รัฐบาลไต้หวันแจกทุนจบม.6 เรียนฟรีปิดรับ31มี.ค.นี้

ลบ แก้ไข

 


UploadImage
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เตรียมรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555  โดยผู้ที่จะขอรับทุนได้ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผลการเรียนและพฤติกรรมดี
เงินทุนการศึกษา :
(1) ค่าเล่า เรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (รวมถึงค่าหน่วยกิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาอื่นๆ) ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของผู้ที่ได้รับทุนนั้นสูงสุดไม่เกิน 40,000ดอลลาร์ไต้หวัน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ สำหรับผู้ที่มีค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเกิน 40,000ดอลลาร์ไต้หวัน ทางสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่ผู้ได้รับทุนกำลังศึกษาอยู่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า ใช้จ่ายส่วนที่เกินนั้น ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการดำเนินการต่างๆ ค่าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ค่าประกันภัย ค่าที่พัก รวมถึงค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้เอง
(2) ค่าครองชีพ ผู้ที่ได้รับทุนเรียนระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 15,000ดอลลาร์ไต้หวัน เป็นระยะเวลา 4ปี ส่วนผู้ที่ได้รับทุนเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนช่วยเหลือเดือนละ 20,000ดอลลาร์ไต้หวัน ระยะเวลารับทุนแบ่งเป็น 2ปีและ 4ปี ตามลำดับ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ นั้นจะรวมอยู่ในเงินทุนดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง
ระยะเวลาการสมัครทุน: ตั้งแต่วันนี้ถึง 31มีนาคม พ.ศ. 2555 (ถือ วันประทับตรา ไปรษณีย์เป็นหลัก) สำหรับผู้ที่เคยได้รับทุนนี้แล้วหากประสงค์จะยื่นสมัครขอทุนนี้อีกจะต้อง ดำเนินการสมัครภายในวันที่ 28กุมภาพันธ์
สถานที่รับสมัคร: ผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์
http://www.taiwanembassy.org/th กรุณา กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วพิมพ์ออกมา ลงชื่อให้เรียบร้อย ซึ่งการส่งเอกสารการสมัครนั้น ผู้สมัครสามารถมาส่งเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายแบบลงทะเบียนมายัง :
ฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ชั้น 20อาคาร Empire Tower
195ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(ผู้ที่กรอก ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบ จะไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ สำหรับผู้ที่ส่งจดหมายแบบไม่ได้ลงทะเบียนนั้น หากเกิดการสูญหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น )
 คุณสมบัติผู้สมัคร:
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 มี.ค. 55 13:11 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,313 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,313 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง