สทศ.ยืดรับสมัครทดสอบมาตรฐานไอที

ลบ แก้ไข

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์

นานาชาติเอซีเอ็ม สาขาประเทศไทย (ACM) สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาขาประเทศไทย (IEEE) และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (CAT) จะจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 แบ่งการทดสอบเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สอนวิชาอื่น และผู้ที่สนใจค่าสมัครสอบคนละ 300 บาท

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)ค่าสมัครสอบคนละ 400 บาท

กลุ่มที่ 3 สำหรับผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระดับAdvanceค่าสมัครสอบคนละ 500 บาท

ผู้ที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับวุฒิบัตรจาก สทศ. ร่วมกับ สมาคมคอมพิวเตอร์นานาชาติเอซีเอ็ม สาขา

ประเทศไทย (ACM) สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาประเทศไทย (IEEE) และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (CAT)

กำหนดการ

1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2551 : รับสมัครทางเว็บไซต์

15 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2551 : ชำระเงินผ่านธนาคาร

1 – 15 มิถุนายน 2551 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และห้องสอบ

10 – 20 มิถุนายน 2551 : ตรวจสอบข้อมูลและยื่นคำร้องแก้ไข กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551 : วันสอบ

1 สิงหาคม 2551 : ประกาศผลสอบกลุ่มที่ 1 ทาง Website

15 สิงหาคม 2551 : ประกาศผลสอบกลุ่มที่ 2 ทาง Website

30 สิงหาคม 2551 : ประกาศผลสอบกลุ่มที่ 3 ทาง Website

1 – 30 สิงหาคม 2551 : ส่งวุฒิบัตรให้สำหรับผู้สอบผ่านกลุ่มที่ 1

1 – 30 กันยายน 2551 : ส่งวุฒิบัตรให้สำหรับผู้สอบผ่านกลุ่มที่ 2 และ 3

เนื้อหาการทดสอบ

กลุ่มที่ 1 : การทดสอบสำหรับผู้สอนวิชาอื่น หรือ ผู้ที่สนใจ

สอบ 2 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัย มี 100 คะแนน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. พื้นฐานเทคโนโลยี

1.1 ความรู้ทั่วไป

1.2 การเลือกใช้ IT

1.3 จริยธรรมในการใช้ IT

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 การสืบค้นข้อมูล

2.2 การเรียนรู้

2.3 การสื่อสาร

2.4 การใช้งานในชีวิตประจำวัน

2.5 การทำงานและอาชีพ

กลุ่มที่ 2 : การทดสอบสำหรับผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

สอบ 2 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัยและภาคปฏิบัติ 100 คะแนน ประกอบด้วยเนื้u3629 .หา ดังนี้

1. พื้นฐานเทคโนโลยี

1.1 ความรู้ทั่วไป

1.2 การเลือกใช้ IT

1.3 จริยธรรมในการใช้ IT

2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 การสืบค้นข้อมูล

2.2 การเรียนรู้

2.3 การสื่อสาร

2.4 การใช้งานในชีวิตประจำวัน

2.5 การทำงานและอาชีพ

3. ภาคปฏิบัติ

กลุ่มที่ 3 : การทดสอบสำหรับผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระดับ Advance

(ผู้ที่ขอรับการทดสอบ ต้องได้รับวุฒิบัตรจากการทดสอบตามกลุ่มที่ 2 ข้างต้น)

สอบ 2 ชั่วโมง เป็นข้อสอบปรนัยและภาคปฏิบัติ 100 คะแนน ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

1. ความรู้ด้านเทคโนโลยี ขั้นAdvance

2. ภาคปฏิบัติ

วันและเวลาสอบ

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2551

กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้สอนวิชาอื่น หรือ ผู้ที่สนใจ รอบเช้า 10.00 – 12.00 .

กลุ่มที่ 2 สำหรับผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รอบบ่าย 14.00 – 16.00 .

กลุ่มที่ 3 สำหรับผู้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ระดับ Advance รอบบ่าย 14.00 – 16.00 .

หมายเหตุ : สถานที่สอบจะแจ้งทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกำหนดการต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th หรือ สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่ สทศ. โทรศัพท์ 02-219-2991-5

 

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 พ.ค. 51 22:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,066 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,066 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย อยากสอบอ่ะ
IP : 125.26.63.***
วัยรุ่นสามารถสอบได้ไหมอ่ะครับ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง