ความหมายและความสำคัญของการตลาด

ลบ แก้ไข

ลักษณะทั่วไปของการตลาด
ความหมายและความสำคัญของการตลาด

การตลาดคือ การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่ทำให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ


บทบาทและหลักความสำคัญของการตลาด

                การตลาดเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การดำเนินการทางด้านการตลาดจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในแง่ของทั้งในแง่ของผลดี หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับ และผลกระทบด้านผลเสียทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งจำแนกความสำคัญของการตลาดได้ดังต่อไปนี้

1.       ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคมและบุคคล การตลาดมีความสำคัญที่มีต่อสังคมและบุคคลดังต่อไปนี้

1 .1 การตลาดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของบุคคล

1.2    การตลาดช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาการในสังคมให้สูงขึ้น

1.3  การตลาดทำให้เกิดงานอาชีพต่าง ๆ แก่บุคคลเพิ่มมากขึ้น

2.       ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ การตลาดทำให้เกิดการซื้อขายสะดวก รวดเร็ว ผู้ซื้อผู้ขายติดต่อสัมพันธกันได้ตลอดเวลา การปฏิบัติต่าง ๆ ทางการตลาดก็มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายดังนี้

2.1    การตลาดช่วยให้ประชาการมีรายได้สูงขึ้น

2.2    การตลาดทำให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต

2.3    การตลาดช่วยสร้างความต้องการในสินค้าและบริการ

2.4    การตลาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

แนวความคิดทางการตลาด

                นักการตลาดมีแนวความคิดทางการตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดแผนการตลาดและบริการลูกค้าที่แตกต่างกันดังนี้

1.       แนวความคิดเกี่ยวกับการผลิต  (The Production Concept)

2.       แนวความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (The Product Concept)

3.       แนวความคิดเกี่ยวกับการขาย (The Selling Concept)

4.       แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด (The Marketing Concept)

5.       แนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept)

6.       แนวความคิดมุ่งการตลาดเชิงยุทธ์ (The Strategic Marketing Concept)

 

เพื่อให้การดำเนินงานทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ นักการตลาดจะต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย กำหนดตลาดเป้าหมาย และกำหนดส่วนประสมทางการตลาด ที่เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเป้าหมาย ให้ได้รับความพอใจสูงสุดดังนี้

1.       กำหนดตลาดเป้าหมาย คือการกำหนดกลุ่มลูกค้า หรือตลาด ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1.1    บุคคลธรรมดาในตลาดผู้บริโภค

1.2    ผู้ที่ซื้อเป็นสถาบันหรือองค์กรในอุตสาหกรรม

2.       กำหนดส่วนผสมทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย 4 องค์ประกอบดังต่อไปนี้

2.1    ผลิตภัณฑ์ (Product)

2.2    ราคา (Price)

2.3    การจัดจำหน่าย (Place)

2.4    การส่งเสริมการขาย (Promotion)

 

นำมาจาก www.lpru.ac.th/webpage_tec/sunisa/download/ebook.doc

 

 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 เม.ย. 51 13:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 41,583 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 41,583 ครั้ง ตอบ 13 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Virtualoffice Applyjob
IP : 183.182.110.***
โครงการ Virtual Office Strat-up สร้างฝันให้ธุรกิจไทย 56
ชิงเงินรางวัล 100,000บาท พร้อมสัญญาทำงาน2ปี

บทนำ
Virtual Office Strat-up เป็นโครงการที่ Virtual Office Service จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษา
ชั้นปีที่3 หรือ 4 จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และบุคคลที่สนใจ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์
การทำงานจริงหลังจบการศึกษา
Virtual Office Service ให้บริการเช่าออฟฟิศครบวงจรรายเดือนราคาประหยัดสำหรับผู้ประกอบกิจการใหม่หรือผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกผู้แนวคิดทางธุรกิจสร้างสรรค์ เข้าร่วมเป็นพนักงานบริษัท
2. เพื่อคัดเลือกผู้มีทักษะพื้นฐานการตลาด เข้าร่วมพัฒนาทักษะเป็นนักการตลาดที่ดี
3. เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์การทำงานหลังรัวการศึกษา
4. เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ของการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพก่อนก้าวสู่โลกการทำงานในอนาคต

ขั้นตอนการสมัคร
1. ส่ง sms เพื่อขอเลขลงทะเบียน พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่จริง มายัง0-889198377
2. ส่งเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ไปรษณีย์ หรือผ่านทางE-mail
สำเนาบัตรประชาชน
เรียงความ"เรื่องการตลาดคือ" ขนาด1หน้า A4

เกณฑ์การเเข่งขัน
1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล
ในกรณีสมัครเป็นทีม มีสมาชิกได้ตั้งแต่ 3-5คน
2. ระยะเวลารับสมัคร 1พฤษภาคม - 30พฤษภาคม 2556
ระยะเวลาทดลองระบบ 15มิถุนายน - 30พฤษภาคม 2556
ระยะเวลาการแข่งขัน 1มิถุนายน - 30กรกฏาคม 2556
3. กรณีผู้สมัครประเภททีม จะต้องส่งผู้แทน 1 คน เพื่อทำลงทะเบียนด้วยตัวเอง
4. ทีมที่มีผู้ประกอบการลงทะเบียนใช้บริการ เกิน200 รายขึ้นไป
และเป็นทีมที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนใช้บริการสูงสุด
จะได้รับรางเงินรางวัล100,000บาท พร้อมสัญญาการจ้างงาน2ปี

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail:virtualofficeapplyjob@gmail.com
WEBSITE: www.openoffice24hr.com
https://m.facebook.com/virtualoffice.applyjob?id=100005831883026&_rdr
ลบ แจ้งลบ
โดย Chongchai Buranapathimakorn
IP : 171.97.149.***
ตอบคำถามคุณมานพ
ผมจะใช้ p place ครับ คือ ปิดร้านแล้ว ย้ายไปที่อื่น ขืนอยู่โดนปล้นแน่
ลบ แจ้งลบ
โดย มานพ บุญเติม
IP : 125.24.189.***
คำถาม...คือ มีร้านค้านอยู่ห้าร้าน โดยร้านที่หนึ่งถึงสี่ถูกโจรปล้น..ร้านที่ห้าจะมีวิธีป้องกันอย่างไร..โดยใช้หลักของ 4p แต่มีข้อแม้ว่าต้นทุนห้ามเพิ่ม..จะทำอย่างไร
ลบ แจ้งลบ
โดย มานพ บุญเติม
IP : 125.24.189.***
คำถาม...คือ มีร้านค้านอยู่ห้าร้าน โดยร้านที่หนึ่งถึงสี่ถูกโจรปล้น..ร้านที่ห้าจะมีวิธีป้องกันอย่างไร..โดยใช้หลักของ 4p แต่มีข้อแม้ว่าต้นทุนห้ามเพิ่ม..จะทำอย่างไร
ลบ แจ้งลบ
โดย น.ส.รสสุคล ชาวบ้านช้าง
IP : 49.230.215.***
ดีค่ะการที่ต้องการเปิดตลาดใหม่นั้นต้องใช้ทั้งความคิดและความรู้เรื่องการตลาดแป็นอย่างดี ขอขอบคูณที่ให้คำบรรณยายอย่างดีค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คุณหนูมารุโกะ
IP : 203.158.205.***
ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย kas
IP : 125.26.154.***
อืม..ดีจัง...เพิ่มนิดนะจะ๊ะ..พวกเราลองนำส่วนผสมการตลาดซ้อนเข้าไปอีกที่ในแต่ละหัวข้อ...จะได้แนวคิดขั้นที่2เพิ่มนะครับ...เช่น..Product.(คิดในแนวส่วนผสม4ข้อเพิ่มเห็นอะไรบ้างครับ)....หวังดีนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Kirana
IP : 118.172.22.***
ลบ แจ้งลบ
โดย อรทัย
IP : 202.143.141.***

อันข้างล่าง..  [การมีตัวเดียวน๊ะค๊ะ ^^  พิมพ์เร็วไปหน่อย แหะ ๆ ^_^'']

ลบ แจ้งลบ
โดย chana2529
IP : 125.25.242.***

เด็กน่ารัก

ลบ แจ้งลบ
โดย chana2529
IP : 125.25.242.***

เด็กน่ารัก

ลบ แจ้งลบ
โดย นู๋นันท์ค่ะ
IP : 222.123.117.***

ดีค่ะ

มีความรุ้มากขึ้นค่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย ออม
IP : 125.27.42.***

ดีได้คงามรู้เรื่องความสำคัญของตลาดได้มากยิ่งขึ้น 

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง