ยาต้องห้ามสำหรับเด็ก

ลบ แก้ไข

สิ่งใดมีคุณอนันต์ สิ่งนั้นอาจมีโทษมหันต์ “ยา” หนึ่งในปัจจัยสี่ก็เข้าข่ายนี้เช่นกัน ยา สามารถบรรเทาอาการ รักษาและป้องกันโรคได้ แต่ขณะเดียวกันยาก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้ยาอย่างระมัดระวังจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะใน “เด็ก” ซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของครอบครัว ทั้งนี้ทางสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเด็กและจัดให้เป็นกลุ่ม ประชากรพิเศษ ซึ่งต้องระมัดระวังในการใช้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของข้อห้ามหรือข้อ ควรระวังในการใช้ยา ความพร้อมของร่างกายในการรับยา ผลข้างเคียงของยา และรูปแบบของยาที่เหมาะสมกับเด็ก ข้อห้ามหรือข้อควรระวัง ในการใช้ยาโดยทั่วไปสำหรับเด็กไม่ต่างกับผู้ใหญ่ กล่าวคือ • ห้ามใช้ยาที่เคยเกิดอาการแพ้มาก่อน เพราะหากเคยแพ้ยานั้นมาก่อน เช่น เป็นผื่น คัน ลมพิษ เมื่อได้ยานั้นซ้ำก็จะทำให้มีอาการแพ้ซ้ำ และบางครั้งอาจมีอาการแพ้รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายได้ • ห้ามใช้ยาบางอย่างหากมีโรคประจำตัว โดยเฉพาะเด็กที่ขาดเอนไซม์จีซิกส์พีดี (G6PD มีชื่อเต็มว่า Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) โรคนี้เป็นโรคที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าคนปกติ เมื่อได้รับยาบางชนิด เช่น ยาต้านมาลาเรีย ยากลุ่มซัลฟา เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะแตก หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะเกิดภาวะซีดโลหิตจางตามมา • ห้ามใช้ยาบางชนิดในทารกคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมักมีระดับบิลิรูบินในเลือดสูง (hyperbilirubinemia) เนื่องจากร่างกายของทารกคลอดก่อนกำหนดจะมีความสามารถในการกำจัดบิลิรูบินได้ ไม่ดีนัก ยาเซฟไตรอะโซน (ceftriaxone) ยากลุ่มซัลฟา เป็นยาต้องห้ามสำคัญในกรณีนี้ เพราะจะทำให้ระดับบิลิรูบินในเลือดสูงขึ้น สุดท้ายแล้วระดับบิลิรูบินในเลือดอาจสูงมากจนถึงระดับที่ทำให้ทารกคลอดก่อน กำหนดมีอาการตัวเหลืองและเกิดอาการทางสมองได้ • ห้ามใช้ยาฆ่าเชื้อในกลุ่มเตตร้าไซคลิน (tetracycline) เช่น ด็อกซีไซคลิน (doxycycline) ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ปี เพราะยาจะไปจับกับกระดูกและฟัน ทำให้สีของฟันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร กลายเป็นฟันดำ ในส่วนของกระดูก ยาก็จะรบกวนการเจริญเติบโตของกระดูก ยากลุ่มเตตร้าไซคลินจึงเป็นยาต้องห้ามหรือห้ามใช้ในเด็ก อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ยากลุ่มนี้และไม่สามารถหายาอื่นมาทดแทน ได้ แพทย์อาจพิจารณาใช้ยาในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ห้ามใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยเด็กที่อาจจะเป็นไข้เลือดออก เพราะจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น มีอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ควรระวังการใช้ยาแอสไพรินในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยไข้ หวัดใหญ่หรืออีสุกอีใส เนื่องจากอาจทำให้เกิด Reye’s syndrome (รายย์ ซินโดรม เป็นชื่อกลุ่มอาการชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติทางสมองร่วมกับตับวาย) เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาแอสไพรินมาให้เด็กรับประทานเอง หากต้องการลดไข้หรือแก้ปวด สามารถเลือกใช้เป็นพาราเซตามอลแทนได้ • ห้ามนำยาสำหรับผู้ใหญ่มาใช้ในเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก การแบ่งเม็ดยาหรือหักเม็ดยาอาจทำให้ได้ขนาดยาที่มากหรือน้อยเกินไป และบางครั้งการแบ่งเม็ดยาก็เป็นไปได้ยาก เช่น การแบ่งเม็ดยาเป็น 10 ส่วน และป้อนเด็กทีละส่วน • ห้าม ใช้ยาที่ได้รับการออกแบบทางเภสัชกรรมหรือผ่านกรรมวิธีการผลิตยาเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ยาที่มีความสะดวกสบายในการใช้และหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียง เช่น ยาในรูปแบบเม็ดเคลือบเพื่อให้ปลดปล่อยตัวยาอย่างช้าๆ ต่อเนื่องยาวนาน 12-24 ชั่วโมง หรือยาในรูปแบบเม็ดเคลือบเพื่อหลีกเลี่ยงฤทธิ์ระคายผนังกระเพาะอาหาร ยาในรูปแบบพิเศษเหล่านี้เป็นยาที่ใช้ในผู้ใหญ่ เวลาใช้จะต้องกลืนทั้งเม็ด ห้ามบด ตำ หรือเคี้ยวเม็ดยา ด้วยเหตุที่ต้องกลืนทั้งเม็ด ยาเหล่านี้จึงเป็นยาต้องห้ามสำหรับเด็ก เพราะเด็กกลืนยาเม็ดไม่ได้ หากจะให้ยาเหล่านี้ต้องนำมาบด ตำ หรือทำให้ละลาย แล้วจึงป้อนเด็ก ดังนั้นคุณสมบัติที่ออกแบบมาเป็นพิเศษก็จะถูกทำลายไป อีกทั้งยังอาจก่อผลข้างเคียงและความเป็นพิษได้ • ห้ามใช้ยาที่หมดอายุ นอกจากการดูวันหมดอายุของยาจากฉลากยาหรือภาชนะบรรจุยาแล้ว ยาบางชนิด เช่น ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบแบบผสมน้ำ หลังจากผสมน้ำแล้วจะมีอายุยาสั้นลงและแตกต่างกันตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ เช่น ยาบางชนิดหลังผสมน้ำเก็บยานอกตู้เย็นได้ 7 วัน ถ้าเก็บยาในตู้เย็นสามารถเก็บได้ 14 วัน ในขณะที่ยาบางชนิด หลังผสมน้ำต้องแช่ตู้เย็นตลอดเวลา จึงจะมีอายุ 10 วัน เป็นต้น อาจบันทึกวันที่ผสมยาไว้ เพื่อจะได้ทราบว่าสามารถใช้ยาได้ถึงเมื่อไร นอกจากดูวันหมดอายุแล้ว เราควรสังเกตลักษณะยาด้วยว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปยาที่เสื่อมสภาพแล้วจะสังเกตได้จากลักษณะของยาที่เปลี่ยนแปลง ไป เช่น ยาน้ำเชื่อมอาจมีตะกอน ขุ่น กลิ่นและสีเปลี่ยนแปลงไป ยาน้ำแขวนตะกอน เมื่อเสื่อมสภาพจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง เขย่าแล้วไม่กระจายตัว ส่วนยาเม็ดอาจแตกกร่อน มีสีเปลี่ยนไป ไม่ควรใช้ยาหมดอายุหรือมีลักษณะของยาที่เสื่อมสภาพแล้ว เพราะนอกจากอาจไม่ได้ผลทางการรักษา ยาบางชนิดที่เสื่อมสภาพแล้วยังเกิดสารที่เป็นพิษ ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ “เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก” เป็นประโยคที่ต้องนึกไว้เสมอ ดังนั้นการใช้ยาในเด็กจึงต้องมีความละเอียดและระมัดระวังอย่างยิ่ง
USA Reviews100 000 Pyramid1 1 2 Power Tenon Cutter1 1 4 8 TPI STRONGHOLD CHUCK PACKAGE1 10 HIGHroller Lifted Truck RTR10 Square Offset Umbrella Green10 Wet Tile Paver Saw12 x 24 x 48 Ellipse Oval Frame Pool12T1 DVC 2OHM 600WRMS 1200PEAK14 pc Bonsai Tool Set Carbon Steel15 x 36 Easy Set Above Ground Swimming Pool15 x 36 Easy Set Pool Set Filter Pump DVD1500VA Battery Backup LCD1660 Pelican Case Foam18 x 48 Intex Easy Set Pool Package1st Class Pet Jogger 45 Blue1st Class Pet Jogger 45 Pink2 Drawer File Cabinet 45 Black2 Eco Friendly Outdoor Patio Dining Chairs2 PACK Cosequin DS 250 Count 500 tablets2 Power Tenon Cutter2 Year Service Plan Notebook Computers20 Watt Solar Panel20mW Green Beam Laser Pointer EL2022x54 Attic Stair Cover R 50 Insulation24 Heavy Duty Telescoping Extension W24 Jeff Gordon 1 6 Scale Hobby Grade RC Car25 Pint Portable Dehumidifier CFM2525 Words or Less People Places Things25x54 Attic Stair Cover R 50 Insulation3 Year Service Plan Notebook Computers32 8211 pc. Billiards Accessories Kit3M Model 1711 Overhead Projector3M Model 1730 Overhead Projector3M Pocket Projector MPRO120 .33LBS3Q Electrostatic Ionic Air Purifier4 Lane International Super Challenge4 Panel Black Room Divider Shoji Screen4 panel natural room divider shoji screen4 Year Service Plan Camcorders 600 to 999.9940 Kitty Casita 4 Levels5 APCP LITTLE GIANT 505600 POOL COVER PUMP50 Pack of 12 Thick Bully Sticks50 pint dehumidifier Premiere Series51 34 Giga Ball 45 Yellow6 MONTH Frontline PLUS Blue Dogs 23 44 lbs6 PACK Com t Zone Feliway Refill 288 mL62 Kitty Bungalow 6 Levels62 Kitty Casita 6 Levels64 Cat Furniture Tree Condo72MM Nc Filter78 Cat Furniture Tree Condo78 Cat Furniture Tree Condo8 000 BTU Portable Air Conditioner Koldfront8 Cooks Chef Knife Wusthof Trident Classic8 Gator Skin Special Foam Balls Set of 68 LEVEL 53 FAUX FLEECE CAT TREE MODEL B53019 Alum. Steel Solar Market Umbrella Black9 Alum. Steel Solar Market Umbrella Taupe9 LEVEL 72 Cat Tree Furniture A7202900VA USRetail OnlyA Frame Above Ground Pool Safety LadderAAXA P1 Pico ProjectorABO Gear Dog Digs Pet Crate LargeAbove Ground Saltwater Swimming Pool CleanerAccubrush XT Deluxe Kit FREE MX EdgerAccubrush XT Paint Edger Jumbo Kit VideoAccuPower AccuManager20 Battery chargerAcer Aspire AH340 UA230N Home ServerACER ET.BV3RP.001 17 Inch LCD MonitorAcer X183H b 18.5 Inch LCD MonitorAcer X203H bd 20 Inch LCD MonitorAcer X233H bid 23 Inch LCD MonitorAchla CMP 05 Spinning Horizontal ComposterAcoustimass 3 Series IV speaker system BlackAcoustimass 3 Series IV speaker system WhiteAdams Run Bike Boys 10 Blue RedAdams Trail a Bike Original FolderAdcom GFP 715 Stereo Pre AmplifierAdd on Headphone RS 130 Wireless SystemAdd on Headphone RS 140 Wireless SystemAdjustable Drawing Craft TableAdjustable Mouth Block PlaneADOBEAIR COOLERS P400 Air Port Evap CoolerAdult TriFold Hide A Mat Poly Cotton Twin SAdvantage Cats Over 9 lbs 12 month supplyAdvantage Flea Treatment CatsAdvantus 8 Way Multicart 500 Lb. CapacityAerobed 174 Deluxe Com t Guest Bed FullAerobed 174 Deluxe Com t Guest Bed QueenAerobed 174 Raised Com t Guest Bed FullAerobed 174 Raised Com t Guest Bed TwinAeroBed CozyTop Bed FullAerobed Endura Twin Inflatable BedAerobed Guest Choice Queen Inflatable BedAerobed Per maLite Full Inflatable BedAerobed Per maLite Twin Inflatable BedAeroBed PillowTop Bed FullAerobed Raised Queen Bed Pillow SupportAerobed Sleep Away Full Inflatable BedAerobed Sleep Away Queen Inflatable BedAerobed Sleep Away Twin Inflatable BedAge of EmpiresAgio Buckingham CollectionAgri Fab 26 Inch Push Lawn Sweeper 45 0218AIGURU SV1 Skype Video PhoneAimpoint Micro H 1 4 MOA Md 11910Aion The Tower of Eternity Collector EditionAirCat 1000TH 1 2 Composite Impact WrenchAirCat Mini Air Ratchet 1 4in. Model ACR 800Aireox Car Air PurifierAirflow Collectibles Pink Princess CarAirzone 13 Foot B TrampolineAirzone Spring TrampolineAlen A350 HEPA Air PurifierAlen A375UV Multi Gas HEPA Air PurifierAlen Paralda HEPA Air PurifierAlen Tower Air Purifier 45 T300Alex My Art Desk Paper RollAlex Super Art Table Paper Roll Two BenchesAlex Toys Tumbling MatAll American 25 Quart Pressure Cooker CannerAll American 30 Quart Pressure Cooker CannerAll Clad 12 Inch Nonstick Grille panAll Clad 12 Inch Stainless Steel Fry Pan LidAll Clad 6 Piece Stainless Steel Tool SetAll Clad Cop R Chef 1 Quart Saucier PanAll Clad Copper Core 1 1 2 Quart SaucepanAll Clad Copper Core 1 Quart Saucier PanAll Clad Copper Core 12 Inch Chef s PanAll Clad Copper Core 2 Quart Saucier Pan LidAll Clad Copper Core 2 Quart Saute LidAll Clad Copper Core 7 Piece Cookware SetAll Clad Deluxe 6 Quart Electric SkilletAll Clad Lasagna PanAll Clad LTD 11 Inch Square Nonstick GriddleAll Clad LTD 3 Quart Saute PanAll Clad LTD 6 Quart Saute PanAll Clad LTD Nonstick Gr e GriddleAll Clad Master Chef 2 12 Inch Chef s PanAll Clad Master Chef 2 13 Inch Braiser PanAll Clad Master Chef 2 2 Quart Saucepan LidAll Clad Master Chef 2 3 Quart Saucier PanAll Clad Stainless 1 1 2 Quart SaucepanAll Clad Stainless 1 1 2 Quart Windsor PanAll Clad Stainless 10 Inch Nonstick Fry PanAll Clad Stainless 12 Inch Chef s PanAll Clad Stainless 12 Inch Fry PanAll Clad Stainless 12 Inch Nonstick Fry PanAll Clad Stainless 13 Inch Braiser PanAll Clad Stainless 13 Inch French SkilletAll Clad Stainless 14 Inch Nonstick Fry PanAll Clad Stainless 2 Quart SaucepanAll Clad Stainless 2 Quart Saucier PanAll Clad Stainless 2 Quart Saute PanAll Clad Stainless 3 Quart SaucepanAll Clad Stainless 3 Quart Saucier PanAll Clad Stainless 3 Quart Saute Pan LoopAll Clad Stainless 4 Quart SaucepanAll Clad Stainless 4 Quart Saucepan LoopAll Clad Stainless 4 Quart Saute PanAll Clad Stainless 5 1 2 Quart Dutch OvenAll Clad Stainless 5 1 2 Quart Saucier PanAll Clad Stainless 5 Quart Col erAll Clad Stainless 6 Quart Saute Pot LidAll Clad Stainless 6 Quart StockpotAll Clad Stainless 8 Quart StockpotAll Clad Stainless All Purpose Pan LidAll Clad Stainless All Purpose Steamer LidAll Clad Stainless Cassoulet LidAll Clad Stainless Fondue Pot ksAll Clad Stainless Mixing Bowl SetAll Clad Stainless Paella PanAll Clad Stainless Petite Braiser PanAll Clad Stainless Set of 4 Strainers T 130All In One FilterAllen Industrial Grade 8 Bike Parking RackAllerZip Waterproof Bed Bug Proof ZipperedAllied 19038 179 Piece Professional Tool SetAlphaTRAK Blood Glucose TEST STRIPS 50 CountAlpine CD R RW MP3 AAC WMA Receiver CDA 9886Alpine MRP F300 Amplifier V Power 4 channelAlpine MRP M500 Amplifier 1 channelAlpine PDX 4.100 4 Channel Digital AmplifierAlpine PDX 5 Amplifier 5 channelAltec Lansing UHP336 Snugfit In ear EarphoneAmana Maytag Replacement IcemakerAmbicom Compact Flash GPS ReceiverAmcor AM 90 Air Purifier Electronic ControlsAmeda Purely Yours Breast PumpAmeda Purely Yours Breast Pump Carry AllAmeriwood Deluxe PantryAmeriwood Multi Cube ShelvesAngels Eyes DOGS 120 gmAnolon Advanced 15 Piece Knife Set BlockAnolon Hard Anodized 10 Piece Cookware SetAnsmann 5407022 Energy 8 ChargerAntennas Direct CLEARSTREAM4 AntennaAoyue 968 SMD Digital Hot Air Rework StationAPI 670 20 Inch Heated Birdbath On PedestalApollo 3000 Overhead Projector APO3000Apple Mac mini MC238LL A DesktopApple Mac mini MC239LL A DesktopApple MacBook MC207LL A 13.3 Inch LaptopApple MacBook MC240LL A 13.3 Inch LaptopApplica TR555LC 2LB BreadmakerAqua Leisure Family Water ParkAquaguard Pool Alarm SystemAquaQuik 1 2 HP Pool S FilterAquaQuik 3 4 HP Pool S FilterAquasana AQ 4000 Countertop Water FilterAquasana undercounter water filter systemAR RMA 2G25D Power Washer Replacement PumpArachnid Cricket Pro 300 Soft Tip Dart GameArachnid Cricket Pro 425 Soft Tip Dart GameArachnid Cricket Pro 650 Soft Tip Dart GameArachnid Cricket Pro 750 Soft Tip Dart GameArachnid Cricket Pro 800 Soft Tip Dart GameArachnid Interactive 3000 Soft Tip Dart GameArachnid Interactive 6000 Soft Tip Dart GameArchitectural Mailboxes Oasis Mailbox BlackArchitectural Mailboxes Oasis Mailbox BronzeArcosteel 1764 Corkscrew Pro Wall MountArden Lighted Tuscan Square FountainArden Lion Wall FountainArden Nesting Bowls FountainArden Three Tier Pineapple FountainArgington Babylon Toddler High Chair EbonyArm s Reach Mini Co Sleeper Bassinet NaturalArm s Reach Mini Co Sleeper Bassinet Tan DotArm s Reach Natural Original Co SleeperArm s Reach White Dot on Tan Mini Co SleeperArmarkat Cat scratching post condo B2903Armarkat Cat Tree Condo A5201Armarkat Cat Tree Furniture B7801Armarkat Cat Tree Navy Blue Model A7101Armarkat Cat Tree Pet Furniture B7701Armarkat Classical Cat Tree Model A5801Armarkat European Style Cat Tree Model A6501Armarkat Giant Cat Gym Model B8201Armarkat Pet steps Cat Dog Stairs B3001Armarkat Sky Blue Cat scratching post B3803Armored Core IIIArnold OEM 190 182 Twin Bag Collect SystemARS 24 1 2 Inch Hedge Shears HS K1000Art Master Activity DeskArt Master Activity DeskArtograph Designer ProjectorArtograph Prism Opaque ProjectorAsa 5505 Security Appliance 10ASUS Skype Video Phone Touch SV1TSASUSTeK ASUS R600 Personal Navigation DeviceAT T 1070 Corded SpeakerphoneAT T 4 Line Speakerphone 1040AT T 944 4 Line Corded Speakerphone GraphiteAT T 945 4 Line Speakerphone IntercomAT T Quicksilver USB Connect Card AT TAT3 Pet Stroller Blue SkyATN Viper Night Vision GoggleAudio Technica AT PL50 Belt Drive TurntableAUDIO TECHNICA PRO88W R35 MicrophoneAudioSource IW6S In Wall Speakers White PairAudioSource IW8S In Wall Speakers White PairAudiovox D1708 7 Inch Portable DVD PlayerAudiovox D1817 8 Inch Portable DVD PlayerAudiovox D1917 9 Inch Portable DVD PlayerAudiovox RVMPKG4 Rear View Mirror Package 4Audiovox SBAR Bar Type Chrome Back up SensorAura Pro Bass ShakerAussie Adventure Grill Side BurnerAustin Air Allergy Machine S stoneAustin Air HealthMate BlackAustin Air HealthMate Jr. BlackAustin Air HealthMate Jr. WhiteAustin Air HealthMate S stoneAustin Air HealthMate WhiteAvaak Vue Personal Video NetworkAvanti 12 Bottle Wine RefrigeratorAzar Torch FountainB Speech Keychain Bluetooth GPS ReceiverB W 58mm Circular Polarizer MRC FilterB W 77mm Circular Polarizer FilterB W 77mm Circular Polarizer MRC FilterB W 82mm UVA Ultra Violet Haze Filter 010Baby Born Magic Eyes EthnicBaby Einstein Discover Play Gift SetBaby Einstein Seek Discover Activity GymBaby Gr Piano PinkBaby Jogger City Micro Double Stroller KiwiBaby Jogger City Micro Double Stroller SlateBaby Plus Prenatal Education SystemBaby Trend Double Jogger Gray MistBaby Trend Double Sit N St MesaBaby Trend Double Sit N St Stroller SkylarBaby Trend Jogger 45 Gray MistBaby Trend Jogger Travel System Gray MistBaby Trend Playard Bassinet SkylarBaby Trend Travel System 45 MesaBaby Trend Travel System SkylarBABYBJ?–RN Baby Carrier Active Black SilverBABYBJ?–RN Baby Carrier Air Gray WhiteBABYBJ?–RN Baby Carrier Synergy BlackBABYBJ?–RN Baby Carrier Synergy Marine BlueBABYBJ?–RN BabySitter Balance Black RedBABYBJ?–RN BabySitter Balance Black SilverBABYBJ?–RN BabySitter Balance Brown BeigeBABYBJ?–RN BabySitter Balance Dark Blue BlueBABYBJ?–RN BabySitter Balance White AirBABYBJ?–RN Travel Crib Light BlueBABYBJ?–RN Travel Crib Light SilverBABYBJORN Baby Carrier Active Sporty BlackBabyletto Modo 3 Drawer Changer in EspressoBabyletto Modo 5 Drawer Dresser in EspressoBabyletto Modo Convertible Crib in EspressoBabylon H held Hebrew English DictionaryBack to Basics NutriSource 1000 JuicerBadger Basket Barrel Top Toy Box EspressoBadger Basket Barrel Top Toy Box NaturalBadger Basket Company Sleigh Style ChangingBadger Basket Company Sleigh StyleBalderdashBaldur s Gate Dark Alliance 2Bamix Mono H Blender 45 PinkBamix Mono H Blender WhiteBanzai Bounce N Slide 7 7Banzai Cannonball Splash Water SlideBanzai Falls Original Water SlideBanzai Jungle Blast Water ParkBanzai Mega Bounce TrampolineBanzai Sidewinder Falls 2009 VersionBanzai Splash Blast LagoonBaracoda BP0002 BaracodaPencil 2 ScannerBarbie Glamour Camper Exclusive Set 4 DollsBarbie Jam Me Electronic GuitarBarbie Pink 3 Story Dream TownhouseBarska Deep Sea 7x50 Waterproof BinocularBASIC FRENCH EASEL ELMWOODBasketball ChessmenBassettbaby Mission 3 Drawer Dresser PineBassettbaby Mission 3 Drawer Dresser WhiteBattery dell Inspiron 6000 E1705Battle Assault 3 Featuring Gundam SeedBayer K9 Advantix 55 21 55 lbsBazoongi 48 BouncerBazoongi 48in. Pink Bazoongi BouncerBazoongi Kids 7.5ft Trampoline JumpPodBeaba Babycook Baby Food MakerBeatmania BundleBeautiful KatamariBEAUTIFUL NEW BIG WHEEL SERVING CARTBeauty Home Steam Sauna IG170Beckett 7060310 535 GPH Submersible PumpBeckett 7107910 Pond Waterfall Pump 600gphBeckett 7115010 Waterfall Pump 5000gphBeco Butterfly II Baby Carrier EspressoBeco Butterfly II Baby Carrier Metro BlackBeechwood Kitchen Cart Wine RackBelkin AV24502tt 3 to 1 HDMI SwitchBelkin N1 Vision Wireless Router F5D8232 4Belkin Wireless N 802.11n Router BlackBemis Essick Air D46 720 Tower HumidifierBerghoff 1108667 M oline SlicerBerkshire Serasoft Full Queen Com ter OysterBerndes Create A Crepe KitBerndes Tradition 10 Piece SetBessey BGPKIT General Purpose Clamp KitBessey KBK1224 Picture Framers KitBessey WSM 12 9 1 2 Inch Welders Angle ClampBessey WSM 9 7 Inch Welders Angle ClampBeyond Down Gel Fiber Com ter Full QueenBeyond Down Gel Fiber Com ter KingBeyond Down Gel Fiber Mattress Pad KingBi fold Hardwood Futon Frame Full SizeBiesemeyer 78 921 48 Inch Table Saw FenceBig Block Battler Set New CarsBIG Mighty Wheels Motorcycle Chopper Ride onBinth Baby Keepsake BookbiOrb Halogen Light Black 8 GallonsbiOrb Halogen Light Silver 8 GallonsbiOrb Mega Halogen Light Silver 16 GallonsBird Hunter Wild Wings Jewel CasebiUbe Halogen Light Black 9 GallonsBlack Bluetooth Jawbone II HeadsetBlack Decker 7698K 5.2 Amp 3 1 4 Inch PlanerBlack Decker BDBS100 3.5 Amp 9 Inch B SawBlack Decker BDMS200 15 amp Miter Saw LaserBlack Decker JS700K 5.5 Amp Top H le JigsawBlack Decker LE750 Lawn EdgerBlack Decker PI750AB 750 Watt Power InverterBlack Decker RS500 8.5 Amp Reciprocating SawBlack Decker VPX1301X Li Ion VPX Cut SawBlack Precision Gear Projector Mount PRG UNVBlack WagonBlackBerry 8820 Phone AT TBlackberry 8830 Phone SprintBlackBerry Bold 9000 Phone Black AT TBlackBerry Bold 9700 Phone T MobileBlackBerry Curve 8310 Phone Red AT TBlackBerry Curve 8310 Phone Titanium AT TBlackBerry Curve 8320 Phone Blue AT TBlackBerry Curve 8320 Phone Sunset T MobileBlackBerry Curve 8330 Phone Red SprintBlackBerry Curve 8520 Phone Black T MobileBlackBerry Curve 8520 Phone Frost T MobileBlackBerry Curve 8900 Phone Black AT TBlackBerry HS 655 Bluetooth Headset BlackBlackBerry Pearl 8100 Phone Ruby T MobileBlackBerry Pearl 8100 Red UnlockedBlackBerry Pearl 8110 Phone Oyster Pink AT TBlackBerry Pearl 8110 Phone Red AT TBlackBerry Pearl 8110 Phone Titanium AT TBlackBerry Pearl 8120 Phone Indigo T MobileBlackBerry Pearl 8130 Phone Black SprintBlackBerry Pearl 8130 Phone Red SprintBlade mCX RTFBlade mCX S300 RTFBladestorm The Hundred Years WarBlendtec 52 601 FLP Kitchen Mill WhiteBlock Party GeometryBlood 2 The ChosenBloom Nano Highchair Coconut WhiteBlueair 402 Air Purification SystemBlueair 501 Air Purification SystemBlueair 601 Air Purification SystemBlueAnt V1 Bluetooth Headset SilverBluetooth Speaker BlackBOB 2009 Sport Utility Stroller BlueBOB 2009 Sport Utility Stroller RedBOB Ironman Sport Utility Stroller in NavyBOB Revolution Duallie 12 AW StrollerBOB Revolution Duallie Stroller in NavyBOB Revolution Stroller in BlackBOB Revolution Stroller in Chocolate BlueBOB Revolution Stroller in Chocolate PinkBOB Revolution Stroller in Mesa OrangeBOB Revolution Stroller in NavyBOB Revolution Stroller Mesa OrangeBOB Sport Utility Stroller D lux in RedBOB Sport Utility Stroller in Pacific BlueBOB Sport Utility Stroller in RedBOB Stroller Strides Fitness Stroller in RedBodum 3020 16US Espresso GranosBonaKemi WM710013272 Microfiber Dusting PadBonsai Tool 10 piece SetBook ScannerBookshelf Rack Stainless Steel ChromeBoon Flair High Chair Pink WhiteBooster Bath Plastic Dog BathBop It Blast GameBop It ExtremeBoppy Bouncer in PinkBoppy Cradle In Com t Bouncer BlueBoppy Happy Place PlayardBosch 11224VSRKR 7 8 Inch SDS Rotary HammerBosch 11245EVS 2 Inch SDS Max Rotary HammerBosch 11316EVS SDS Max Demolition HammerBosch 11320VS SDS Plus Chipping HammerBosch 1194AVSRK 8 Amp 1 2 Inch Hammer DrillBosch 1199VSRK 8.5 Amp 1 2 Inch Hammer DrillBosch 1294VSK 2.3 Amp Corner Detail S er KitBosch 1347A 4 1 2 Inch Angle GrinderBosch 1375A 4 1 2 Inch Angle GrinderBosch 1581AVSK Top H le Jig Saw KitBosch 1584AVS Barrel Grip Jig Saw OnlyBosch 1584AVSK Barrel Grip Jig Saw CaseBosch 1587AVSK 5 Amp Top H le Jig Saw KitBosch 1590EVSK 6.4 Amp Top H le JigsawBosch 1591EVSK 6.4 Amp Barrel Grip JigsawBosch 1594K 6.5 Amp 3 1 4 Inch Planer KitBosch 1617 11 Amp 2 HP Fixed Base RouterBosch 1617EVS 2 1 4 HP Variable Speed RouterBosch 1640VS Finecut 3.5 Amp Power H sawBosch 1775E 5 Inch Tuckpoint GrinderBosch 18636 02 36 Volt Litheon Hammer DrillBosch 1942 14.3 Amp Heat GunBosch 1944LCDK Programmable Heat Gun KitBosch 22618 120V 18V Impact WrenchBosch 3365 5 Amp PlanerBosch 3814 14 Inch Abrasive Cut Off MachineBosch 4100 10 Inch Worksite Table SawBosch 52314 14.4 Volt Jig Saw 1 BatteryBosch 52318 18 Volt JigSaw 1 BatteryBosch 52324 24 Volt Jig Saw 1 BatteryBosch CS5 120V 7 1 4 Inch Circular SawBosch DLR130K Digital Distance Measurer KitBosch DLR165K Digital Laser Range Finder KitBosch DMD4K Digital Multi Detector KitBosch Home Appliance White St Mixer 4 Qt.Bosch HS2172 Ground Rod DriverBosch JS5 5.7 Amp Jig SawBosch Nutrimill Grain Mill 20 c.Bosch PS40 2 10.8 Volt Impact DriverBosch RA1171 Cabinet Style Router TableBOSCH RA1181 Benchtop Router TableBosch RA1200 Deluxe Router TableBosch RS15 1 1 4 Inch Reciprocating SawBosch RS20 13 amp Reciprocating SawBosch SA1051 S ing FrameBosch SPS10 2 4 Volt Max Pocket ScrewdriverBosch T1B Port Folding Miter Saw StBosch T4B Gravity Rise Miter Saw StBosch TCA4101UC Barino Pump Espresso MachineBosch Thermotech ES VVT Vertical Vent KitBosch TracRac T3B Portable Miter Saw StBosch TS1000 Table Saw Portable Folding StBose 151 Speaker 40 WattBose 174 On 45 Ear HeadphonesBOSE 201 V Stereo Loudspeakers Pair BlackBOSE 201 V Stereo Loudspeakers Pair CherryBOSE 301 V Stereo Loudspeakers Pair BlackBOSE 301 V Stereo Loudspeakers Pair CherryBose Lifestyle V20 Home Theater System BlackBose Lifestyle V30 Home Theater System BlackBose on ear headphonesBose Virtually Invisible 191 speakersBose Wave Music System Graphite GrayBose Wave Music System Platinum WhiteBose Wave Music System Titanium SilverBose Wave Radio II Graphite GrayBose Wave Radio II Platinum WhiteBOSER V S2 Lifestyle Video EnhancerBoss 639UA MP3 Compatible CD ReceiverBoss Banker S Chair Cherry FinishBoss Beige Caressoft Medical Stool BeigeBoss Black Fabric Mid Back Executive ChairBoss BV2600UA DVD PLAYER W USBBoss BV6450 In Dash DVD MP3 CD ReceiverBoss CAP4C 4 Farad Capacitor ChromeBoss Fabric Deluxe Posture Chair BlackBoss Fabric Deluxe Posture Chair BlueBoss Microfiber Executive Chair StoneBoss Mid Back Ergonomic Task Chair BlackBoss Mid Back Ergonomic Task Chair CappacinoBostitch MFN200 Manual Flooring Cleat NailerBostitch N88RH Heavy Duty Round Head NailerBostitch N89C 1 Coil Framing NailerBostitch PN100K Impact Nailer KitBostitch SB 1850BN 18 Gauge Brad NailerBounce House TrampolineBounce N SlideBouncel Castle Hoop Inflatable Bounce HouseBouncel Deep Blue Sea Bounce HouseBouncer Chocolate OrangeBPR Background Paper RackBradley Digital 4 Rack SmokerBradley Digital 6 Rack SmokerBradley Propane SmokerBradley Smoker Stainless SteelBratz Cyber Style LaptopBratz Ooh La La Doll DanaBravo Sports Quik Shade Weekender 100 CanopyBreadman TR2500C Ultimate Plus BreadmachineBreville EW30XL Electric Gourmet WokBridge Baron 16 OLD VERSIONBriel ES161ACTB Domus Due Stainless SteelBrill 78365 Luxus 33 Push Reel MowerBRIO Remote Control TrainBritax Advocate CS Car Seat KathrynBritax Advocate CS Car Seat OnyxBritax Advocate CS Car Seat Opus Gray 

loading...


โดย News_headlines ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 เม.ย. 53 01:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 19,996 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 19,996 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย yicalazane
IP : 91.210.104.***
thanks in the service of this nice tips 147896325
casino - casino - casino
ลบ แจ้งลบ
โดย vicolazaee
IP : 91.210.104.***
thanks in the service of this kindly tips 147896325
casino - casino - casino
ลบ แจ้งลบ
โดย iicaleaeP
IP : 122.155.5.***
thanks in the service of this nice tips
ลบ แจ้งลบ
โดย uiculiaeo
IP : 122.155.5.***
thanks on the side of this exacting tips
ลบ แจ้งลบ
โดย Aspefsgek
IP : 109.230.220.***
Users downsizing production manufacturers on multiple sites looking to consolidate machinery and selling real estate requiring the industrial storage belonging to the machinery that's for that premise.
Manufacturers having a change of tooling or model which are was required to keep tools and parts to get a specified time.
frwbx wktm
Industrial Storage
edvz kwelt pve
industrial storage
bqq fmp
ลบ แจ้งลบ
โดย viceluaUP
IP : 91.210.104.***
thanks for this tips 2218153698
viagra et viagra
ลบ แจ้งลบ
โดย vicoleseO
IP : 91.210.104.***
thanks for this tips 2218153698
ลบ แจ้งลบ
โดย zicolusEo
IP : 91.210.104.***
thanks for this tips 2218153698
ลบ แจ้งลบ
โดย jicileseO
IP : 91.210.104.***
thanks for this tips 2218153698
ลบ แจ้งลบ
โดย bicalaseo
IP : 91.210.104.***
thanks for this nice post 111213
ลบ แจ้งลบ
โดย picilisEo
IP : 91.210.104.***
viagra buy cialis online buy viagra

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง