คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี

ลบ แก้ไข
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ทุนเรียนปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล (ทุนเรียนฟรี 100%) ทุน UTCC Gold (ทุนเรียนฟรี 50%) และทุน UTCC Silver (ทุนเรียนฟรี 30%) ประจำปีการศึกษา 2561 

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนรัตนมงคล 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (คิดค่าเฉลี่ยจากภาคเรียนที่ประกาศผลแล้วจนถึงปัจจุบัน)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนUTCC Gold 
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (คิดค่าเฉลี่ยจากภาคเรียนที่ประกาศผลแล้วจนถึงปัจจุบัน)

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนUTCC Silver
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 (คิดค่าเฉลี่ยจากภาคเรียนที่ประกาศผลแล้วจนถึงปัจจุบัน)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561
(สอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี้  ใบสมัคร  

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบแสดงผลการเรียน
2. รูปถ่าย
3. สำเนาบัตรประชาชน
3. Portfolio (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อ.ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล
โทร: 02-697-6805 
มือถือ/line id: 095-3675508
www.utcc.ac.th
line: @utcclaw
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ม.ค. 61 21:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,222 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,222 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง