5 ทักษะสำคัญ เรียนจบไม่ตกงาน !

ลบ แก้ไข
5 ทักษะสำคัญ เรียนจบไม่ต

5 ทักษะสำคัญ เรียนจบไม่ตกงาน !

ทักษะที่ 1 การพูด (Speaking)
อย่ากลัวหรืออายที่จะพูดออกมา ผลการวิจัยรายงานว่ากว่า 40 % ของการเจริญก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าที่การงาน ขึ้นอยู่กับทักษะการพูดทั้งสิ้น
 
สาขาอาชีพที่ส่งผลที่ดีต่อการทำงานสำหรับผู้มีทักษะการพูด : งานด้านการประชาสัมพันธ์ งานด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
 
ทักษะที่ 2 การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
"ตรรกะและเหตุผล" เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ผู้ที่มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ที่ดีย่อมส่งผลที่ดีต่อการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆและการทำงานที่เป็นระบบ
 
สาขาอาชีพที่ส่งผลที่ดีต่อการทำงานสำหรับผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ : นักวิเคราะห์ วิจัยด้านการตลาด พยาบาลรับเรื่องวินิจฉัยคนไข้เบื้องต้น เป็นต้น
 
ทักษะที่ 3 การตัดสินใจ (Judgment and Decision-Making)
ในการอบรมพนักงานใหม่ บททดสอบหนึ่ง เช่นในงานด้านบริหารธุรกิจ ในการตัดสินใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเลือกสีหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในความลังเลในการตัดสินใจทั้งสิ้น
ความมั่นใจในการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาความกล้าแสดงออกของบุคคลนั้น รวมถึงการรับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดีอีกด้วย
 
สาขาอาชีพที่ส่งผลที่ดีต่อการทำงานสำหรับผู้มีทักษะการตัดสินใจ : งานด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม เป็นต้น
 
ทักษะที่ 4 การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving)
เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดแรงงาน งานจำนวนมากจะมีปัญหามากกว่า 1 อย่างเข้ามาให้คุณแก้แน่นอน คุณอาจจะต้องใช้เวลากว่า 8 ชั่วโมงในการระดมสมองและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนั้นๆ โดยเฉพาะงานด้านธุรกิจ คุณต้องแยกแยะประเด็นให้ออกว่าสิ่งไหนเป็นปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่สุด และมีความจำเป็นที่สุด ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 
สาขาอาชีพที่ส่งผลที่ดีต่อการทำงานสำหรับผู้มีทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน : นักพัฒนาคอมพิวเตอร์ งานด้านการบริการสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น

ทักษะที่ 5 คณิตศาสตร์ (Math)
ทักษะการคำนวณเป็นพื้นฐานของทักษะที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมองในด้านอื่นๆ งานด้านวิทยาศาสตรค์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ล้วนต้องการพนักงานที่มีพื้นฐานที่ดีด้านคณิตศาสตร์ นอกจากนี้เมื่อคุณทำงานเกี่ยวกับตารางสถิติ คุณต้องพบกับ Excel และการประเมินผลของการรายงานอย่างแน่นอน
 
สาขาอาชีพที่ส่งผลที่ดีต่อการทำงานสำหรับผู้มีทักษะด้านคณิตศาสตร์ : วิศวกรโยธา นักบัญชี เป็นต้น


ขอบคุณข้อมูล   yahoo
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.ค. 61 14:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 827 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 827 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง