มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ8สมัย มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.รังสิตยืนที่1ม.เอกชน

ลบ แก้ไข
มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนสุนันทาแชมป์ราชภัฏ8สมัย
มทร.ธัญบุรีครองที่1ราชมงคล-ม.รังสิตยืนที่1ม.เอกชน

จากอันดับ Webometrics Ranking January  2018
มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส
มหิดลกลับมา ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของประเทศ แซง จุฬาฯ สำเร็จในการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเวบโบเมตริกส์จากประเทศสเปน ด้าน "สวนสุนันทา" ขึ้นแท่นยาวผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "มทร.ธัญบุรี" ครองอันดับ 1ไว้ได้อีกสมัย ส่วน "รังสิต" ยังคงรักษาอันดับ 1 ม.เอกชนไว้ได้เช่นเดียวกัน

 Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 "January 2018 Edition: 2018.1.0 "

ในการจัดอันดับ จะใช้ข้อมูลที่ Cybermetrics Lab ของมหาวิทยาลัยกว่าสองหมื่นแห่งทั่วโลกผ่านทางเว็บ 

ผลการจัดอันดับดูได้ที่ http://www.webometrics.info/en/world

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย "มหาวิทยาลัยมหิดล" ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 อยู่ในอันดับ 548 ของโลก ส่วนอันดับ 2 จุฬาฯ อันดับ 568  ของโลก

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย

1.ม.มหิดล อันดับ 548 ของโลก 2.จุฬาฯ อันดับ 568 ของโลก 3.ม.เชียงใหม่  อันดับ 746 ของโลก
4. ม.เกษตรศาสตร์ อันดับ 751 ของโลก 5.ม.ขอนแก่น อันดับ 752 ของโลก
6.ม.สงขลานครินทร์   อันดับ1068  ของโลก7.ม.เทคโนโลยีสุรนารี  อันดับ1072 ของโลก
8.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  อันดับ 1093 ของโลก 9.ม.ธรรมศาสตร์  อันดับ 1156 ของโลก
10.ม.นเรศวร อันดับ1327 ของโลก

สวนสุนันทาแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8สมัย
"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"ยังครองความเป็นอันดับ 1 ไว้ได้เป็นครั้งที่ 8 ติดต่อกัน ขยับจากอันดับที่ 26 มาอยู่ในอันดับที่ 23 ของประเทศ อันดับ 3438 ของโลก

อันดับรองลงมาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่34 ของประเทศและอันดับ 4089 ของโลก อันดับสาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ 37 ของประเทศ และอันดับ 4685 ของโลก ส่วนที่4และ5 เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตามลำดับ

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในกลุ่มนี้อันดับ 1 คือ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี" ยังครองอันดับ 1 อยู่ที่ 29ของประเทศ และ 3819 ของโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้อันดับ 2 ของกลุ่มราชมงคล อยู่ที่ 33 ของประเทศและ4083 ของโลก อันดับ 3 เป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันดับ 38 ของประเทศและ 4895 ของโลก ที่ 4 และ 5 เป็นของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอันดับ 41ของประเทศและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิอันดับ 48 ของประเทศ

ม.รังสิตผงาดที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ "มหาวิทยาลัยรังสิต" อยู่ในอันดับที่ 19 ของประเทศ 3099 ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อันดับ 20 ของประเทศและ 3258 ของโลก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอยู่ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชน อันดับ 21 ของประเทศและ3309 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อยู่ที่ 4 อันดับ 24 ของประเทศ อันดับ 3446 โลก และมหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับ 5 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 27 ของประเทศ อันดับโลกที่ 3680


มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส
มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส
มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส


หลักการจัดอันดับ 
การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

ทั้งนี้ การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรือ อื่นๆ วัดความสามารถในการเป็น "มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)" เกณฑ์การจัดอันดับของ Webometrics ประกอบด้วย


มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส
มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส


มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส


มหิดลขึ้นที่1ประเทศ-สวนส


ที่มา -http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

หมายเหตุ: 
- การจัดอันดับแยกประเภทในประเทศไทยยึดถือสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ / สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล/มหาวิทยาลัยราชภัฎ และสถาบันการศึกษาเอกชน ตามรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด 
http://www.mua.go.th/muaold/

-สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ "เอไอที" เป็นสถาบันอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ไม่เน้นผลกำไรในเชิงธุรกิจ  โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่บริจาคที่ตั้งให้สถาบันฯ และเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่เพื่อใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งอุดหนุนด้านการศึกษา
(ดูข้อมูลทุนรัฐบาลไทยที่เปิดรับสมัคร http://blog.eduzones.com/magazine/185045) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันของรัฐไม่ใช่สถาบันการศึกษาเอกชน 

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ม.ค. 61 14:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 128,062 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 128,062 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง