นายประยอม ซองทอง : ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ลบ แก้ไข

          ประยอม ซองทอง นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2548  ประยอม ซองทอง สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 24 พ.ศ.2502 เป็นกวีผู้มีผลงานมากมาย สมรสกับ ม.ร.ว.อรฉัตร (ศุขสวัสดิ์) ซองทอง 

นายประยอม ซองทอง

          ได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการจัดงานอนุรักษ์มรดกไทยให้เป็น ผู้มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์มรดกไทย (ภาษาและวรรณกรรมไทย) ในปี พ.ศ. 2537 และได้รับยกย่องเป็น ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม (วรรณศิลป์-ร้อยกรอง) ในปีเดียวกันนั้น โดยเข้ารับพระราชทานเข็มและโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้นยังได้มีผลงานการเขียนรวมเล่มคือ สักวาวิวิธ (รวมผลงานการแสดงสักวาของกลุ่มระหว่างปี พ.ศ.2500 - 2525) ภาษาไทยกับชีวิตประจำวัน และ พูดจาภาษาดอกไม้ อีกทั้งยังมีผลงานบทกลอนรวมเล่มร่วมกับเพื่อนร่วมสมัยคือ ชะบา, รอยฝัน, ธารทอง, สนธิกานท์, ริ้วป่านสีทอง ฯลฯ ส่วนที่เป็นงานรวมเล่มของคนๆเดียวมี เจ้าพระยา, สุดสงวน, สวนอักษร และบันทึกบนแผ่นดิน 
การทำงาน

ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

2503

ครูตรี-ครูโท

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

2512

บรรณาธิการนิตยสารสายสัมพันธ์และผู้ประสานงานสื่อมวลชนฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

2535

ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์อาวุโส ผู้อำนวยการกองผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2537

สมาชิกวุฒิสภา

 

2548

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

รางวัลและเกียรติคุณ

ปีที่ได้รับ

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

 

บนกลอนชื่อ "ธานทอง"ได้รับเลือกเป็นหนังสือวรรณวิจารณ์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กระทรวงศึกษาธิการ

 

บทกลอน ชื่อ "หิ้งห้อย" "ร้องไห้เถิดที่รัก "และ"กว่าโลกร้อง"ได้รับเลือกเป็น บทเรียนในหนังสือประชุมบทร้อยกรอง บทความ และเรื่องสั้น

กระทรวงศึกษาธิการ

 

ได้รับยกย่องเป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2495

นักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2/2495

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม

2528

นักกลอนตัวอย่าง (คนแรก)

สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย

2531

รางวัล Eminent Poet International Award

International Poets Acadamy ประเทศอินเดีย

2534

ได้รับเกียรติบัตรครูภาษาไทยต้นแบบ

ชมรมครูภาษาไทย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

2537

ได้รับยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมภาษาและวรรณกรรมไทย

กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

2537

ได้รับยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์(ร้อยกลอง)

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

2538

รางวัลชมเชย ประเภทกวีนิพนธ์

คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

2538

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2 สมัย

 

2538

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา

 

 

loading...


โดย omike say hi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.พ. 51 15:41 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 13,742 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 13,742 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง