ลักษณะของวง ดนตรีสากล

ลบ แก้ไข

          เราจะแบ่งลักษณะของวงดนตรีสากลออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกันดังนี้
1. วง Orchestra
2. วง Band

          1. วง Orchestra  หรือ ดุริยางค์ เป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทหนึ่งที่ใช้ เครื่องดนตรีประเภท เครื่องสาย (String) เป็นหลัก หรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุด สำคัญที่สุดมากกว่าเครื่องดนตรีกลุ่มอื่น ๆ
          2. วง Band  เป็นลักษณะของวงดนตรีประเภทที่ใช้เครื่องดนตรีประเภท เครื่องเป่า เป็นหลัก เป็นเอกหรือเป็นเครื่องที่มีบทบาทมากที่สุด

ชนิดของวง Orchestra
          1. Symphony Orchestra เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่มากประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม คือ 
                    1. เครื่องสาย
                    2. เครื่องลมไม้
                    3. เครื่องเป่าทองเหลือง
                    4. เครื่องเคาะ 

          ขนาดของวง
                    วงเล็ก Small Orchestra ใช้ผู้บรรเลงประมาณ 60 - 80 คน 
                    วงกลาง Medium Orchestra ใช้ผู้บรรเลงประมาณ 80 - 100 คน 
                    วงใหญ่ Full Orchestra ใช้ผู้บรรเลงประมาณ 100 คนขึ้นไป   
 
          2. Orchestra for accompaniments for opera วงดุริยางค์ประเภทนี้ใช้บรรเลง ประกอบการแสดง โอเปรา คล้ายกับละครหรือลิเกของไทย ที่ต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบด้วย ใช้นักดนตรี ประมาณ 60 คนหรือมากกว่า

          3. Chamber Orchestra   วงดุริยางค์ประเภทนี้เป็นวงเล็ก ๆ มีผู้เล่นไม่เกิน 20 คน บางครั้งเราเรียกวงดนตรีประเภทนี้ว่า Chamber Music เพราะวงประเภทนี้ตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันเล่นหรือบรรเลง เพื่อการผ่อนคลายอารมณ์และพบปะสังสรรค์ยามว่าง เพลงที่เล่นก็เป็นเพลงง่าย ๆ และผู้เล่นอาจจมีตั้งแต่ 2 คนถึง 9 
ตัวอย่างเพลง Ensemble CANON IN D by PACHELBEL 
          ถ้ามีผู้เล่น 2 คน เรียกว่า "วงดูเอ็ท"   Duet 
                 "      3       "          "วงทริโอ"   Trio 
                 "      4       "          "วงควอดเต็ด"  Quartet 
                 "      5       "          "วงควิเต็ด"   Quintet 
                 "      6       "          "วงเซ็กเต็ด"   sextet 
                 "      7       "          "วงเซ็บเต็ท"   Septet 
                 "      8       "          "วงอ๊อกเต็ด"   Octet 
                 "      9       "          "วงโนเน็ท"   Nonet 


ชนิดของวง Band 
          1. Symphonic Band เป็นวงที่มีเครื่องเป่าเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญ ประกอบด้วย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเคาะ และ ดับเบิ้ลเบส กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้จะมี คลาริเนท บีแฟล๊ต เป็นจำนวนมากเปรียบเสมือนกับ ไวโอลิน ของวง Orchestra ตัวอย่างเพลง Kentucky Sunrise   

           2. Military Band (วงโยธวาทิต) ตามมาตรฐานวงชนิดนี้จะมีผู้เล่นอยู่ราว 54 คน ประกอบด้วย
เครื่องลมไม้ เครื่องทองเหลือง เครื่องเคาะ แต่จะไม่ใช้ ดับเบิ้ลเบส วงประเภทนี้จะใช้ในพิธีสวนสนามของทหาร
หรือขบวนแห่ต่าง ๆ   ตัวอย่างเพลง Battle Hyme of the republic  , Stars & Stripes Forever "  

          3. Brass Band วงชนิดนี้คล้ายกับวงโยธวาทิตต่างกันก็ตรงที่ ไม่มี เครื่องลมไม้ และ เครื่องสาย ใด ๆเลย 
 
          4. Jazz Band วงแจ๊ส วงดนตรีแบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มนิโกรเป็นครั้งแรกและในปัจจุบันนี้วงแจ๊สส่วนใหญ๋ก็ยังเจริญอยู่กับพวกนิโกร วงดนตรีประเภทนี้ประกอบด้วย กลุ่มแซ๊กโซโฟน ซึ่งมีโซปราโนแซ๊กโซโฟน อัลโตแซ๊กโซโฟน เทนเนอร์แซ๊กโซโฟน บาริโทนแซ๊กโซโฟน คลาริเนท ทรัมเป็ท ทรอมโบน ดับเบิ้ลเบส เปียนโน และเครื่อง Percussion ตามความเหมาะสม เช่น กลองชุด ทอมบา บองโก มารากัส เป็นต้น ตัวอย่างเพลง WASHINGTON POST-SWING ,Autumn Leaves  
  
          5. Combo Band (วงคอมโบ) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก มุ่งประกอบการขับร้องเป็นส่วนใหญ่ นิยมนำไปบรรเลงตามร้านอาการ ไนท์คลับ หรือตามสถานที่เริงรมย์ต่าง ๆ วงดนตรีประเภทนี้มีจำนวนนักดนตรีและเครื่องดนตรีไม่แน่นอน ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกในการจัดวง แต่ส่วนมากมักประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือ trumpet , Tenor Saxophone , Alto Saxophone , Trombone , Piano กีตาร์คอร์ด กีต้ารเบส กลองชุด เครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังมีวงดนตรีที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่อีกหลายชนิด ซึ่งวงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ก็อาศัย ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข จากของเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการความง่าย ๆ สะดวก สบาย รวดเร็ว เช่น

          6. Shadow (วงชาโดว์) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก สะดวกในการขนย้ายไปแสดงในที่ต่าง ๆ ใช้บรรเลงประกอบการขับร้อง และบางครั้งบรรเลงเฉพาะดนตรีอย่างเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้มี กีต้าร์ลีด (เมโลดี้) กีต้าร์คอร์ด กีต้าร์เบส กลองชุด เครื่องประกอบจังหวะอื่น ๆ

          7. String combo วงดนตรีประเภทนี้ดัดแปลงมาจากวงคอมโบ และวงชาโดว์ คือ นำเอาเครื่องดนตรีในวงชาโดว์ผสมกับวงคอมโบ แต่ยังคงให้เครื่องดนตรีประเภทกีต้าร์ เป็นเครื่อง ที่มีความสำคัญกว่าเครื่องดนตรีอื่น ๆ

          8. Folk Song วงโฟล์คซอง เป็นวงดนตรีขนาดเล็กที่สุด มีผู้เล่นไม่เกินวงละ 3 คน แต่ที่นิยมมากที่สุด นิยมเพียงคนเดียว เครื่องดนตรีที่ใช้ กีต้าร์โปร่งเพียงอย่างเดียว โดยที่ผู้เล่นกีต้าร์จะร้องและดีดกีต้าร์ไปด้วย

          9. String Band เป็นวงดนตรีที่ปรับปรุงจากวง คอมโบ โดยเพิ่ม ไวโอลิน มาร่วมบรรเลงด้วยประมาณ 6 - 10 คัน เพื่อให้ ไวโอลิน เหล่านี้เล่น เป็นทำนอง และ back ground ทำให้เพลงที่บรรเลงมีความไพเราะยิ่งขึ้นหนักแน่นขึ้น วงประเภทนี้ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น วงดารากร วงเจมส์ลาส 

 

loading...


โดย omike say hi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 51 16:22 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 257,253 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 257,253 ครั้ง ตอบ 25 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Namfar_ZiZi
IP : 110.49.193.***
น่ารักดีนร๊
ลบ แจ้งลบ
โดย เบส
IP : 182.52.65.***
อยากรู้ว่าวงดนตรีอะไร
ลบ แจ้งลบ
โดย จินดาพร
IP : 125.27.126.***
ดีมากให้ความรู้ได้ดีที่สุด
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐชา
IP : 118.172.160.***

ขอบคุณนะค่ะได้ข้อมูลทำรายงานด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย mew_love4782@hotmail.com
IP : 118.173.136.***

ก็ด้ายฟามรู้ดี ขอบุคง มากข๊ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย 123.
IP : 58.147.53.***
ลบ แจ้งลบ
โดย บอย
IP : 222.123.250.***

หาเครื่องดนตรีไม่ค่อยเจอช่วยหน่อยครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นุ่แมวคูง
IP : 125.24.87.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เด
IP : 124.121.86.***
ลบ แจ้งลบ
โดย เเบงค์
IP : 125.24.17.***

อยากรู้วงดนตรีสากลสักวง

ลบ แจ้งลบ
โดย narak
IP : 203.172.49.***
ขอบคุณมากมายก่ายกองเลยนะคะ ท่านเปนผู้มีพระคุนอย่างสูงๆๆๆๆๆๆๆเลยคร๊า รักนะ ♥..‼
ลบ แจ้งลบ
โดย น้องมะเหมี่ยวนะ
IP : 125.25.199.***

เนื้อหาดีมาก

ลบ แจ้งลบ
โดย พัด
IP : 61.19.46.***
พัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเข็มๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆแขกๆๆๆๆๆๆๆๆพุทธๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย อยากได้แฟนจังคับ
IP : 61.19.46.***
อยากได้แฟน
ลบ แจ้งลบ
โดย ยูถิกา
IP : 124.122.147.***

อยากทราบว่าการวางเครื่องดนตรีสากลแตกต่างกับไทยอย่างไรค่ะ  และขอขอบคุณที่ได้ให้ความรู้คะ

ลบ แจ้งลบ
โดย eguip dhjkl
IP : 125.25.56.***
ลบ แจ้งลบ
โดย คนไม่สวยแต่ใจดี
IP : 118.173.205.***
เรารักทุกคน
ลบ แจ้งลบ
โดย นก
IP : 222.123.182.***
ลบ แจ้งลบ
โดย พไดด
IP : 125.26.169.***
ดำดำดำดำดำดำดำดำดำดำดำกำกำกำกำกำกำกำกกำพะพะพะพะพะพะเกดดำดำดำดำดำดำดำดดเดเดเดเดเดเดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิดิ
ลบ แจ้งลบ
โดย คน หมา เทพ
IP : 125.27.151.***

 ก็ดีนะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง