มทร.ธัญบุรีขานรับหลักสูตรครู4ปีเน้นเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพให้ครูช่าง

ลบ แก้ไข
มทร.ธัญบุรีขานรับหลักสูตรครู 4 ปี เน้นเพิ่มสมรรถนะวิชาชีพให้ครูช่าง 

มทร.ธัญบุรีขานรับหลักสูต

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับหลักสูตรผลิตครูจาก 5 ปี เหลือ 4 ปี และมีการปรับแก้มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพจากมาตรฐานความรู้ เหลือเพียง 4 ด้านนั้น ในส่วนของมทร.ธัญบุรี เห็นว่า การผลิตครูช่างจะให้วิชาชีพครูเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องใช้สมรรถนะทางวิชาชีพเพิ่มเติมเข้าไปด้วย โดยได้มีการประชุมและวางโมเดลสำหรับการพัฒนานักศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะเน้นการพัฒนาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพให้หนักแน่นขึ้น เนื่องจากการผลิตครูของครูวิชาชีพเป็นอัตลักษณ์สำคัญของราชมงคล โดยต้องเป็นครูที่สามารถทำงานได้ 

ทั้งนี้ ได้มีการวางกรอบการสร้างสมรรถนะในอาชีพให้กับนักศึกษาคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม และสายปฏิบัติ เช่น คหกรรมศาสตร์ นาฎศิลป์ 3 ด้าน กล่าวคือ 1.เน้นการเรียนสมรรถนะวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เช่น ปี1-2 สอบสมรรถนะระดับ 1-2 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี3 ต้องสอบคุณวุฒิวิชาชีพ มีความรู้ด้าน ICT ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL TOEIC เป็นต้น 2. ออกฝึกสหกิจ 1 ภาคเรียน ส่งฝึกงานตามสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อนเพื่อสร้างให้เป็นบุคลากรที่สามารถทำงานเป็น 3. สร้างให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ที่หลากหลายเป็นจุดต่างของหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ โดยให้เรียนเพิ่มอีก 1 ปี จากหลักสูตร 4 ปี เป็น 5 ปี จะได้รับ 2 ปริญญาตรี หรือจากเรียน 4 ปี และเรียนต่ออีก 1ปีครึ่ง เพื่อจบปริญญาโท ซึ่งโมเดลนี้จะทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้มากขึ้นเป็นแบบที่มทร.ธัญบุรีจะนำเสนอต่อกลุ่ม 9 ราชมงคล แต่ในส่วนของมทร.ธัญบุรีจะเริ่มใช้โมเดลนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมเดิมที่เรียนหลักสูตร 5 ปีและกำลังเรียนในระดับชั้นปีที่ 1 อาจมีการเทียบโอนเพื่อเรียนตามโมเดลนี้ หากนักศึกษามีความต้องการ

............................
ภาพประกอบ 
https://digital.gov/
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ธ.ค. 61 14:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 401 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 401 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง