สภาสวนสุนันทาอนุมัติตำแหน่งวิชาการเพิ่มอีกสอง

ลบ แก้ไข
สภาสวนสุนันทาอนุมัติตำแหน่งวิชาการเพิ่มอีกสอง
พยาบาลเฮลั่น ดร.พรพรรณ ขึ้นผศ.พิเศษ 
ดร.วลัยพร คณะวิทย์ เป็น ผศ.วิทย์สิ่งแวดล้อม

สภาสวนสุนันทาอนุมัติตำแห

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 11 / 2561 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้ บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย อันประกอบด้วย

1.อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2.อาจารย์ ดร.วลัยพร ผ่อนผัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ ทั้งสองท่าน ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป

รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง : รายงาน
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 พ.ย. 61 12:12 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 410 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 410 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง