อาชีวะจับมืออีซูซุพัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ป้อนอุตฯยานยนต์

ลบ แก้ไข

อาชีวะจับมืออีซูซุ ร่วมพัฒนากำลังคนสาขาเทคโนโลยียานยนต์ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ รุ่น 17
 อาชีวะจับมืออีซูซุพัฒนาก
         
นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกันเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ครูอาชีวศึกษาจำนวน 140 คน ที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยี   ยานยนต์อีซูซุ” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูด้านเทคโนโลยียานยนต์ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านยานยนต์ของประเทศ พร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์ ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 24 แห่งด้วย ณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ
         
นายวณิชย์  อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในการสร้างโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครูสาขางานช่างยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อนำความรู้ด้านเครื่องยนต์อีซูซุไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย อีกทั้งเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการร่วมกันผลิตบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สำหรับผู้เข้ารับอบรมในครั้งนี้เป็นบุคลากรครูสาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 140 คน จากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ และวิทยาลัยสารพัดช่างทั่วประเทศ จำนวน 140 แห่ง และในโอกาสนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบชุดเครื่องยนต์อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาะเวอร์ ให้กับสถานศึกษา จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคชุมพร  ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสีให้กับสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และวิทยาลัยการอาชีพเซกา และชุดสาธิตระบบรถยนต์เพื่อการศึกษาให้กับสถานศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาเทคนิคสมุทรปราการและวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนให้มีสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ
         
มร.โทชิอากิ  มาเอคาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เปิดเผยว่า นับเป็นครั้งที่ 17 ที่กลุ่มอีซูซุได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   (สอศ.)จัดการสัมมนาพิเศษนี้ขี้นซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มอีซูซุขอให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาช่างยนต์เพื่อส่งเสริมศักยภาพกำลังคนที่จะเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์องค์กร คือ “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา”

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ส.ค. 60 19:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 490 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 490 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง