เปิดให้2,880ทุนเด็กเก่งวิทย์-คณิตเรียนต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
เปิดให้ 2,880 ทุน เด็กเก่งวิทย์-คณิต เรียนต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั่วประเทศ
เปิดให้2,880ทุนเด็กเก่งว

กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในลักษณะโรงเรียนประจำ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงประกาศรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 เข้าศึกษาต่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2560 

คลิกดูรายละเอียด
ประกาศรับชั้นม.1 จำนวน 1,152 คน 
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/81219/980102.pdf

ประกาศรับชั้นม.4 จำนวน 1,728 คน
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/81219/980103.pdf

ดูเพิ่มเติมที่
http://www.obec.go.th/documents/81219
โดย tui sakrapee
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
พิมพ์หน้านี้