อาชีวะขุนหาญนำทีมรุกขับเคลื่อนทวิภาคี

ลบ แก้ไข
อาชีวะขุนหาญนำทีม รุกขับเคลื่อนทวิภาคี
อาชีวะขุนหาญนำทีมรุกขับเ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การจัดแสดงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นการขยายโอกาส  การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาด้านวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รองรับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การขยายและยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อน ในรูปแบบสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสอศ.ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารรักไทยขุขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไพรบึง และวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ นอกจากนี้ มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ศรีสะเกษ ช่วยดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ได้มอบให้นายคณิน สาระบูรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เป็นแกนนำในการประสานงาน

อาชีวะขุนหาญนำทีมรุกขับเ

การจัดกิจกรรมในงานเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผลงานของนักเรียน นักศึกษา การสอนร้อยแปดอาชีพ โดยวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ในแผนกวิชาต่างๆ ได้แก่ ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ แผนกเทคนิคพื้นฐาน ซึ่งจะสาธิตการปฏิบัติงานจริง ให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เข้าเยี่ยมชมตามแผนกต่างๆ ทั้งนี้ มีกิจกรรมบนเวที การแสดงดนตรีของนักเรียน นักศึกษา การเสวนา บอกเล่าประสบการณ์ของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จากการเรียนอาชีวศึกษาในสาขาต่างๆ อาทิ การประกอบธุรกิจส่วนตัว และปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ การศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ เมื่อเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรเลือกเรียนต่ออย่างไร จะไม่เป็นผู้ว่างงาน เรียนอย่างไรให้จบตามหลักสูตรที่กำหนด และการเรียนในระบบทวิภาคี ดีอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ การทดสอบความรู้ทางวิชาชีพ ของผู้ร่วมงาน ที่เป็นนักเรียน และนักศึกษา เลขาธิการ กล่าวปิดท้าย
 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 60 20:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 551 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 551 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง