คณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ

ลบ แก้ไข

โครงการอบรมผู้ประกาศฯ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดการฝึกอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตร "การเตรียมตัวเป็น ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์" ในวันที่ 27-29 เมษายน 2549 โดยเปิดรับ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการสอบ ขอรับใบผู้ประกาศ ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
   
 
โครงการรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบ

 ด้วยเห็นสมควรให้มีการกวดขันการแต่งกายของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคณะนิเทศศาสตร์ (BUCA’s nice look and good manner) โดยรวม คณะฯ จึงใคร่ขอประกาศข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ดังนี้

 
 
ลงทะเบียนวิชาโท

ตามที่ในภาคการศึกษาที่ 1/2549 คณะนิเทศศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์ ภาคปกติ รหัส 14803xxxxx สามารถเลือกเรียนวิชาโทของคณะนิเทศศาสตร์ หรือคณะอื่นได้  โดยให้นักศึกษาเลือกวิชาโทผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

loading...


โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 มี.ค. 51 11:30 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 20,056 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 20,056 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง