รามฯ รับเรียน ป.ตรี 8 คณะ

ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2551 ใน 8 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ทางอินเทอร์เน็ต (www.iregis.ru.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤศจิกายน 2551

ทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 2551

และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –4 พฤศจิกายน 2551 ใบสมัครราคาชุดละ 140.- บาท โดยส่งเงินเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปทฝ.รามคำแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ.1002 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือซื้อด้วยตนเองที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3

ที่ ม.ร. (รามฯ 1) จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2551 ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2551 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับนักศึกษา ม.ร. ครบ 8 ปีการศึกษาแล้วแต่ยังไม่จบหลักสูตร ผู้ได้รับประกาศนียบัตรสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น รวมทั้งผู้ที่เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาของ ม.ร. มาก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองการโอนหน่วยกิตดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด โดยผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตทุกกรณี มหาวิทยาลัยอนุญาตให้สมัครทางไปรษณีย์และทางอินเทอร์เน็ตได้ แต่ต้องดำเนินการเทียบโอนและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 – 7 มกราคม 2551 (หากไม่ลงทะเบียนเรียนถือว่าหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา)

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาซึ่งย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาและมีสถานภาพอยู่) มหาวิทยาลัยได้กำหนดสถานที่และขั้นตอนการรับสมัคร แยกจากการรับสมัครผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาทั่วไป

โดยจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน และวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2551 ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 และรับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคาร สวป.ชั้น 3 เท่านั้น หากยื่นใบสมัครรวมกับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดยทั่วไปจะไม่มีสิทธิขอเทียบรายกระบวนวิชาและโอนหน่วยกิต

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre - Degree) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาฯ ทางอินเทอร์เนต ทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเอง

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป.ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 02-310-8614-5, 02-310-8617-8, 02-310-8623-4 หรือ ดูรายละเอียดที่ www.ru.ac.th
******************************

ข่าวดี: Eduzones Magazine ฉบับพิเศษล่าสุด พบเรื่องราวเจาะลึกเส้นทางสู่ "แอร์ สจ๊วต" ครบถ้วน อ่านแล้วรับรองได้"ติดปีก" แน่นอน...หาซื้อที่ซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังติดตามสุดยอดพ็อกเก็ตบุ๊ค"สาขาแห่งอนาคต" พิมพ์ครั้งที่ 2 เนื้อหาปรับปรุงใหม่วางแผงแล้ววันนี้ที่ซีเอ็ดบุ๊คทุกสาขาทั่วประเทศ

พิเศษสุด ติดตามเรื่อง"รวย เท่ นักบิน" และเรื่องน่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่แม็กกาซีนการศึกษาออนไลน์ฉบับแรกในประเทศได้ที่ www.108ezine.com

 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ย. 51 16:00 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,969 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,969 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง