เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (mainframe computer)

ลบ แก้ไข

เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (mainframe computer)

จาก Eduzones Elibrary, สารานุกรมฟรี

เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ (mainframe computer)

               เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด ใหญ่ ที่ มี การ พัฒนา มา ตั้ง แต่ เริ่ม แรก เหตุ ที่ เรียก ว่า เมนเฟรม คอมพิวเตอร์ เพราะ ตัวเครื่องประกอบ ด้วย ตู้ ขนาด ใหญ่ ที่ ภาย ใน ตู้ มี ชิ้น ส่วน และ อุ ปกรณ์ ต่าง ๆ อยู่ เป็น จำนวน มาก แต่ อย่าง ไร ก็ ตาม ใน ปัจจุบันเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ มี ขนาด ลด ลง มาก เมนเฟรม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ มี ราคา สูง มาก มัก อยู่ ที่ ศูนย์ คอมพิวเตอร์ หลัก ของ องค์ การ และ ต้อง อยู่ ใน ห้อง ที่ มี การ ควบ คุม อุณหภูมิ และ มี การ ดู แล รักษา เป็น อย่าง ดี บริษัท ผู้ ผลิตเมนเฟรม ได้ พัฒนา ขีด ความ สามารถ ของเครื่องให้ สูง ขึ้น ข้อ เด่น ของ การ ใช้เมนเฟรม อยู่ ที่ งาน ที่ ต้อง การ ให้ มี ระบบ ศูนย์ กลาง และ กระจาย การ ใช้ งาน ไป เป็น จำนวน มาก เช่น ระบบ เอ ทีเอ็มซึ่ง เชื่อม ต่อกับฐาน ข้อ มูล ที่ จัด การ โดยเครื่องเมนเฟรม อย่าง ไร ก็ ตาม ขนาด ของเมนเฟรม และ มิ นิ คอมพิวเตอร์ ก็ ยาก ที่ จะ จำแนก จาก กัน ให้ เห็น ชัด ปัจจุบันเมนเฟรม ได้ รับ ความ นิยม น้อย ลง ทั้ง นี้ เพราะ คอมพิวเตอร์ ขนาด เล็ก มี ประสิทธิภาพ และ ความ สามารถ ดี ขึ้น ราคา ถูก ลง ขณะ เดียว กัน ระบบ เครือ ข่าย คอมพิวเตอร์ ก็ ดี ขึ้น จน ทำ ให้ การ ใช้ งาน บน เครือ ข่าย กระ ทำ ได้ เหมือน การ ใช้ งาน บนเมนเฟรม 
 
โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มี.ค. 51 13:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 32,400 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 32,400 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย la
IP : 202.137.158.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เฟื่องฟ้า คานธสง
IP : 118.172.225.***

gooooooooooooooooooooooooood

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง