การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า

ลบ แก้ไข

การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า

การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า( Freehand Sketching ) เป็นวิธีการเขียนแบบชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นการเขียนโดยไม่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่วย การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่าจะเขียนตามจินตนาการของผู้ออกแบบ โดยการเขียนเป็นภาพร่างคร่าวๆ ไว้ให้ช่างเขียนรายละเอียดให้ถูกต้องตามจุดประสงค์อีกครั้ง สำหรับการเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่านั้นยังคงเป็นลักษณะการเขียนภาพร่างสามมิติ ภาพฉาย โดยการเขียนเลียนแบบกับภาพที่เขียนด้วยเครื่องมืออุปกรณ์

วัสดุที่ใช้ในการเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในการร่างแบบในการเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่าที่สำคัญยังเป็น ดินสอ ยางลบ กระดาษ ดินสอก็ควรเป็นดินสอขนาดความแข็งปานกลาง เช่น HB, B และ F ส่วนกระดาษที่ใช้ควรเป็นกระดาษร่างแบบชนิดมีเส้นตาราง เช่น กระดาษกราฟ (กระดาษสำหรับใช้เขียนกราฟสถิติของนักเรียน) ถ้าไม่มีสามารถใช้กระดาษขาวเขียนแบบธรรมดาก็ได้

ลักษณะการเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า
การลากเส้นตรง

ให้จับดินสอห่างจากปลายดินสอประมาณ 40 มิลลิเมตร โดยให้ปลายจรดปลายดินสอเป็นมุมฉากกับแนวเส้นที่จะลาก ใช้แนวเล็งเส้นซึ่งจะเริ่มลากจุดเริ่มต้นสายตาจนปลายเส้นที่จะลากถึง โดยเล็งไว้ก่อนแล้ว ซึ่งจะทำให้ได้เส้นตรง การลากเส้นตรงจะมีทั้งแนวดิ่ง แนวนอน แนวเฉียง

การลากส่วนโค้งหรือวงกลม

ในการเขียนภาพวงกลมด้วยมือเปล่าจะมีการเขียนได้ 4 ลักษณะ

  • โดยใช้การหมุนกระดาษ โดยการใช้นิ้วก้อยเป็นจุดศูนย์กลางจรดปลายดินสอที่เส้นศูนย์กลางด้านใดด้านหนึ่งแล้วมือหมุนกระดาษจนครบวง
  • การเขียนวงกลมโดยการใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยร่างภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วลากเส้นสัมผัสเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้น
  • การเขียนวงกลมโดยการใช้เส้นรัศมี วิธีนี้ต้องสร้างเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนแล้วใช้ดินสอกะระยะรัศมีจากจุดศูนย์กลางให้เท่าๆ กันแล้วสร้างวงกลม
  • การเขียนวงกลมโดยวัดระยะ วิธีนี้ใช้ระยะของเศษชิ้นส่วนใดๆ ที่สามารถกำหนดระยะได้ วัดกะระยะจากจุดศูนย์กลาง ออกไปหลายๆ จุดในแนวเส้นรอบวงกลม

การเขียนภาพร่างอื่นๆ

การเขียนภาพร่างนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการเขียนภาพที่สมบูรณ์ ดังนั้นภาพร่างจึงมีลักษณะแตกต่างกัน

 loading...


โดย ปุยนุ่น ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ส.ค. 51 22:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 25,907 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 25,907 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement