กระหึ่ม!!เปิดบ้านสวนสุนันทาพร้อมเฉลิมฉลอง 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

ลบ แก้ไข
กระหึ่ม!!เปิดบ้านสวนสุนันทาพร้อมเฉลิมฉลอง 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
กระหึ่ม!!เปิดบ้านสวนสุนั

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเตรียมเปิดบ้านรับน้องๆ ในงาน Open House  โดยจัดขึ้นพร้อมงานใหญ่ “เฉลิมฉลอง 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ซึ่งจะมีกิจกรรมการออกร้าน Mini Thai Fair Market ในวันเฉลิมฉลอง 8-11 พฤศจิกายน 2561 และกิจกรรมอื่นๆมากมาย

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะประธานคณะทำงานจัดแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ” สวนสุนันทามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 80 ปี อยู่ในเขตพระราชฐาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดจากพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมที่จัดต้องสะท้อนถึงความเป็นสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยของพระราชา ข้าของแผ่นดิน จากอดีต ถึงปัจจุบัน และสู่อนาคต ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้จัดงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” โดยมีกิจกรรมหลักที่แสดงทุกวัน คือ ละครเวทีประกอบแสง สี เสียง ชุด “ใต้ร่มพระบารมี 80 ปี สวนสุนันทา” พร้อมด้วยการแสดงและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชันย์”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทีน่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 เป็นการนำเสนอ Road Map 2030 ของมหาวิทยาลัยสู่ World Class University กิจกรรมที่ 2 SMART University เป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของแต่ละคณะ ในลักษณะวิชาการจับต้องได้ ที่เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจาก สวนสุนันทาวิชาการในปีที่แล้ว แต่ปีนี้จะเข้มข้นยิ่งกว่าสัมผัสได้มากกว่า อาทิ เสวนาวิชาชีพครู 4.0 เป็นครูต้องเรียนครู เกมส์เพื่อชีวิต โดรนเพื่อการสำรวจ ศาลจำลอง แฟชั่นสไตล์ลิ่งย้อนยุค 80 ปีชาววัง นิทรรศการภาพเขียนผลงานคุณข้าหลวงในวังและเจ้านายขั้นสูง สวนสุนันทาลั่นทุ่ง ประกวด แก้วใจจุลจอม, Miss Queen Thailand, Herbal Healthy Boy and Girls Contest, Smart Technology, Smart Logistics, Innovation Show Case และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน Open House ที่สนใจจะมาสมัครเรียนที่สวนสุนันทา กิจกรรมที่ 3 เป็นการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กิจกรรมที่ 4 Mini Thai Fair Market นำสินค้าประชารัฐ สินค้า OTOP ที่มหาวิทยาลัยร่วมทำวิจัยและพัฒนามาออกร้านกว่า 300 ร้าน กิจกรรมที่ 5. 80 ปี สวนสุนันทา ฮาล์ฟ มาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 21 ตุลาคม 2561 รายได้เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา กิจกรรมที่ 6 มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน 80 ทุน”

แล้วพบกัน 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
.....................
ที่ีมา Orawan Sookma
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ต.ค. 61 10:37 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 388 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 388 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง