เปิดรับนักเรียนม.3สอบวัดสมรรถนะเพื่อรับทุนเรียนต่อม.ปลาย

ลบ แก้ไข
เปิดรับนักเรียนม.3สอบวัดสมรรถนะเพื่อรับทุนเรียนต่อม.ปลาย
เปิดรับนักเรียนม.3สอบวัดสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    ประกาศสอบวัดสมรรถนะ ฯ ดังแนบ  โดยสิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าสอบวัดสมรรถนะฯ ประกอบด้วย

๑. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

๑) ลำดับที่  ๑ - ๔๐        เหรียญทอง                      ๒) ลำดับที่  ๔๑ - ๗๐       เหรียญเงิน
๓) ลำดับที่  ๗๑ - ๑๐๐    เหรียญทองแดง                ๔) ลำดับที่  ๑๐๑ - ๒๐๐   เกียรติบัตร

๒. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ ลำดับที่ ๑ - ๒๐๐ หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๙๐ ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ฐานกิจกรรมวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามวัน เวลา และสถานที่ สสวท. กำหนด

๓. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ ลำดับที่ ๑ - ๑,๕๐๐ หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๘๐ ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ   
1. สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์   http://dpst.ipst.ac.th/   โดยจะเปิดให้สมัครในวันที่ 10 ตค. 2561
2. เอกสารแนบ
2.1 ใบประกาศการสอบวัดสมรรถนะฯ  <<< ดาวน์โหลด
2.2  เอกสารแนบท้ายประกาศ <<< ดาวน์โหลด

......................
ที่มา http://dpst.ipst.ac.th
ภาพ https://study.com/ 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ต.ค. 61 12:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 652 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 652 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง