สอศ.ร่วมมือบ.ทรีวิวจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลบ แก้ไข
สอศ. ร่วมมือ บ. ทรีวิว จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สอศ.ร่วมมือบ.ทรีวิวจัดกา
            
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ทรีวิว จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสิทธิกร จิตปรีดากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรีวิว จำกัด ร่วมลงนาม ณ บริษัท ทรีวิว จำกัด จังหวัดชลบุรี  
           
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ของนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์จริง ที่ได้รับจากสถานประกอบการ ทำให้เกิดทักษะความรู้ ความสามารถ จนเกิดความชำนาญในสาขานั้นๆ และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ สอศ. และเปิดโอกาสให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
         
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สอศ. เป็นหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและผลิตกำลังคนระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการภาคการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่สถานศึกษาจะร่วมพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีองค์ความรู้เชิงลึกจากสถานประกอบการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นการตอบสนองการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้ สามจังหวัดในเขตภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง เป็นเขตพื้นที่พิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน และเป็นการร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ของการศึกษาและพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจต่อไป.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ส.ค. 60 19:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 367 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 367 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง