ม.กรุงเทพประกาศชัดวารสารศาสตร์ไม่ยุบ!แต่รวมกับบรอดแคสต์ติ้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษา

ลบ แก้ไข
ม.กรุงเทพประกาศชัด วารสารศาสตร์ไม่ยุบ!
แต่รวมกับบรอดแคสต์ติ้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษา              
ตามที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์นั้น
ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากทางคณะไม่ได้ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์แต่อย่างใด แต่ได้ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์เข้ากับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้ง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล” เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกที่รูปแบบการนำเสนอข่าวเปลี่ยนไป พร้อมเสริมความรอบรู้ในการทำงานที่เหมาะสำหรับยุคสมัยปัจจุบันให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาควิชาอีกด้วย
               
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการ “คิดอย่างสร้างสรรค์” และเป็นหนึ่งในผู้นำทางการศึกษามาโดยตลอด ได้เล็งเห็นว่า ด้วยรูปแบบเนื้อหาและแพลตฟอร์มการนำเสนอข่าวสารในปัจจุบัน สืบเนื่องไปถึงอนาคต มีความหลากหลายขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล นักศึกษาจึงสมควรได้เรียนรู้การนำเสนอข่าวสารในลักษณะต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ยึดติดเพียงแพลตฟอร์มหรือรูปแบบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทางคณะจึงมองเห็นว่า การควบรวมภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งกับวารสารศาสตร์เข้าด้วยกันนั้น จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างในเชิงบริหาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการผสมผสานความรู้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกระหว่างสาขาวิชาได้อย่างราบรื่นมากกว่าเดิม เนื่องจากศาสตร์ทั้งสองแขนงนั้นมีความเกื้อกูลกันอยู่แล้ว นักศึกษาจึงจะมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองรอบด้านมากขึ้น ไม่จำกัดแค่ด้านในด้านหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเนื้อหา (Content Base)  มากกว่าการผลิตเพื่อป้อนแพลตฟอร์ม (Platform Base) เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์ม อันนับว่าตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้
               
ดร.พีรชัย ยังได้เน้นย้ำว่า “วารสารศาสตร์” คือศาสตร์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วารสารศาสตร์ก็ยังคงเป็นวิชาที่จำเป็นต่อโลกสื่อสารมวลชน การได้เรียนสาขานี้จึงไม่เพียงแค่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น “นักสื่อสารมวลชน” ผู้มีคุณภาพ หากยังมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย และยิ่งเมื่อนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลมีความรู้ด้านบรอดแคสต์ติ้งหรือช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารมากขึ้นด้วยนั้น ก็ยิ่งทำให้เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ตลาดงานต้องการ สมกับคำว่า “วารสารศาสตร์ดิจิทัล” ดังนั้นทางคณะจึงไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกการเรียนการสอนสาขานี้อย่างแน่นอน
               
ท้ายที่สุด ดร.พีรชัย ได้แสดงจุดยืนของคณะว่า “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมดันสาขาวารศาสตร์เข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมพลังกับบรอดแคสต์ติ้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษาขานรับเทรนด์โลก” อันถือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่วงการศึกษา ขานรับหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “คิดอย่างสร้างสรรค์” อย่างแท้จริง
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ส.ค. 60 15:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 622 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 622 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง