IAESTE Thailand มจพ.ให้ทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ


​IAESTE Thailand มจพ.ให้ทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ 
IAESTE Thailand มจพ.ให้ท

IAESTE Thailand มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นศ. ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานด้านเทคนิค ณ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยแต่ละประเทศจะเป็นประเทศสมาชิกองค์กร IAESTE A.s.b.l. ประมาณ 88 ประเทศ

IAESTE Thailand เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3-4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจประสงค์สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.  

โทร. 02-5552177, 02-5552000 ต่อ 1025, 1193 และ 1194

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste.kmutnb.ac.th

โดย tui sakrapee
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
พิมพ์หน้านี้