มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลบ แก้ไข

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2551

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2551 ประเภทรับตรงเมื่อ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว  จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ    ดังนี้             
ไฟล์ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2551
  • ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว  ในศุกร์วันที่    4 เมษายน 2551  เวลา  08.30 น.-12.00 น       หอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  • ปฐมนิเทศ   ในวันที่  3 - 5มิถุนายน  2551   หอประชุมใหญ่  
  • ส่วนผู้ที่สมัครที่ยังไม่ได้เดินทางไปสอบคัดเลือก ขอให้ไปติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
    ระหว่างวันที่
    11-22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สาขาการศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
    -  ภาษาอังกฤษ
     -  
ดนตรี
     -  
นาฏศิลป์ศึกษา
     -  
คณิตศาสตร์
     -  
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
     -  
วิทยาศาสตร์(เคมี)
     -  
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
     -  
สังคมศึกษา
     -  
การศึกษาปฐมวัย
     -  
คอมพิวเตอร์ศึกษา
     -  
พลศึกษา
     -  
ภาษาไทย
-  วิทยาการคอมพิวเตอร์
-  สถิติประยุกต์
-  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(แขนงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
-  
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-  
เคม
-  
สาธารณสุขศาสตร
-  
วิทยาศาสตร์การกีฬา
-  
เกษตรศาสตร์(การจัดการธุรกิจเกษตร)
-  
เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
-  
เกษตรศาสตร์(สัตวบาล)
-  
เกษตรศาสตร์(การเกษตรยั่งยืน) 
-  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-  คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
-  คณิตศาสตร์
-  
ชีววิทยา
-  
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-  
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
-  เทคโนโลยีเซรามิกส์
-  
เทคโนโลยีเครื่องกล

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

     -  การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
     -  
การจัดการทั่วไป

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 2 ปี)

      -  การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
     -  
การจัดการทั่วไป

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 2 ปี)

     -  ภาษาอังกฤษ
     -  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
     -  
รัฐประศาสนศาสตร
     -  
ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)
     -  
พัฒนาชุมชน
     -  
นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์)

 

-  เทคโนโลยีการเกษตร
-  สัตวบาล
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สถาปัตยกรรม) 

สาขานิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ. 4 ปี )

    -  นิติศาสตร์

 กระดานข่าว |  สมุดเยี่ยม  | สายตรงผู้อำนวยการ | รวมลิ้งโปรแกรมวิชาต่างๆ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ผู้อ่าน (: 2053)

 คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ แผนทีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      ประกาศรับสมัครนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2551
 ติดต่อเรา : acmsurin@hotmail.com โทรศัพท์ : 044-713729 
 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 09:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 141,362 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 141,362 ครั้ง ตอบ 20 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย บุ๋ม
IP : 125.26.69.***
สายสุนันท์ วันขวัญ (บุ๋ม) เอกบัญชี ปี 1 ขับรถสกุ๊ปปี้สีฟ้า รายงานตัวคะ 08787750**
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้ที่หวังดี ที่ไม่อยากให้จรรยาบรรณครูเสีย
IP : 203.158.200.***
ครูฝึกสอนเอกนาฏศิลป หรือดนตรี ไม่แน่นใจ
ที่ไปผึกสอน ที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
ทำตัวไม่ เหมาะสมที่เป็นครูฝึกสอบ
อาจารย์ควรไปดูแลบ้างนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เดช
IP : 183.89.171.***
นักศึกษา หรือผู้ที่ว่างงาน หรืออยากทำงาน ทางบริษัทสปีดวอคร์ มีความประสงค์ ต้องการคนที่จะตรวจงานให้กับทางบริษัท ทำงานติดต่อกัน 2 วัน เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง ค่าแรงเริ่มต้นที่ 300 - 450 บาท ต่อวัน ทำงานที่จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกลับที่ manit_333@hotmail.com ด่วนนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เกตุสุดา
IP : 118.175.76.***
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบในเดือนไหมคับ
ช่วยบอกด้วย
ลบ แจ้งลบ
โดย หทัยรัตน์
IP : 203.172.139.***
สมัครรับนักศึกษาท ปี54 เมื่อไหร่คะ
ลบ แจ้งลบ
โดย จักริน
IP : 113.53.105.***

5555

 ไป ห้วย กัน เปิด เรียน

 หุหุหุ

 ครายไปด้วย กด1  เด้อ

^^

ลบ แจ้งลบ
โดย เพชร
IP : 61.90.104.***
คิดถึงพองเพื่อน รปศ46จัง
ลบ แจ้งลบ
โดย วีรยา
IP : 125.26.112.***
จะดูรายชื่อสอบวันที่ 7 พ.ค.52 ดูรายชื่อผู้ที่สอบได้ตรงไหน ฮือๆ หาไม่เจอ
ลบ แจ้งลบ
โดย วีรยา
IP : 125.26.112.***
จะหาผลการสอบ สอบวันที่ 7 พ.ค.52 จะดูรายชื่อตรงไหนหาอย่างไรก็หาไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองสอบผ่านหรือเปล่าจะได้เรียนหรือเปล่า แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีจบ  อยากดูรายชื่อจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย nrtnangnong4615@thaimail.com
IP : 125.26.69.***

เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2552ซะที รอจนเหนื่อยแล้วง่ะ  ว้าแย่จัง

ลบ แจ้งลบ
โดย NuAe-Science Edu
IP : 125.26.69.***

อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2552 สักที

อยากสมัครมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย sailom_dokya@hotmail.com
IP : 124.120.43.***
ไม่เปิดสาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วเหรอคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย dakdeetee_narak@hotmail.com
IP : 119.42.83.***

เค้าเปิดรับสมัรวันไหนครับ

 ผมอยากไปเรียนแล้วอ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย piyanan_por@hotmail.com
IP : 222.123.222.***
ลบ แจ้งลบ
โดย -*-
IP : 58.147.61.***

ปีการศึกษา 2552 เปิดสมัครวันไหน ค่ะ ตอบด้วยย

ลบ แจ้งลบ
โดย jj99_963@hotmail.com
IP : 203.172.219.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ป้อม
IP : 202.149.25.***
เมื่อไหร่จะเปิดภาคพิเศษสะที เสาร์+อาทิตย์
ลบ แจ้งลบ
โดย jalatda@thaimail.com
IP : 115.67.244.***
เปิดรับสมัครภาคสมทบวันใหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย จิราภรณ์
IP : 118.174.35.***

เมื่อไหร่ราชภัฏสุรินทร์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาซะที อยากรู้มักมาก

จาไปเรียนอ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย www.urank.info/rank.php
IP : 117.47.151.***
- คณะไหนน่าเรียน ? - อยากเรียนนิติฯ แล้วจะเลือก ม.ไหนดี ? - ค่าเทอมแพง จะคุ้มค่าไหม ? - เรียนจบแล้ว จะหางานได้ไหม ? ทุกคำถาม มีคำตอบที่นี่ สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย ( www.urank.info/rank.php )

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง