มีทุนเรียนฟรี!สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท
มีทุนเรียนฟรี!สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท
มีทุนเรียนฟรี!สถาบันเทคโ
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.โท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561มีทุนการศึกษา 100% พร้อมทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตมอบให้

เปิดรับตั้งแต่ วันนี้ – 15 พ.ค.61 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม (IIM)

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สําหรับผู้ประกอบการ (SME)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

4. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 09.00-16.00น.)

5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT)
(เรียนวันเสาร์ 08.30-19.00น.)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่

 http://grad.tni.ac.th

โทรศัพท์ 02-763-2600 ต่อ 2651

โดย tui sakrapee
วันที่ 7 เมษายน 2561
พิมพ์หน้านี้