สรุปเส้นทางของเด็ก'61 จากการประชุมของ ทปอ.

ลบ แก้ไข
จากการประชุม ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันนี้ ( 30 ตุลาคม 2559 ) ประธาน ทปอ. เผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีการหารือเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เด็ก'61) โดยทปอ. ก็คาดหวังที่จะให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา ไม่เกิดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง เด็กมีสิทธิ์ที่เลือกเรียนตามที่ต้องการ พร้อมกับมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเด็กได้เช่นกัน พี่ปั่นขอมาสรุปให้น้องๆ ถึงประเด็นสำคัญและเส้นทางของ เด็ก'61

สรุปเส้นทางของเด็ก61 จาก
 

สรุปเส้นทางการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2561 (เด็ก'61)
โดยเส้นทางหลักๆของเด็ก'61 มีด้วยกัน 3 ช่องทาง 5 รอบ โดยทุกรอบถ้ายืนยันสิทธิตัดสิทธิอื่นทันที โดยมีเส้นทางตามนี้ครับ


เส้นทางที่ 1.โควตา โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ หรือ 2 แบบ ตามแต่น้องๆจะเรียกนะครับ โดยมีรูปแบบดังนี้  
1.โควตาไม่ใช้คะแนนการสอบข้อเขียน (หรือที่ทางทปอ.เรียกว่า Pre - Clearing house) 
ดำเนินการในช่วง เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
รูปแบบการคัดเลือก จะคัดเลือกจากผลงาน ความสามารถพิเศษ คุณสมบัติพิเศษ หรือใช้ portfolio ตัวอย่างเช่น โควตาช้างเผือก โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตาเรียนดี นักกีฬา เป็นต้น

2.โควตาใช้คะแนนการสอบข้อเขียน
ดำเนินการในช่วง หลังเดือนมีนาคม 2561
รูปแบบการคัดเลือก จะเป็นการรับในส่วนของโควตาพิเศษที่ต้องใช้คะแนนสอบข้อเขียนประกอบ เช่น โควตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามภูมิภาค โครงการผลิดแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(CPIRD) โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) โดยจะไม่มีการสอบเองและใช้คะแนนผลสอบกลาง ตามสัดส่วนระเบียบการที่โครงการกำหนด

เส้นทางที่ 2. เคลียริ่งเฮ้าส์ คือระบบรับเข้าศึกษาของส่วนกลาง โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน และสมัคร 2รอบ

ขั้นตอนที่ 1. สอบ
ดำเนินการในช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
วิชาที่ต้องสอบ O-NET, GAT/PAT, วิชาสามัญ 9 วิชา, และการสอบวิชาเฉพาะความถนัดแพทย์

ขั้นตอนที่ 2. ยื่น แบ่งเป็น 2 รอบ

ดำเนินการในช่วง เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561
1.เคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่ 1
ดำเนินการในช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม 2561
หลังจากรู้ผลคะแนนข้อสอบกลางแล้ว น้องๆทำการการสมัครเข้าศึกษาผ่าน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ 1 โดยใช้องค์ประกอบคะแนนคัดเลือกจาก ผลคะแนนข้อสอบกลาง (GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ร่วมกับ O-NET GPAX) ถ้าได้รับคัดเลือก น้องที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ 1 แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ 2  ซึ่ง กสพท จะรวมในรอบนี้ด้วย แต่ถ้าไม่พอใจหรือไม่ผ่านก็ไปเลือกรอบ 2

2.เคลียริ่งเฮ้าส์ รอบที่2
ดำเนินการในช่วง เดือนมิถุนายน 2561
คือการเก็บตกจากน้องๆที่ไม่ติดหรือสละสิทธิจากรอบที่ 1 ให้เข้ามายื่นผลคะแนนกันอีกรอบ 


เส้นทางที่ 3. รับตรง
ดำเนินการในช่วง หลัง มิ.ย.2561
โดยเป็นการเก็บตกจากน้องๆที่ไม่ผ่านการคัดเลือกต่างๆ หลังจากขบวนการรับ 4 ช่องทางแรกเสร็จสิ้น เด็กยังไม่มีที่เรียน มหาลัยยังมีที่ว่าง ก็สามารถเปิดรับได้แต่ต้องใช้ผลคะแนนจากข้อสอบกลางเท่านั้น ไม่มีการจัดสอบเอง

พี่ปั่นจะสรุปประเด็นสำคัญจากที่ประชุม อย่างนี้นะครับ

1.จะไม่มีการจัดสอบเองโดยมหาวิทยาลัย ถ้าจะรับโดยใช้คะแนนให้ใช้ข้อสอบกลางของ สทศ.
2.ระบบเคลียริ่งเฮาส์ มีการใช้ผลคะแนน O-NET และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 
3.สัดส่วนคะแนนต่างๆไม่แน่ชัดว่าเป็นอย่างไร
4.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) จะร่วมรับนักศึกษาผ่าน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ ครั้งที่ 1 เท่านั้น
5.การสอบทุกอย่างจะเหลือเพียงครั้งเดียว
6.จะมีข้อสรุปเพิ่มเติมอีกครั้งในการประชุมช่วงเดือนธันวาคม 2559

นี่เป็นหลักการที่ทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ข้อสรุปและนำมาแถลงในวันนี้ ก่อนหน้านี้ที่มีข้อมูลอื่นใดที่ทำให้ทางเราสับสนพี่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วย ส่วนความคืบหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไร พี่จะมาสรุปให้น้องๆกันอีกที 

ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่าตื่นตระหนก เพราะไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องเผชิญ

เป็นกำลังใจให้ทุกคน
ทำความรู้จัก 9 วิชาสามัญ
#ปั่นว่างั้น
ณัฐพงษ์ ก้อนนาค  (พี่ปั่น)
- ช่องทางพูดคุยกัน -

จะสอบ GAT/PAT ควรปฏิบัติ จะสอบ GAT/PAT ควรปฏิบัติ จะสอบ GAT/PAT ควรปฏิบัติ
facebook : Natthapong Konnak
twitter : @pansg1
LINE : pansg1
 loading...


โดย PANN MISSIONS ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 ต.ค. 59 23:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,463 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,463 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย PANN MISSIONS
IP : 14.207.43.***
รอบเดียวครับ 
ลบ แจ้งลบ
โดย (Pingping) Somsri Dumrongruxsoontorn
IP : 180.180.81.***
ถ้าจะใช้คะแนนo-net แบบนี้ แสดงว่าสอบo-net ได้มากกว่า1รอบหรือเปล่าคะ (สำหรับเด็กซิ่ว)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง