มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท - เอก

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท - เอก
มทร.ธัญบุรีเปิดรับเรียนต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า สำนักบัณฑิตศึกษา มทร.ธัญบุรี จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอกและปริญญาโท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 25 กันยายน 2560 ระดับปริญญาเอกคณะที่เปิดรับ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปกติ) โดยเปิดรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ส่วนปริญญาโท คณะที่เปิดรับ คือ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต วิศวกรรมสิ่งทอ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ และวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับในสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์และสาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ 

ผู้สนใจสามารถดูระเบียบการสอบคัดเลือกและสมัครผ่านเว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th และชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษา โทร. 02 549 3618 และ 02 549 3697
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ส.ค. 60 21:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 454 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 454 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง