มทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานประกอบการเปิดรับสมัคร 8,000 อัตรา

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรี จัดนัดพบสถานประกอบการ 2561
บริษัท - สถานประกอบการดังร่วมรับสมัคร 8,000 อัตรา

มทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานป

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จัดงานราชมงคลธัญบุรีนัดพบสถานประกอบการ 2561 โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด และฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานป

มหาวิทยาลัยจัดนัดพบสถานประกอบการ เป็นประจำทุกปี โดยให้เชิญชวนบริษัท หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เปิดบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยฯ และได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทต่าง ๆ กว่า 80 บริษัท มาเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษากว่า 8,000  อัตรา และปีนี้มหาวิทยาลัย ได้จัดพบปะพูดคุยกับสถานประกอบการเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอยู่หลายเรื่อง

มทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานป

 อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ยังกล่าวอีกว่า นับว่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาที่ได้มีโอกาสสมัครงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน มีโอกาสได้สัมภาษณ์งาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนักศึกษาสามารถนำความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ที่ได้รับ นำกลับไปพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่มิได้ต้องการบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องการผู้ที่มีความสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และรู้จักนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีด้วย หลายส่วนก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงมาสมัครได้เช่นเดียวกัน ตนถือโอกาสนี้ขอบคุณบริษัท สถานประกอบต่าง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ร่วมมือจัดงานในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับโอกาสอันดีเช่นนี้ต่อไปอีก

มทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานป
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2549-3024-5 หรือ www.rmutt.ac.th
มทร.ธัญบุรีจัดนัดพบสถานป

...............................................
ข่าว/อลงกรณ์  รัตตะเวทิน
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 ก.พ. 61 21:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 427 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 427 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง