ความรู้ด้านสุขภาพ

ลบ แก้ไข

                                                                                             

      
ความรู้ด้านสุขภาพ

                   ความรู้เกี่ยวกับสตรี
                   การทำหมันหญิง , ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา, มะเร็งเต้านม, มะเร็งปาดมลูก, ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาฝังคุมกำเนิด, ยาเม็ดคุมกำเนิด,
                   ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน , ห่วงอนามัย,

                   ความรู้เกี่ยวกับหญิงมีครรภ์
                   การเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม, การแท้งบุตร, การดูแลเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ , การเตรียมตัวการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ,
                   การเตรียมตัวเรื่องอาหารการกินสำหรับแม่ในอนาคต , การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ , การออกกำลังกายในหญิงให้นมลูก ,
                   ข้อพึงระวังและข้อปฏิบัติในการกินอาหารระหว่างตั้งครรภ์ , ควรทำอย่างไรเมื่อแพ้ท้อง , แม่ผอม แม่อ้วนแม่วัยรุ่น ควรกินอย่างไร ,
                    แคลเซี่ยม เหล็ก และไอโอดีน ในอาหารสำคัญอย่างไร , ปัญหาสุขภาพที่มักพบในหญิงตั้งครรภ์ , อาหารเสริมสร้างน้ำนม ,
                   อาหารแสลง , อาหารหญิงตั้งครรภ์ , อาหารหญิงให้นมลูก

                    ความรู้เกี่ยวกับ มารดา - ทารก
                    คู่มือคุณแม่, เคล็ดลับนมแม่, เมื่อชีวิตน้อยๆเริ่มต้น, พ่อแม่ที่ได้ดังใจลูกน้อย, การเตรียมอาหารสำหรับทารก, การแพ้อาหารในทารก ,
                    การให้อาหารที่เหมาะสม , การให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับทารก, การออกกำลังกายในเด็กทารก, กินนมแม่อย่างเดียว 4 เดือน ,
                    ข้อแนะนำในการให้อาหารทารก , ใช้นมผสมเลี้ยงเมื่อจำเป็น, โตเร็วแค่ไหนจึงจะเหมาะสมกับวัย, ทำอย่างไรไม่ให้ลูกเบื่ออาหาร ,
                    เทคนิคการให้ลูกกินนมแม่ , นมแม่ยอดอาหารทารก, ปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, พัฒนาการการกินในขวบปีแรก ,
                    เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีต่อแม่อย่างไร , ให้อาหารถูกหลักลูกรักแข็งแรง, อาหารสำหรับเด็กท้องผูกท้องเสีย

                    ความรู้เกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียน
                    การฝึกระเบียบวินัย, การเล่น, การเล่นและของเล่นที่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย, การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับวัย, เด็กกับโทรทัศน์,
                    เด็กกับการเล่น, ปัญหาการกินของเด็ก, ลูกเอาแต่ใจตัวเอง , วิธีการอบรมเด็ก, การจัดอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน ,นมจำเป็นอย่างไร ,
                    การเจริญเติบโตและการพัฒนาการ , การเสริมสร้างพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม , การออกกำลังกายสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน ,
                    ทำไมลูกจึงเบื่ออาหาร , นมสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน , ปัญหาโภชนาการในเด็กวัยก่อนเรียน ,พฤติกรรมการกินอาหารที่ถูกต้อง ,
                    โภชนาการสำคัญต่อเด็กวัยก่อนเรียน , เมื่อลูกน้อยไม่กินผัก , เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้อ้วนเกินไป , เหล็กสำคัญต่อการเรียน ,
                    อาหารเช้ากับการเรียน

                   ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น
           
การออกกำลังกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น , กินฟาสต์ฟูดให้ได้คุณค่า , ความสำคัญของโภชนาการในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น , อาหารป้องกันสิว ,
                   คาเฟอีนในเครื่องดื่ม,โปรตีนสำหรับวัยรุ่น,โภชนาการกับการออกกำลังกาย,ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัย,วัยรุ่นกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ,
                  วัยรุ่นกับอาหารมังสวิรัติ , เหล็กกับวัยรุ่นหญิง , อยากสูง……ทำอย่างไรดีี ,

                  ความรู้เกี่ยวกับวัยทำงาน
                  การกินอาหารในงานเลี้ยง , การออกกำลังกายในวัยทำงาน , เครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการ , เครื่องดื่ม , พฤติกรรมการกินกับสุขภาพ ,
                  หลักการกินอาหารให้มีสุขภาพดี , อาหารเพื่อเสริมสร้างความสดชื่น , อาหารสำหรับผู้บริหาร

                 ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
                 การประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเอง , การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ , ความต้องการวิตามินและแร่ธาตุในผู้สูงอายุ ,
                 ความต้องการสารอาหารในฃู้สูงอายุ , แนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อรักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ , ผู้สูงอายุควรดื่มนมชนิดไหน ,
                 ปริมาณอาหารแค่ไหนจึงจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ , ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน , ผู้สูงอายุต้องปรับเปลี่ยนอาหารอย่างไร ,
                โรคโภชนาการในผู้สูงอายุ , อาการท้องผูกในผู้สูงอายุ , อาหารที่ผู้สูงอายุควรกินและควรหลีกเลี่ยง

                อาหารสำหรับโรคต่างๆ
          
การกินอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง,การกินอาหารเมื่อมีการฉายแสงและการใช้ยาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ,อาหารมังสวิรัติกับโรคโลหิตจาง,
                 อาหารป้องกันและบำบัดภาวะโคเลสเตอรอลสูง, หลีกเลี่ยงโคเลสเตอรอลสูง, อาหารและภาวะไตกลีเซอไรด์สูง, อาหารสำหรับโรคอ้วน,
                อาหารและโรคความดันโลหิตสูง , อาหารและโรคกระดูกพรุน ในผู้สูงอายุ , อาหารและโรคตับแข็ง , อาหารสำหรับโรคถุงน้ำดี,
                อาหารและโรคไตวายเฉียบพลัน , อาหารและโรคไตวายเรื้อรัง, อาหารและโรคเบาหวาน , อาหารสำหรับโรคเก๊าท์ ,อาหารสำหรับโรคเอดส
                อาหารสำหรับโรคหัวใจขาดเลือด , อาหารสำหรับโรคตับอักเสบ,

                พิษภัยในอาหาร
        
การแพ้อาหาร , คางคกมีพิษหรือไม่ , พิษจากกลอย , พิษจากเชื้อแบคทีเรีย , พิษจากเชื้อรา , พิษจากเชื้อไวรัส , พิษจากพืชและสัตว์ ,
               พิษจากสารเคมี , พิษจากสารฟอกขาว , พิษภัยจากผงกรอบ , พิษภัยจากฟอร์มาลิน , โรคอาหารเป็นพิษ , เห็ดเป็นพิษได้อย่างไร ,
               สารพิษจากเชื้อรา, โลหะหนัก, สารก่อมะเร็งในอาหาร ,

              อาหารกับสุขภาพ
               กระดูกอ่อนปลาฉลาม, กระเทียม, การกินอาหารเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง , การจัดอาหารพกพา, การดื่มนมอย่างฉลาด,
              กินไขมันแต่พอดี, อาหารนักกีฬามีอะไรพิเศษหรือไม่ , อาหารพื้นบ้านที่ควรจัดเป็นอาหารประจำวัน ,  อาหารรสเค็มจัด อันตราย ,
               การเตรียมอาหารพร้อมปรุง , การทำอาหารให้สะดวกและรวดเร็ว, การเลือกซื้อเครื่องปรุงรสอาหาร, การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เนื้อ หมู ,
               การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ปลา กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก, การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่, การเลือกซื้อผลไม้, การเลือกซื้อผัก, ยีสต์สกัด,เลชิทิน,
               การเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ , การเลือกซื้ออาหารพร้อมปรุง, กินผัก ผลไม้ ต้านมะเร็งได้, กินพืชผักต้านโรค, ซุบไก่สกัด , รังนก,สาหร่าย,
               กินพืชผักให้ได้คุณค่าและปลอดภัย , กินอาหารหลากหลาย ร่างกายแข็งแรง, ข้อปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสอาหาร, ข้าวกล้อง ข้าววิเศษ,โสม,
              ข้าวอาหารหลักของคนไทย , คนไทยควรใส่ใจโภชนบัญญัติ, คำแนะนำในการกินอาหารมังสวิรัติ, คิดไม่ออกวันนี้ทำอะไรกินดีเชิญทางนี้ ,
              เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำเกลือแร่และเครื่องดื่มทั่วไปต่างกันหรือไม่, ดัดแปลงอาหารเหลือเป็นอาหารจานใหม่, นมผึ้งและบีพอลเลน ,
              เด็กควรกินอาหารมังสวิรัติหรือไม่ , ทางออกของคนดื่มนมแล้วท้องเสีย, ทำอาหารสดให้เป็นอาหารจานใหม่, ไนโตรซามีน,แมคโครไบโอติค,
              ทำอาหารอย่างประหยัดให้ได้ประโยชน์ 1 , ทำอาหารอย่างประหยัดให้ได้ประโยชน์ 2, น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้น้ำมันปาล์มก็ดี, น้ำมันปลา,
              ปริมาณอาหารที่แนะนำให้รับประทานใน 1 วัน สำหรับเด็ก, ปริมาณอาหารที่แนะนำให้รับประทานใน 1 วัน สำหรับผู้ใหญ่, โปรตีนจากพืช,
              ปลา…...อาหารของคนฉลาด, ผักสดบริโภคอย่างไรจึงปลอดภัย, ผู้สัมผัสอาหารแพร่โรคได้อย่างไร , ภาชนะบรรจุอาหารสำคัญอย่างไร,
              แผงลอยที่ถูกสุขลักษณะ,โภชนาการกับการเกิดโรคมะเร็ง ,มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,อุณหภูมิเท่าไรจึงจะทำลายเชื้อโรคได้
              รู้ได้อย่างไรว่าเป็นร้านจำหน่ายอาหารที่ถูกสุขลักษณะ , วิตามินเกลือแร่จำเป็นต้องเพิ่มสำหรับผู้ออกกำลังกายหรือไม่,อาหารเช้าสำคัญไฉน
              สมรรถภาพร่างกายคืออะไร เสริมสมรรถภาพด้วยอาหารได้หรือไม่ , วันนี้คุณกินอาหารครบ 5 หมู่ หรือยัง, มื้ออาหารนั้นสำคัญไฉน ,
              สารสกัดจากใบแปะก๊วย(GINGO BILOBA), สุราฆ่าคนไทย, หลักการเก็บอาหารให้สะอาด ปลอดภัย, หลักการปรุงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ,
              หลักการเลือกซื้ออาหารที่ถูกสุขลักษณะ  , หวาน…. อันตราย, เห็ดหลินจือ, อย่ากลัว ไข่ เกินเหตุ , อาหารเจ, อาหารช่วงฝึกซ้อมกีฬา ,
              อาหารเจกับอาหารมังสวิรัติต่างกันหรือไม่ , อาหารช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขัน, อาหารชีวจิต , อาหารถูกปนเปื้อนได้อย่างไร,
              อาหารภายหลังการแข่งขัน , อาหารมังสวิรัติ, อาหารมีผลต่อประเภทกีฬาหรือไม่ , อาหารเสริมช่วยเพิ่มสมรรถภาพนักกีฬาได้หรือไม่ ,
              กินให้พอดี , กินให้สมดุล , กินอาหารให้หลากหลาย , ขนมกับสุขภาพ , ข้าวซ้อมมือและข้าวกล้อง , น้ำอัดลม , มีอะไรดีในผลไม้ ,
               ใยอาหารกับสุขภาพ ,วิตามินกับสุขภาพ ,สารต้านอนุมูลอิสระ ,อาหารกับสายตา, อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์,
               กินประหยัดให้ได้ประโยชน์ , เรื่องน้ำๆ

              โรคต่างๆ
              ไข้เลือดออก, ชักจากไข้สูง, การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน, ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานกับการออกกำลังกาย, ไข้หวัด,
              โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, โรคมือ เท้า และปาก, โรคเลปโตสไปโรซีส โรคฉี่หนู, โรคอุจจาระร่วง, อาหารกับโรคเบาหวาน,
              ไข้ไทฟอยด์, ตัวจิ๊ด, พยาธิใบไม้ในตับ, ไวรัสตับอักเสบเอ

 

loading...


โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 เม.ย. 51 13:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 27,110 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 27,110 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย แอ้ม
IP : 125.24.194.***

ความรู้ดีมากเลย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง