เครื่องดนตรีสากลกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

ลบ แก้ไข

เครื่องดนตรีสากลกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)

เครื่องดนตรีสากลกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)
          เครื่องดนตรีสากลในกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองนี้เรียกรวมๆ ว่ากลุ่มแตร ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ คือ ท่อลมทำด้วยโลหะขนาดต่าง ๆ กันการเกิดเสียงเกิดจากการเป่าลมให้เกิดการสั่นสะเทือนที่ริมฝีปากของผู้เล่น ผ่านเข้าไปในปากเป่า (Mouth Piece) การเป่าเครื่องลมทองเหลืองจึงขึ้นอยู่กับริมฝีปากเป็นสำคัญ เครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีดังนี้
          1) เฟรนช์ฮอร์น (France horn) 
         ปัจจุบันเรียกว่า “ฮอร์น” ต้นกำเนิดของฮอร์นคือเขาสัตว์ ฮอร์นที่เก่าแก่ที่สุดคือ โชฟาร์ (Shofar) ของชาวฮิบรู ทำด้วยเขาแกะ เฟรนช์ฮอร์นเป็นแตรที่มีช่วงเสียงกว้างถึง 3 ออคเทฟครึ่ง มีท่อยาวประมาณ 12-15 ฟุต แต่นำมาขดเป็นวงโค้งไปมาเพื่อให้สะดวกแก่ผู้เป่าจนเหลือความยาวจากปากเป่าถึงปากลำโพงเพียง 20 นิ้ว เสียงของเฟรนช์ฮอร์น สดใส สง่า จัดว่าเป็นพระเอกในบรรดาเครื่องลมทองเหลือง นักแต่งเพลงหลายคนใช้เสียงของเฟรนซ์ฮอร์นบรรยายความงามของธรรมชาติเช่น ท้องทะเลครามอันกว้างใหญ่ไพศาล และหุบเขาที่มีเสียงสะท้อนก้องกลับไปกลับมา เนื่องจากท่อลมมีขนาดยาวมากการบังคับริมฝีปากในการเป่าจึงเป็นเรื่องยาก  
เฟรนช์ฮอร์น (France horn)
ช่วงเสียงของเฟรนช์ฮอร์น (France horn) 


          2) ทรอมโบน (Trombone)
          เป็นแตรซึ่งใช้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ในพิธีศาสนาและพิธียุรยาตราร่วมกับแตรโบราณ ทรอมโบนประกอบด้วยท่อลมสวมซ้อนเลื่อนเข้า – ออกได้ (Telescopic slide) ขนาดยาวโค้งได้สองทบ สองในสามของท่อลมนี้เป็นท่อทรงกระบอกเช่นเดียวกับ ทรัมเปตส่วนที่เหลือค่อย ๆ บานออกเป็นปากลำโพง ส่วนที่เป็นท่อลมทรงกระบอกจะเป็นท่อสองชั้นสวมกันไว้ในลักษณะรูปตัว U เลื่อนเข้าออกเพื่อปรับระดับเสียง เมื่อเลื่อนออกจะยาวประมาณ 9 ฟุต แต่เมื่อเลื่อนเข้า จะเหลือเพียง 3 ฟุตเศษ ทรอมโบนมีเสียงทุ้ม ห้าว ไม่สดใส เหมือนทรัมเปต ปัจจุบันนิยมใช้แพร่หลายในวงดนตรีชนิดต่าง ๆ เช่นเดียวกันทรัมเปตประกอบด้วยเทเนอร์ทรอมโบน (Tenor Trombone)และ เบสทรอมโบน (Bass Trombone)
ทรอมโบน (Trombone)   
            3) ทรัมเปต (Trumpet) ในสมัยโบราณชาวยุโรปถือว่าแตรทรัมเปตเป็นของคนชั้นสูงผู้ที่จะมีสิทธิเป็นเจ้าของแตรชนิดนี้ได้ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายชั้นสูงหรือไม่ก็นักรบชั้นแม่ทัพ สามัญชนไม่มีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของแตรชนิดนี้ ทรัมเปตเป็นแตรที่มีท่อลมรูปทรงกระบอกขนาดของท่อลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว โค้งงอทบกันเป็นสามทบ ติดลูกสูบเพื่อใช้บังคับเสียง3 อัน (3 valve) อยู่ตรงกลางลำตัว ผู้เป่าจะใช้นิ้วขวาบังคับลูกสูบทั้งสามโดยการกดลงหรือผ่อนให้ขึ้นแนวตั้ง กำพวด (Mouthpiece) ของทรัมเปตเป็น “กำพวดรูปถ้วยหรือระฆัง” ซึ่งทำให้แตร ทรัมเปตสามารถเล่นเสียงสูงได้สดใสแผดกล้าให้ความรู้สึกตื่นเต้นได้ดีแต่ถ้าเล่นเสียงต่ำจะให้ความนุ่มนวล ลักษณะคล้ายเสียงกระซิบกระซาบได้ดีเช่นเดียวกันบางครั้งผู้เป่าต้องการลดเสียงของแตรให้เบาลงทำให้เกิดเสียงที่แปลกหูก็สามารถใช้ “มิวท์” (Mute) สวมเข้าไปในปากลำโพงของแตร ในปัจจุบัน ทรัมเปตเป็นแตรที่แพร่หลายและใช้ในวงดนตรีเกือบทุกประเภท
ทรัมเปต (Trumpet) ทรัมเปต (Trumpet)
         4) คอร์เนต (Cornet) คอร์เนตคือเครื่องเป่าทองเหลืองที่มีลักษณะคล้ายกับทรัมเปต แต่ลำตัวสั้นกว่าคุณภาพของเสียงมีความนุ่มนวลกลมกล่อมแต่ความสดใสของเสียงน้อยกว่าทรัมเปตคอร์เนตถูกนำมาใช้ในวงออร์เคสตราครั้งแรกประมาณ ค.ศ. 1829 ในการแสดงโอเปร่าของ Rossini เรื่อง William Tell ในปัจจุบันคอร์เนตเป็นเครื่องดนตรีสำคัญสำหรับวงโยธวาทิตและแตรวง
คอร์เนต (Cornet)
ช่วงเสียงของคอร์เนต (Cornet)           5) ฟลูเกิลฮอร์น (Flugelhorn) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองเช่นเดียวกับทรัมเปต มีลักษณะคล้ายกับแตรบิวเกิลปกติจะมี 3 อัน ท่อลมกลวงเป็นรูปกรวยปลายบานเป็นลำโพงรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่กว่าคอร์เนต ลักษณะของเสียงจะคล้ายกับฮอร์น แต่มีความห้าวมากกว่าฮอร์น
ฟลูเกิลฮอร์น (Flugelhorn) 
            6) ยูโฟเนียม (Euphonium) ยูโฟเนียม คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองคุณภาพเสียงของยูโฟเนียมจะนุ่มนวล ทุ้มลึก และมีความหนักแน่นมาก สามารถเล่นในระดับเสียงต่ำได้ดี บางครั้งนำไปใช้บรรเลงในวงออร์เคสตราแทนทูบ คำว่ายูโฟเนียมมาจากภาษา กรีกหมายถึง “เสียงดี” ลักษณะทั่วไปของยูโฟเนียมเหมือนกับเครื่องเป่าทองเหลืองทั่วไปคือมีลูกสูบ 3-4 อัน มีกำพวดเป็นรูปถ้วย ท่อลมกลวงบานปลายเป็นลำโพง

ยูโฟเนียม (Euphonium) ช่วงเสียงของยูโฟเนียม (Euphonium)


           7) ทูบา (Tuba) เป็นเครื่องดนตรีตระกูลแซกฮอร์น ซึ่งอดอล์ฟ แซก ได้ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อปี 1845 แตรตระกูลแซกฮอร์น มีหลายขนาดเรียกชื่อต่าง ๆ กันตามขนาด เช่น บาริโทน ยูโฟเนียม การผลิตให้มีหลายขนาดก็เพื่อจะให้มีแตรหลาย ๆ ระดับ เสียงเพื่อใช้ในวงแตรวง และวงโยธวาทิต ส่วน
ที่ใช้ในวงออร์เคสตรา ซึ่งมีมาแต่เดิม และนิยมใช้มากที่สุดคือ ทูบา
          
ทูบามีท่อลมขนาดใหญ่ และมีความยาวตั้งแต่ 9 ,12,14,16 และ 18 ฟุต แล้วแต่ขนาดมีช่วงเสียงกว้าง 3 ออคเทฟ เศษ ๆ ท่อลมเป็นทรงกรวย เช่นเดียวกับฮอร์น ส่วนกลางลำตัวติดลูกสูบบังคับเสียง 3 อัน หรือ 4 อัน เสียงของทูบาต่ำลึกนุ่มนวล ไม่แตกพร่า เสียงต่ำมากที่เรียกว่า “เพดัล โทน”  (Pedal tones) นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ปกติแตรทูบาทำหน้าที่เป็นแนวเบส ให้แก่กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง
ทูบา (Tuba)
           8) ซูซาโฟน (Sousaphone) เป็นเครื่องดนตรีที่ จอร์น ฟิลิป ซูซา (Johe Philip Sousa,1854-1932)ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนทูบา เพื่อให้ง่ายแก่การเดินสนาม สุ้มเสียงของซูซาโฟน มีเสียงแบบเดียวกับทูบา ฉะนั้นจึงใช้แทนกันได้
ซูซาโฟน (Sousaphone) ช่วงเสียงของซูซาโฟน (Sousaphone)

 โดย omike say hi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ก.พ. 51 17:46 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 162,542 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 162,542 ครั้ง ตอบ 26 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Alif Pookhahoot
IP : 203.144.240.***
ข้อมูลแน่นจิงค้าบ.. แวะไปเยี่ยมเว็บเรามั่งน๊ะ http://www.bnkmall.com
ลบ แจ้งลบ
โดย Alif Pookhahoot
IP : 203.144.240.***
ข้อมูลแน่นจิงค้าบ.. แวะไปเยี่ยมเว็บเรามั่งน๊ะ http://www.bnkmall.com
ลบ แจ้งลบ
โดย สมชาย
IP : 115.67.115.***
กำลังหาคนที่เล่นเครื่อง เป่า 2 คน (เป็นผู้หญิง) เพื่อไปโชว์ที่สิงค์โปร์ เล่นเพลงทั่วไปกับแบนท์ไทย รายได้เฉลี่ย 100000-120000 ต่อเดือน มีที่พักให้พร้อมรถตู้รับส่ง
ต้องรบกวนพี่และเพื่อนคนกลองช่วยแนะนำให้ ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์ 084-9644408 (ไทย) +65 83863623 (สิงค์โปร์) คุณ บอย (สำรอง) 089-4172735 Keng
ขอบพระคุณครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย percussion_aye@yahoo.co.th
IP : 203.144.180.***

เป็นเด็ก percussion แต่ถูกสั่งทำรายงานเตครื่อง brass อ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย percussion_aye@yahoo.co.th
IP : 203.144.180.***
เป็นเด็ก percussion แต่ถูกสั่งให้ทำรายงานเรื่องเครื่อง brass
ลบ แจ้งลบ
โดย ่้เอ
IP : 125.24.26.***
ลบ แจ้งลบ
โดย สุธาสินี
IP : 61.19.148.***

ขอบคุณมากคับ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย วัชเรนทร์
IP : 58.9.77.***
ผมเป็นนักดนตรีเลยเข้ามาดู
ลบ แจ้งลบ
โดย เชษฐา
IP : 119.31.2.***
ลบ แจ้งลบ
โดย mint
IP : 114.128.38.***
ลบ แจ้งลบ
โดย กระเจี๊ยบคร้าฟ (ผู้หวังดี)
IP : 203.172.56.***

http://yalor.yru.ac.th/~jaran/data/westinstument/index.html

ใครอยากได้รูปและประวัติ

เข้ามาได้เลยคร้าฟ

สู้ๆๆนะคร้าฟ

ผมก้อหาไปส่งอาจารย์เหมือนกัน

อิอิ

รักทุกคน......

ลบ แจ้งลบ
โดย เพลง
IP : 124.121.198.***

ทำมายม้ายมรูปอ่ะ  แงงงงงงงงง

ลบ แจ้งลบ
โดย มาย
IP : 124.122.232.***

ทามมายม่ายมีรูปอ่ะ

 

ลบ แจ้งลบ
โดย คนที่ไม่เคยว่าใคร
IP : 58.9.147.***

อย่าไปว่าเค้าเลยคะสงสารเค้าเวปมีตั้งเยอะถ้าเราหาไม่เจอก็หาเวปใหม่ก็ได้หนิไม่เห็นต้องว่าเค้าเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย คนที่ไม่เคยว่าใคร
IP : 58.9.147.***
อย่าเสียใจเลยคะคุณเว็ปอื่นมีอีกตั้งมากมายหาได้ง่ายมากเลยนะคะ อย่าไปว่าเค้าเลย หนูแนะนำเว็ปให้ก็ได้คะhttp://www.msw.ac.th/mswnamo/Surachat/music/sec03.htmถ้าไม่ได้ก็ขอโทษนะคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คน
IP : 58.10.9.***
ทามไมไม่มีรูปอ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คุณากร
IP : 118.174.194.***

ไมรูปไม่ขึ้นอะครับ ?

 

 

ผมต้องทำงานส่งเค้าให้เอาหัวข้อละ 15 เคริ่องดนตรี

 

หาไม่ครบเลย

ลบ แจ้งลบ
โดย 98877
IP : 117.47.86.***
ไม่มีรูป
ลบ แจ้งลบ
โดย สา
IP : 125.24.181.***

แย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆใส่รูป

ลบ แจ้งลบ
โดย Mom
IP : 125.24.181.***
ไม่ใส่รูป

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง