ราชภัฏเมืองแปดริ้วดูงานสวนสุนันทาพุ่งเป้าเตรียมสู้ศึกประเมินสมศ.รอบ4

ลบ แก้ไข

ราชภัฏเมืองแปดริ้วดูงานสวนสุนันทา พุ่งเป้าเตรียมสู้ศึกประเมิน สมศ. รอบ 4

ราชภัฏเมืองแปดริ้วดูงานส

12 มิถุนายน 2561 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในการบรรยาย และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อันมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยรองอธิการบดี อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มุ่งประเด็นเพื่อเตรียมการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ของ มรร. และเรื่องแนวทางการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยใช้สวนสุนันทาเป็นต้นแบบ

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากรกองนโยบายและแผน เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาดูงาน สาระสำคัญนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้มาเยือนยังขอศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์และบุคลากร ความสำเร็จของพันธกิจต่างๆ คือการเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยยกตัวอย่างที่สำคัญของการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยนำไปสู่การบริการชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสารภี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่สวนสุนันทาไปสร้างให้แก่ชุมชนจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและยั่งยืน
ราชภัฏเมืองแปดริ้วดูงานส


ราชภัฏเมืองแปดริ้วดูงานส
 

...........................................

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : เรื่อง / ประพล สุขสุโฉม : ภาพ

 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 มิ.ย. 61 11:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 194 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 194 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง