มจพ.จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559(2560)

ลบ แก้ไข
มจพ. กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 (2560)
มจพ.จัดพิธีพระราชทานปริญ

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 (พ.ศ. 2560)  ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน  2560 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค(บางนา) ดังนี้

มจพ.จัดพิธีพระราชทานปริญ

วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560  วันฝึกซ้อมย่อย เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

วันที่ 31 ตุลาคม 2560
- บัณฑิตวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก)
- บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-  เยอรมัน   
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                          
 -  คณะสถาปัตยกรรมกรรมและการออกแบบ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  
- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 วันถ่ายภาพหมู่ เวลา 07.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 วันซ้อมใหญ่  เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 วันพระราชทานปริญญาบัตร  เวลาเช้า-บ่าย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1630 - 1633
กำหนดการเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ HTTP://REGIS.KMUTNB.AC.TH
หรือเพจงานพระราชทานปริญญาบัตร มจพ. 
HTTPS://WEB.FACEBOOK.COM/KMUTNBCONGRATULATIONS
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ต.ค. 60 12:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 746 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 746 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง