ประวัติ กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games) ประวัติซีเกมส์

ลบ แก้ไข

UploadImage

ประวัติ กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games)   ประวัติซีเกมส์  

กีฬาซีเกมส์ (Southeast Asian Games หรือ SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ โดยจัดขึ้น 2 ปีต่อ 1 ครั้ง การแข่งขันดำเนินตามกฎข้อบังคับของสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation) โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee หรือ IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia)

แต่เดิมเรียกกีฬาซีเกมส์ว่า กีฬาแหลมทอง จนกระทั่งปี 2520 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ซีเกมส์ เหมือนในปัจจุบัน

กีฬาซีเกมส์ นั้นเดิมเรียกว่า กีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) ประเทศสมาชิกในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชีย นเกมส์ ครั้งที่ 3 ณกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดประชุมตกลงที่จะก่อตั้งองค์กรการกีฬาขึ้น

กีฬาแหลมทองนั้นได้รับการเสนอแนวคิดจากหลวงสุขุมนัยประดิษฐ และยังเป็นผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งก็คือ การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้เป็นรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ข้อเสนอนั้นมีอยู่ว่า การจัดการแข่งขันกีฬาจะช่วยสนับสนุนความร่วมมือ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ในบรรดาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย , ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา (และสิงคโปร์มา ร่วมในภายหลัง) ถือเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง ประเทศเหล่านี้มีความตกลงร่วมกันที่จะจัดการแข่งขันกีฬาขึ้นแบบสองปีครั้ง และได้จัดตั้งคณะกรรมการสหพันธ์กีฬาแหลมทองขึ้น (SEAP Games Federation Committee)

กีฬาแหลมทองครั้งแรกจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 527 คน จากประเทศไทย, พม่า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เวียดนาม และลาว โดยมีกีฬาทั้งหมด 12 ชนิด

ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองมีมติให้รับประเทศอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแข่งขันด้วย และได้บรรจุเข้าเป็นประเทศสมาชิกแข่งขันอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) และในปีเดียวกันนั้นสมาพันธ์ฯ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Games Federation หรือ SEAGF) และเรียกการแข่งขันว่า ซีเกมส์ (Southeast Asian Games) ประเทศบรูไนนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 10 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยเข้าแข่งขันครั้งแรกในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 22 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
ารจัดแข่งขัน : ซีเกมส์

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ หมายเหตุ
เมือง ประเทศ
1 กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย
2 กีฬาแหลมทอง 1961(พ.ศ. 2504) ย่างกุ้ง Flag of ประเทศพม่า ประเทศพม่า  
3 กีฬาแหลมทอง 1965(พ.ศ. 2508) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย  
4 กีฬาแหลมทอง 1967(พ.ศ. 2510) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย  
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ย่างกุ้ง Flag of ประเทศพม่า ประเทศพม่า  
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย  
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) สิงคโปร์ Flag of สิงคโปร์ สิงคโปร์  
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย
9 กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย  
10 กีฬาซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย  
11 กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์  
12 กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) สิงคโปร์ Flag of สิงคโปร์ สิงคโปร์  
13 กีฬาซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานคร Flag of ไทย ไทย  
14 กีฬาซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย  
15 กีฬาซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย  
16 กีฬาซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์  
17 กีฬาซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536) สิงคโปร์ Flag of สิงคโปร์ สิงคโปร์  
18 กีฬาซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538) เชียงใหม่ Flag of ไทย ไทย (ครั้งแรกที่เมืองเจ้าภาพไม่ใช่เมืองหลวง)
19 กีฬาซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย  
20 กีฬาซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542) บันดาร์เสรีเบกาวัน Flag of บรูไน บรูไน  
21 กีฬาซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย  
22 กีฬาซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546) ฮานอย โฮจินมินซิตี้ Flag of เวียดนาม เวียดนาม  
23 กีฬาซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์ (หลายเมือง โดยมีมะนิลาเป็นศูนย์กลาง)
24 กีฬาซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550) นครราชสีมา Flag of ไทย ไทย (ในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) ประเทศสิงคโปร์ขอถอนตัวเนื่องจากสถานที่ไม่พร้อม)
25 กีฬาซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552) เวียงจันทน์ Flag of ลาว ลาว  
26 กีฬาซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554) จาการ์ตา Flag of อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย  
27 กีฬาซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556)     (สิงคโปร์ขอถอนนตัวจากการเป็นเจ้าภาพ ทางประเทศไทยและเวียดนามจึงเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแทน)
28 กีฬาซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) กัวลาลัมเปอร์ Flag of มาเลเซีย มาเลเซีย  
29 กีฬาซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560) บันดาร์เสรีเบกาวัน Flag of บรูไน บรูไน  
30 กีฬาซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) มะนิลา Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์  

ประเทศสมาชิก

รหัส ประเทศ / กำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ใช้ครั้งแรก รหัสมาตรฐานสากล
(ISO-code)
หมายเหตุ
BRU ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) BRN -
CAM ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) KHM -
INA ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) IDN IHO พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952)

FIFA-code IDN

LAO ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) LAO -
MAS ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) MYS -
MYA ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) MMR BIR พ.ศ. 2491-2535 (ค.ศ. 1948-1992)
PHI ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2467 (ค.ศ. 1924) PHL -
SIN ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) SGP -
THA Flag of ไทย ไทย พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) THA -
TLS Flag of ประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) TLS พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
VIE ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) VNM -ที่มา.tlcthai

 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ย. 54 15:04 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,289 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,289 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง