ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ม.ปลายรับทุนเรียนต่อ
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้ม.ปลายรับทุนเรียนต่อสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทุนที่รับสมัคร
จำนวน 4 หน่วย รวม 4 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน
- ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

-หากไม่ทำตามสัญญานอกจากจะต้องชดใช้ทุน ยังต้องชดใช้อีก 1 เท่าเป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติ
-อายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561
-เรียนชั้นม.ปลายปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561 
-เกรดม.ปลายไม่ต่ำกว่า 3.5

การสมัคร
เริ่มสมัครวันนี้ - 24 กันยายน 2561

ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/highschool

โดย tui sakrapee
วันที่ 13 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้