​สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับทุนแลกเปลี่ยนYFU
​สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับทุนแลกเปลี่ยน YFU 

​สพฐ.เปิดคัดนักเรียนรับท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกเรียนในสังกัด ให้รับทุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2561 - 2562

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562  จะมอบทุนให้ 100% สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

โดยในปีนี้ทาง วาย.เอฟ.ยู.ได้มอบทุนให้ 3 ทุน คือ ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเช็ก และสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย

คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ.
2.มีเกรดการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0
3.มีสุขภาพดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนได้ดี
4.มีความสนใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครรับทุน
5.ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมจะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ให้นักเรียนส่งใบสมัครในโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม2560 

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ 
http://www.obec.go.th
หมายเหตุ: ทุนนี้การรับสมัครและสอบ ดำเนินการโดย สพฐ. นักเรียนที่สนใจต้องสมัครผ่านทางโรงเรียนเท่านั้น

.....................................


ภาพประกอบจาก-http://exchangestudentworld.com/
โดย tui sakrapee
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
พิมพ์หน้านี้