ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดรับเรียนต่อ

ลบ แก้ไข

น้อง ๆ ผู้ชายที่มีความชอบและต้องการเรียนเป็นนักเดินเรือ โอกาสเปิดอีกแล้ว โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์หลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์ ฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ (หลักสูตรพหุภาคี) ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 60 นาย (ฝ่ายเดินเรือ 30 นาย, ฝ่ายช่างกลเรือ 30 นาย) โดยรายละเอียดก็มีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (.6) หรือเทียบเท่าโดยมีผลการเรียนเฉลี่ย

สะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.2 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

1.3 เป็นชาย สัญชาติไทย

1.4 มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยนับจากปี ..เกิด สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ หรือเป็นทหารกองหนุน

1.5 เป็นผู้มีความประพฤติดี

1.6 มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี

1.7 ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)

2. การขอรับใบสมัคร

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้สมัครดำเนินการตามข้อ 3 ในวันสมัคร ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาล 6 (ซอยวัดบางนางเกรง) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

3. การสมัคร

3.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องมาสมัครสอบด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบของสถานศึกษา/สถาบัน หรือแต่งกายสุภาพ

3.2 การเขียนใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องเขียนตัวบรรจงด้วยตนเอง และระบุฝ่ายให้ชัดเจนว่าสมัครฝ่ายเดินเรือ หรือฝ่ายช่างกลเรือ

3.3 ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ตามข้อ 4

3.4 ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 500.- บาท และรอรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่

4. หลักฐานต่าง ที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

4.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว

4.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.3 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 รูป(ให้เขียน ชื่อ/นามสกุล อายุ ไว้หลังรูปถ่ายทุกรูป)

4.5 สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือหลักฐานการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ พร้อมสำเนา 1 ชุด (กรณีอายุ 21 ปี)

4.6 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6(.6) หรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 พร้อมสำเนา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย 1 ชุด

5. วัน – เวลา และสถานที่รับสมัคร

กำหนดการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 18 พฤษภาคม 2551 ไม่เว้นวันหยุดราชการผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร ระหว่างเวลา 09.00 . – 12.00 . หรือระหว่างเวลา 13.00 . – 15.00 . ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ซอยเทศบาล 6 (วัดบางนางเกรง) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

6. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

6.1 สอบวิชาพลศึกษา วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.00 . – 16.30 . โดยการสอบว่ายน้ำอย่างเดียว ระยะทาง 25 เมตร เกณฑ์ผ่านภายในเวลา 25 วินาทีผู้สอบผ่านเท่านั้น จึงมีสิทธิสอบภาคทฤษฎี

6.2 สอบภาคทฤษฎี วันที่ 22 พฤษภาคม 2551เวลา 09.00 . – 12.00 . สอบวิชาคณิตศาสตร์,

วิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาเวลา 13.30 . - 16.30 . สอบวิชาวิทยาศาสตร์,วิชาภาษาอังกฤษ

6.3

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ค. 51 12:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 126,555 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 126,555 ครั้ง ตอบ 26 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ภูมิพัตน์
IP : 124.121.38.***
ยากไหมครับ ข้อสอบอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Logistic คือ หัวใจ
IP : 182.53.199.***
ผมจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ แต่อยากทำงานด้านนี้

พอจะมีวิธีที่จะทำให้เข้าได้บ้างไหมครับ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปอนด์
IP : 124.120.165.***
ผมอายุ 15 ม.3คับ ผมอยากเป็นทหารเรือคับบ
มาสมัครเป็นทหาร เรยได้ไหมคับบบบ
027597676-023855204 ขอบคุนคับบ
ลบ แจ้งลบ
โดย พีรภพ
IP : 1.46.219.***
อยากเป็นนักเดินเรือ
เปิดรับสมัครวันไหนบอกด้วยครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปิยะพงษ์
IP : 110.164.221.***

ระบบจะรับสมัครเรียนในปี54ที่ศูนย์ฝึกวันที่เท่าไรครับ ตอบด้วยนะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย สมหวัง
IP : 113.53.214.***

ปี 2555ยังรับอยู่ไหมคับ อยากเรียนต่อ

แต่ตอนนี้ไปทหารก่อนละกัน

เรียนกี่ปีจะจบละเนี้ย

ค่าเรียนแพงไหม

ลบ แจ้งลบ
โดย สมหวัง
IP : 113.53.214.***

อยากเรียนคับแต่ตอนนี้เป็นทหารเรืออยู่เลย แต่เคยเรียนพาณิชยนาวีมาแล้ว

ลบ แจ้งลบ
โดย ปิยพงค์
IP : 118.173.160.***

ผมไม่ได้เรียน นศท. ครับ จะสมัครได้ป่าวครับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย วราภรณ์
IP : 161.200.255.***

เรียนไม่เก่ง

ลบ แจ้งลบ
โดย วราภรณ์
IP : 161.200.255.***

อยากรู้ว่ามีสาขาอะไรบ้าง

ลบ แจ้งลบ
โดย ชัยวัฒน์
IP : 110.49.138.***

เปิดเรียนปี2553วันที่เท่าไรครับ

 ผมอยากเรียนนะ

ลบ แจ้งลบ
โดย จุมพล
IP : 125.26.176.***
อยากสมัครเร็วๆ ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย นาย ธนาวุฒิ
IP : 222.123.143.***

ในปี 2552

พาณิชย์นาวีเปิดรับเมื่อไหร่คับป๋ม

อยากเรียนมากเลย

ตอบด้วยนาคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กโนน
IP : 118.174.21.***

ปอน่ารักมาก.....

ลบ แจ้งลบ
โดย kixkok_va@hotmail.com
IP : 118.175.208.***

ยังรอผลการเรียนอยู่ อะครับ  งั้นรอสมัครเลยแล้วกัน

หวังว่าคงไม่จำกัดน้ำหนักนะครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย รจรินทร์
IP : 203.172.183.***

อยากเรียนจัง  ทำไมไม่รับผู้หญิงบ้างค่ะ 

ปอค่ะ  เด็กบุรีรัมย์คร้าบ

ลบ แจ้งลบ
โดย ไกด์ครับ
IP : 203.113.114.***

พี่ครับผมอยากเรียนแต่วิชาวิมยาศาสตร์รวมแล้วผมไม่ถึง2.00อะ

แต่เกรดรวมผมถึงผมจะสมัครได้มั้ยครับและผมก็อ่อนวิชาภาษาอังกฤษมากด้วย ผมจบ รด.ปี3 ด้วยนะครับ

พี่ผมก็เรียนอยู่ตอนนี้อยู่ปี5แล้วอะครับเห็นพี่ผมจดการบ้านเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะ แล้วมันเรียนยากมั้ยอะครับ

ตอบกลับด้วยนะครับ  

ลบ แจ้งลบ
โดย หนุ่มเวียร์
IP : 202.143.159.***

ก็อยากเรียน..นะ..แต่ผมไม่กล้าว่ายนำ้

เพราะ...กลัวเปียก...(ยังว่ายนำ้ไม่เก่ง)

อย่างอื่นแ็ข็งหมด

ลบ แจ้งลบ
โดย หวังดี
IP : 115.67.224.***

ผู้หญิงก้อเป็นได้ครับ

แต่เป็นของราชาพาณิชย์นาวี

http://www.rajamaritime.ac.th/th/pattaya.html

จะเป็นหลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวีและตัวแทนออกของ

เห็นว่าอยากเป็นจึงเอามาให้ดู

 

ลบ แจ้งลบ
โดย mmc
IP : 125.26.44.***

เรียน5ปีจบครับ มีชมรมรักบี้คับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง