เปิดใหม่!วิศวกรรมชีวการแพทย์ป.ตรีควบโท5ปีพร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่

ลบ แก้ไข
เปิดใหม่!วิศวกรรมชีวการแพทย์ ป.ตรี ควบโท 5 ปีพร้อมสร้างผู้ประกอบการใหม่
เปิดใหม่!วิศวกรรมชีวการแ

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบโท 4+1 เรียน 5 ปี พร้อมเปิด Entrepreneurship Program สร้างผู้ประกอบการใหม่
           
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 4+1 เรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมเปิดแผนการเรียนใหม่ Entrepreneurship Program มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
           
รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน” ที่มุ่งเติมเต็มวิศวกรรมสำหรับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะได้พิจารณาความท้าทายในทุกๆ ด้าน จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรื่องนวัตกรรม และทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริงมากขึ้น

ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงได้ปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 4+1 โดยการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งเปิดแผนการเรียนใหม่ Entrepreneurship Program เพื่อมุ่งพัฒนาจากงานวิจัยต้นแบบทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างบัณฑิตที่มีทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตควบคู่กันไป

“เรามี Entrepreneurship Program  ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน   ทั้งการบูรณาการต่อยอดการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์และการนำผลิตภัณฑ์ไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์   นั่นคือการสร้างประสบการณ์ในด้านการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และทางด้านการประกอบธุรกิจมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศไทย เพื่อเอาชนะกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0” คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติม
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ก.ย. 60 08:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,334 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,334 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง