ให้ทุนหนุนการแปล-พิมพ์นิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น
ให้ทุนหนุนการแปล-พิมพ์นิยายหรือหนังสือที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น

ให้ทุนหนุนการแปล-พิมพ์นิ
 

เจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ขอเชิญสำนักพิมพ์ที่มีความสนใจในการแปลและพิมพ์นิยายญี่ปุ่นหรือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแปลและพิมพ์หนังสือได้โดยสามารถดาวน์โหลด Program Guidelines และใบสมัครสำหรับโครงการได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 

https://www.jpf.go.jp/e/program/culture.html

 

ทั้งนี้ใบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ สำหรับพิจารณาทุนต้องส่งมาถึงสำนักงานเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ ภายในวันอังคารที่ 20 พศจิกายน 2561

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2260-8560~4
E-mail: info@jfbkk.or.th

..................
ภาพประกอบ
 
https://theculturetrip.com

โดย tui sakrapee
วันที่ 3 ตุลาคม 2561
พิมพ์หน้านี้