จัดแข่งภาษาอังกฤษระดับประเทศ 'มหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค'

 

จัดแข่งภาษาอังกฤษระดับปร

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญนักเรียน-นักศึกษาสมัครเข้าการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ในงานมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค
 
โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดมหกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร โดยจะจัดกิจกรรมหลักได้แก่
 
1. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
2. การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน อายุระหว่าง 16 - 20 ปี
 
4. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
5. สถานีกิจกรรมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
 
 
นักเรียน-นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ปี 2556 และพบกับการแข่งขันและกิจกรรมต่างๆ

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.247friend.net/NJ/asean2013/
โดย tui sakrapee
วันที่ 29 มิถุนายน 2556
พิมพ์หน้านี้