ภูมิลักษณ์ภาคเหนือ

ลบ แก้ไข

ภูมิลักษณ์ภาคเหนือ

แผ่นดินภูเขารากเหง้าแม่น้ำ ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง

หุบเขาแอ่งอุดม น่าชมป่าไม้ สุดท้ายหนาวเย็น

-ภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัด 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์

-ดอยอิทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย(สูง2,565เมตร)

-ภาคเหนือมีทิวเขาและเทือกเขาที่สำคัญ

1.เทือกเขาแดนลาว

2.เทือกเขาผีปันน้ำ

ปันน้ำออกเป็น 2 ทิศทางใหญ่ คือปันน้ำให้ลงใต้สู่ที่ราบภาคกลาง คือแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม แม่น้ำน่าน กับแม่น้ำที่ไหลขึ้นเหนือลงสู่แม่น้ำโขง คือแม่น้ำกก แม่น้ำอิง

-ในเขตจังหวัดลำปาง ปรากฏซากภูเขาไฟหินบะซอลต์อยู่หลายแห่ง

-เทือกเขาหลวงพระบางเป็นพรมแดนธรรมชาติ ไทย-ลาว

-ภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว แพะเมืองผี จ.แพร่ เสาดินนาน้อย จ.น่าน

-จังหวัดพะเยาและเชียงราย มีแม่น้ำสายสำคัญที่เป็นสายหลัก คือ แม่น้ำอิงและแม่น้ำกก แม่น้ำทั้งสองนี้รวมทั้งแควสาขาไหลจากที่สูงตอนกลางไปลงสู่ที่ราบลุ่มน้ำโขงทางตะวันออกปรากฏทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคอยู่ในเขตจังหวัดพะเยา

-การทำนาจะมีมากที่สุดทางภาคเหนือ

-ภาคเหนือของประเทศเป็นภาคที่มีเทือกเขาขนาดต่างๆมากที่สุด

-ภาคเหนือแผ่นดินเทือกเขา

1.เทือกเขาประกอบด้วยสันเขาและหุบเขา

2.เทือกเขาทำให้เกิดความต่างระดับ

3.เทือกเขาทำให้เกิดต้นน้ำลำธาร

ภูเขาสูงทางภาคเหนือเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นสาขาของแม่น้ำใหญ่ 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำโขง แม่น้ำสาละวิน

4.เทือกเขาทำให้ป่าไม้และความหลากหลายทางชีวะภาพ

5.เทือกเขาเป็นแหล่งที่มีหินและแร่ธาติหากหลาย

6.เทือกเขาต้นกำเนิดที่อุดมสมบูรณ์

-ตารางแสดงเทือกเขาสำคัญของภาคเหนือ

ชื่อเทือกเขา

จังหวัด

ความยาว(กิโลเมตร)

1.เทือกเขาถนนธงชัย(เฉพาะส่วนที่อยู่ภาคเหนือ)

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน

295

2.เทือกเขาผีปันน้ำ

เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา น่าน

455

3.เทือกเขาแดนลาว

เชียงใหม่ เชียงราย

129

4.เทือกเขาหลวงพระบาง(เฉพาะส่วนที่อยู่ภาคเหนือ)

เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์

459

-ตารางแสดงหุบเขาและแอ่งที่ราบที่สำคัญของภาคเหนือ

ชื่อแอ่ง

จังหวัด

พื้นที่โดยประมาณ(ตร.กม.)

1.แอ่งเชียงใหม่-ลำพูน

เชียงใหม่ ลำพูน

4,835

2.แอ่งแม่แจ่ม

เชียงใหม่

800

3.แอ่งเชียงดาว

เชียงใหม่

550

4.แอ่งพร้าว

เชียงใหม่

495

5.แอ่งฟาง-แม่อาย

เชียงใหม่

630

6.แอ่งแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

1,525

7.แอ่งแม่สะเรียง

แม่ฮ่องสอน

1,550

8.แอ่งปาย

แม่ฮ่องสอน

840

9.แอ่งลำปาง

ลำปาง

3,590

10.แอ่งงาว

ลำปาง

365

11.แอ่งแพร่

แพร่

1,100

12.แอ่งวังชิ้น-ลอง

แพร่

1,050

13.แอ่งน่าน

น่าน

3,350

14.แอ่งพะเยา

พะเยา

1,350

15.แอ่งเชียงม่วน

พะเยา

1,275

16.ที่ราบลุ่มอม่น้ำอิง

เชียงราย พะเยา

2,240

17.ที่ราบลุ่มแม่น้ำกก

เชียงราย

 
โดย อิงฟ้า ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 พ.ย. 52 14:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 42,498 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 42,498 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง