ข่าวดี...ใครอยากเป็นแพทย์

ลบ แก้ไข

ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากเป็นแพทย์
ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีความฝันอยากเป็นแพทย์ แต่เบื่อธรรมเนียมการสอบคัดเลือกในไทย วันนี้คุณมีทางเลือกใหม่แล้ว ด้วยการไปเรียนต่อแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประเทศฟิลิปปินส์ เพราะค่าใช้จ่ายถูก เมื่อเทียบกับบ้านเรา


ศึกษาต่อแพทยศาสตร์บัณฑิต ณ โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ในประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมของโรงเรียนแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือมีโรงเรียนแพทย์ทั้งของรัฐและเอกชนรวมกันมากมายหลายโรงเรียน ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศใช้ระบบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์แบบเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ...

· นักศึกษาแพทยศาสตร์ทุกคนต้องศึกษาจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์สุขภาพมาก่อน (เช่น เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด, ชีวะการแพทย์, พยาบาลศาสตร์, เภสัชศาสตร์) จึงจะสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแพทย์หรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ โดยการสมัครสอบ NMAT (National Madical Admission Test) ประมาณช่วงเดือนตุลาคมและกุมภาพันธ์ แล้วสอบในเดือนธันวาคมและเมษานตามลำดับ โดยนำคะแนนจากการสอบ NMAT ที่ได้นี้ ไปสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องการ


· ในกรณีของผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เกรด 12 หรือสอบเทียบ ก็สามารถไปเรียนปริญาตรีสาขาที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวด (อันนี้ขอเน้น !!!) ต่อการเรียนแพทย์ได้ เช่น เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด, ชีวะการแพทย์, พยาบาลศาสตร์ เป็นต้น โดยการเรียนสาขาเหล่านี้เรียกว่า “Pre-Medical” เมื่อเรียนจบแล้วจึงเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนแพทย์ได้เลย ทั้งนี้ การเรียน Pre-Medical นั้น จะเรียนที่ไทยหรือเรียนที่โณงเรียนแพทย์ที่ฟิลิปปินส์โดยตรงเลยก็ได้


· ในกรณีขอผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ เมื่อสอบ NMAT แล้ว จำเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ที่แต่ละโรงเรียนแพทย์กำหนด เช่น เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และ คณิตศาสตร์ ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนแพทย์ ซึ่งการเรียนเพิ่มเติมนี้จะใช้เวลาเร็วสุด 1 Summer และนานที่สุด 1 ปีการศึกษา หรือสุดแท้แล้วแต่ความฉลาดและโง่เง่าเต่าตุ่นของนักเรียนแต่ละคน


การสอบ NMAT

การสมัครสอบ NMAT นั้น สามารถทำการสมัครผ่าน URL: www.cem-inc.org (หรือฝากเพื่อนๆ ที่เรียนอยู่สมัครให้ก็ได้) ทั้งนี้ควรสมัครเสียแต่เนิ่น เพราะหากระยะเวลาการสมัครกระชั้นชิดกับเวลาสอบมากเกินไป เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงานที่จัดสอบอาจมีการเดินทางล่าช้าได้


การสอบ NMAT จะทำการจัดสอบที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยข้อสอบมีสอบ 4 วิชาคือ

· คณิตศาสตร์

· วิทยาศาสตร์ (เคมี-ชีวะ-ฟิสิกส์)

· อังกฤษ

· ฟิลิปปิโน (ภาษากับประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์)


ข้อสอบมีลักษณะเป็นปรนัย มีตัวเลือกและเป็น Speed Test ทั้งนี้ คะแนนที่ได้นั้นจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเป็นกังวล ยังไงก็ได้เข้าเรียนเพราะโดยส่วนใหญ่ โรงเรียนแพทย์ในฟิลิปปินส์เป็นโรงเรียนแพทย์เอกชน ดังนั้นแม้จะได้คะแนน NMAT 1 คะแนน ก็สามารถเข้าเรียนได้ (แต่จะเรียนจบหรือไม่ก็ต้องขึ้นกับความขยันของเรานะ)


การศึกษา
การศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตจะใช้ระยะเวลาในการศึกษารวม 5 ปี แบ่งเป็น

· การศึกษาชั้นพรีคลินิกที่ประเทศฟิลิปปินส์ 3 ปี

· การศึกษาชั้นคลินิก ณ ปะเทศที่นักศึกษาต้องการจะไปประกอบอาชีพ 2 ปี (ในที่นี้เราเป็นคนไทยก็ควรมาศึกษาชั้นคลินิกที่ประเทศไทย)


สำหรับโรงเรียนแพทย์ที่สามารถแนะนำได้เพราะมีรุ่นพี่และอาจารย์แพทย์จบมาแล้ว และเคยได้รับการรับรองมาตรฐานจากแพทยสภามาแล้ว (สมัยที่เค้ายังไม่ยกเลิกทั้งหมด) มีดังนี้

· Cebu Doctor's College of Medicine, Faculty of Medicine

http://www.cdc-cdh.ph


· Davao Medical School Foundation, College of Medicine

http://www.dmsf.edu.ph/


· De La Salle University - Dasmariñas College of Medicine (DLSU-D)

http://www.hsc.dlsu.edu.ph/collegeofmed/default.htm


· Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation Institute of Medicine (FEU-NMRF)

http://www.feu.edu.ph/


· Fatima Medical Science Foundation, Fatima College of Medicine

http://www.fatima.edu.ph/


· Lyceum Northwestern University, Dr. Francisco Q. Duque Medical Foundation:

www.lyceum.edu.ph


· Manila Central University, Filemon D. Tanchoco Foundation College of Medicine (FDTMF)

http://www.mcufdtmf.edu.ph/


· Remedios T. Romualdez Medical Foundation, College of Medicine


· Saint Louis University, College of Medicine

http://www.slu.edu.ph/


· Southwestern University, Matias H. Aznar Memorial College of Medicine (MHAM)

www.swu.edu.ph


· University of Perpetual Help Rizal, Jonelta Foundation School of Medicine

http://www.spuid.com.tw/school/school_med_n.htm


· University of Santo Tomas, Faculty of Medicine and Surgery

http://www.ust.edu.ph/medicine/


· University of the City of Manila, Faculty of Medicine and Surgery


· University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, College of Medicine (UERM)

http://www.uerm.edu/


· University of the Philippines Manila, College of Medicine (UPM-CM)

http://www.upm.edu.ph/upm-cm.html


· University of the Visayas, Vicente Gullas College of Medicine


สำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรโดยประมาณเท่ากับ 800,000-1,500,000 บาท (ค่าเทอมรวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาแล้ว Cover 5 ปี) โดยมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้


ปี 1-3 (ชั้น Pre Clinic)

· ศึกษาที่โรงเรียนแพทย์ที่ต้องการ ณ เมืองต่างๆ ประเทศฟิลิปปินส์


· ค่าเทอมประมาณเทอมละ 40,000-90,000 บาท แล้วแต่ความไฮโซของโรงเรียน


· ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติประมาณ 120,000-1,000,000 บาท แล้วแต่ความไฮโซของโรงเรียน บางโรงเรียนให้จ่าย 2 ครั้งคือ ก่อนเข้าเรียนครึ่งหนึ่ง และหลังจากเรียนจบครึ่งหนึ่ง บางโรงเรียนก็ให้ผ่อนจ่ายได้ แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน ต้องศึกษาให้ดี


· ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักศึกษาเดือนละ 10,000-20,000 บาท (ถ้าอยู่อย่างประหยัดสุดฤทธิ์สุดเดช)


· ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เทียบเท่าและใกล้เคียงกับประเทศไทย


· ค่าเครื่องบิน กรุงเทพฯ-มะนิลา (ไป-กลับ) ประมาณ 12,000 บาท (รวม VATและภาษีสนามบินแล้ว: อ้างอิงจาก Philippines Airline)


· อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินฟิลิปปินส์ต่อเงินไทยคือ 1 เปโซ = 75-85 สตางค์ ทั้งนี้แล้วแต่ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ


· เนื่องจากปัจจุบัน ทางแพทยสภาได้ทำการยกเลิกการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทย์ของโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก (ร้อยละ 95) โดยระบบใหม่จะใช้วิธีพิจารณารับรองให้ครั้งละ 5 ปี (ในระยะเวลาดังกล่าวที่แพทยสภารับรอง นักรียนต้องทำการสอบใบประกอบโรคศิลป์ให้เสร็จสิ้น ไม่งั้นก็ต้องมายื่นคำร้องขอรับรองสถาบันใหม่อีก 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์สมัครสอบใบประกอบโรคศิลป์)


ดังนั้น เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในชั้นปีที่ 2 จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่นักเรียนควรจะกลับมายื่นคำร้องต่อแพทยสภาเพื่อขอรับรองสถาบันที่กำลังศึกษา (เพราะระยะเวลาดังกล่าวจะ Cover ไปจนนักเรียนจบแล้ว 2 ปี) ทั้งนี้ ขอแนะนำว่า ควรเลือกศึกษาในโรงเรียนแพทย์ที่มีรุ่นพี่จบมาเยอะๆ หรือไม่ก็มีอาจารย์แพทย์เคยจบมา หรือไม่ ทางที่ดีก็ไปถามแพทย์สภาซะเลยว่า โรงเรียนแพทย์ที่จะไปเรียนนั้นจะมีการรับรองให้หรือไม่ (โดยส่วนใหญ่หากสถาบันหรือโรงเรียนที่เลือกไม่กะเลวกะราดหรือกะโหลกกระลาเกินไป เช่น คอร์สการเรียนไม่ได้มาตรฐาน, Lab ห่วย, คุณภาพข้อสอบแย่ ทางแพทยสภาเค้าก็จะทำการพิจารณาและรับรองให้อยู่แล้ว...อันนี้คุยกับเจ้าหน้าที่แพทยสภามาโดยตรง)


· สิ้นสุดการศึกษาในชั้นปีที่ 3 สามารถสมัครเข้ารับการสอบใบประกอบโรคศิลป์ขั้นตอนที่ 1 ณ แพทยสภา อนึ่ง จากรุ่นพี่ที่เคยผ่านมา ถ้าหมั่นอ่านหนังสือ ทบทวนอยู่เสมอ ก็จะสอบผ่านฉลุย แต่พวกที่เรียนๆ เล่นๆ จำมั่งไม่จำมั่งนั่นแหละที่จะมีปัญหา ต้องกลับมาเตรียมตัวสอบขั้นตอนที่ 1 ใหม่ตอนเป็น Extern หรือ Intern ไม่ก็หนักกว่านั้น ถึงขั้นไปเข้าคอร์สติวเพื่อสอบขั้นตอนที่ 1 โดยเฉพาะกันเลยก็มี


ปี 4-5 (ชั้น Clinic: Extern และ Intern)

· Extern เลือกศึกษาที่ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ดังนี้

- โรงพยาบาลเลิดสิน (สีลม)

- โรงพยาบาลกลาง (เยาวราช)

- โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (รามอินทรา)


โดยนักเรียนต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลนั้นๆ ด้วยตนเอง พร้อมเอกสารรับรองต่างๆ จาก โรงเรียนแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาชั้น Pre Clinic มา


· Intern เลือกศึกษาที่ โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย ดังนี้

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเพทมหาครและวชิรพยาบาล

- โรงพยาบาลตำรวจ

- โรงพยาบาลเลิดสิน (สีลม)

- โรงพยาบาลกลาง (เยาวราช)

- โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี (รามอินทรา)

- โรงพยาบาลตากสิน

- โรงพยาบาลหาดใหญ่

- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

- โรงพยาบาลบุรีรัมย์


โดยส่วนใหญ่แล้ว เมื่อจบเรียน Extern จากที่ไหน อาจารย์ก็จะขอให้เป็น Intern ต่อที่นั่น เพื่อความต่อเนื่องของการเรียนการสอน อีกอย่างอาจารย์จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้ได้อย่างเต็มที่ หรือ พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าเราเป็นคนดี มีมานะ ขยันเรียน อาจารย์ก็อยากจะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที่สั่งสมมา ให้เรา ปั้นเราให้เป็นแพทย์ที่ดีมีความสามารถเหมือนอาจารย์นั่นเอง (เหมือนในหนังจีนกำลังภายในอะ... เคยดูกันมั่งอ๊ะเป่า !?!…)


· ค่าเทอมของปี 4 (ประมาณ 70,000-100,000 บาท) จะจ่ายเมื่อสิ้นสุดการสอบไล่เทอม 2 ของปีการศึกษาที่ 3 เพราะปี 4-5 นั้น ไม่ต้องกลับไปศึกษาที่ฟิลิปปินส์แล้ว


· ขณะศึกษาในปี 4-5 นั้น ทางโรงพยาบาลจะมีห้องพักแพทย์และอาหารให้ครบ 3 มื้อฟรี ***


· สิ้นสุดการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ที่เลือกเรียน


· เฉพาะการศึกษาชั้นปีที่ 5 นั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเทอม แต่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนและค่าอยู่เวรจากโรงพยาบาลที่สังกัดนั้นๆ ***


· สิ้นสุดการศึกษาในชั้นปีที่ 5 จะต้องเข้ารับการสอบใบประกอบโรคศิลป์ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ณ แพทยสภา


· เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในชั้นปีที่ 5 และสอบผ่านได้รับใบประกอบโรคศิลป์แล้ว สามารถสมัครเข้ารับราชการเป็นแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขได้


*** ต้องดูเป็นรายปีไป แต่ละปีข้อกำหนดของแต่ละโรงพยาบาลจะไม่เหมือนกัน ทางที่ดี ติดต่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลโดยตรงจะดีที่สุด


ข้อบ่งชี้อื่นๆ

· การเรียนแพทยศาสตร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วยประหยัดเวลาและค่าเรียนมากกว่า เมื่อเที่ยบกับการเรียนแพทยศาสตร์ในประเทศไทยที่ต้องเสียเวลาสอบเข้าและใช้เวลาเรียนถึง 6 ปี

· ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 นี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเรียนจบแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ที่ใดในโลก รวมทั้งจุฬาฯ, ศิริราช หรือ รามาฯ ก็ต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ ดังนั้นในทางทฤษฎีจึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำในวงการแพทย์ แต่ในทางปฏิบัติก็ต้องทำใจเพราะทุกสังคมย่อมมีคนบ้าและคนดี อาจจะไม่ได้รับการยอมรับในแง่การปฏิบัติต่างๆ (ถ้ารับข้อนี้ได้ก็ไปเรียนเหอะ)

· ควรไปด้วยตนเอง อย่าไปผ่านเอเย่นต์เพราะอาจโดนต้มได้

· หารุ่นพี่ที่กำลังเรียนอยู่ เพื่อขอคำแนะนำดีที่สุดเพราะจะได้ทราบสถานการณ์ต่างๆ ในขณะนั้น (คุยกันได้ครับ พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาหรือแนะนำที่อีเมล-MSN: toru121@hotmail.com, wit_rsu@hotmail.com, )

· หมั่นติดตามประกาศและข่าวต่างๆ จากเว็บไซต์ของแพทยสภาบ่อยๆ (http://www.tmc.or.th) จะได้ไม่ OUT!

· ยินดีต้อนรับคุณหมอคนใหม่ในอนาคตครับ และขอให้ทุกคนโชคดี

· ขอประชาสัมพันธ์เวบบอร์ดแพทย์ไทยในต่างแดนคัฟ http://board.tantee.net/thaimedinter

· ข้อควรระลึก “ถ้าคิดจะเป็นแพทย์ ต้องกล้าทำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจด้วยจริยธรรม อย่าตามเพื่อน เพราะเมื่อเราเป็นแพทย์ เราต้องเป็นผู้นำบุคลากรทางการแพทย์ส่วนต่างๆ ในการเยียวยาผู้ป่วย ดังนั้น ชีวิตผู้ป่วยขึ้นอยู่กับเรา ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง ฉะนั้น คนที่ปอดแหก ขอร้องอย่ามาเรียนแพทย์!!!…”


หมายเหตุ
· ข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดได้ นักเรียนควรตรวจสอบศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดอีกครั้ง

· ติดต่อแพทยสภา: สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร.02-5901880-1,3


 loading...


โดย ma-i ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 พ.ย. 51 11:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 62,130 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 62,130 ครั้ง ตอบ 7 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Zatelena U SU
IP : 1.46.34.***
 เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ ไว้เตรียมตัวพร้อมแล้วจะหาลู่ทางไป
ลบ แจ้งลบ
โดย อยาก เป็นหมอ
IP : 61.19.124.***
อยากเรียนมากครับ อยากทราบว่าตอนนี้ยังเปิดอยู่มั้ย เเละทไชำงานที่ไทยได้อยู่มั้ย...
ลบ แจ้งลบ
โดย konggirl
IP : 180.210.216.***
ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูล ทำให้คนที่อยากเรียนต่อแพทย์มีกำลังใจและทราบลู่ทางที่จะสามารถต่อยอดเรียนแพทย์ได้จริง ๆ : )
ลบ แจ้งลบ
โดย เอกพงษ์
IP : 161.200.57.***

เรียน วิทย์กีฬา จุฬาฯ

แล้วสามารถเรียนต่อสาขาดังกล่าวได้มัยคับ

พี่ๆๆๆ พอจะแนะนำการหาทุนเรียนต่อจากไหนดีคับ

ลบ แจ้งลบ
โดย กาญจนา
IP : 125.26.194.***

อยากเรียนต่อด้วยแต่อายุมากแล้ว(ใกล้เลข 5) แต่คิดว่าเรียนได้เขาจะรับเข้าเรียนไหมค่ะ (จบปริญญาโทพยาบาลค่ะ) ตอบด้วยนะคะ ที่แรกจะไปเรียนป.เอก แต่คิดว่าไม่work

ลบ แจ้งลบ
โดย Sunny-ubon@hotmail.com
IP : 119.42.83.***

พี่คะ

หนูจบ ปวส.สาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขชุมชน  แต่หนูอยากเรียนแพทย์  ทางเลือกที่พี่ให้ก็น่าสนใจดี แต่ปัญหาก็คือภาษาอังกฤษหนูไม่ค่อยเก่ง  ไม่ทราบว่าหนูสามารถที่จะเรียนได้ไหมคะ แล้วหนูจะต้องทำอย่างไร  หากกรุณาโปรคตอบกลับด้วย  ที่  Mail  ข้างล่างนะคะ  ขอขอบคุณอย่างสูง

ลบ แจ้งลบ
โดย รศนา
IP : 125.26.10.***

น่าเรียนมากเลยคะ

 เป็นประโยชน์มาก

 น่าสนใจ เพราะว่า

หนูอยากเป็นหมอจริงๆ

ดีใจที่มีทางเลือกดีๆแบบนี้

 ขอบคุณนะคะ ที่เอามาบอกกัน

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement