ประเภทเพลงสากล : ดนตรีสากล

ลบ แก้ไข

1.เพลงศาสนา 
          เพลงศาสนาหรือดนตรีศาสนา (Church music หรือ Sacred music) นี้เองมีส่วนทำให้ศาสนาโดยเฉพาะศาสนา คริสต์เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา นับเป็นเวลาที่ยาวนานมาถึงร่วม 7 ศตวรรษ เพลงศาสนานี้จัดได้ว่าเป็นคำตรงกันข้ามกับ คำว่า ดนตรีบ้าน (secular music) ดนตรีศาสนาจะขับร้องและบรรเลงกันในวัดหรือโบสถ์ ส่วนดนตรีบ้านเป็นดนตรีชาวบ้านที่ฟังหรือบรรเลงกันตามบ้านทั่ว ๆ ไปเพลงศาสนาประเภทนี้เป็นเพลงประเภทขับร้องที่มีเนื้อร้องเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะ มีทั้งประเภทที่ขับร้องเดี่ยว และ ขับร้องประสานเสียง อาจประกอบดนตรี หรือไม่ก็ได้ เพลงศาสนามีหลายชนิด อาทิ  
          แคนตาต้า (Cantata)   
          เป็นเพลงร้องสั้น ๆ เนื้อร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งมีทั้งชนิดที่ใช้ร้องในโบสถ์ และร้องตามบ้าน
          ตัวอย่าง เพลง Cantata Duetto from Cantata n. 10 (Bach) 
          คอรอล (Chorale)   
          เป็นเพลงที่ร้องเป็นเสียงเดียวกันหลายคนในบทสวด ของศาสนาคริสตนิกายโปแตสแตนท์ของเยอรมัน
          ตัวอย่างเพลง (Chorale) For Unto Us a Child is Born (From Messiah 
          ฮีมน์ (Hymn)    
          คือเพลงสวดที่เกี่ยวกับศาสนา มีลักษณะเป็นบทกลอน ร้องเพื่อศาสนาเพียงอย่างเดียว  
          แมส (Mass)   
          คือบทร้องในศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ร้องแบบประสานเสียง เพิ่งมีดนตรีประกอบเมื่อ ศตวรรษที่ 17
          ตัวอย่างเพลง Mass Mozart, Mass in C Minor  
          โมเตท (motet)    
          เป็นเพลงร้องทางศาสนา การร้องไม่มีดนตรีคลอ ส่วนมากร้องเป็นภาษาลาติน
          ตัวอย่างเพลง Motet Intermedio di felici pastor โดย Banchieri 
          โอราโทริโอ (oratorio)    
          เป็นเพลงสวดที่นำเนื้อร้องมาจากพระคัมภีร์ มีทั้งร้องเดี่ยว ร้องหมู่ และมีดนตรีวงใหญ่ประกอบ
          ตัวอย่างเพลง Oratorio Hallelujah From Messiah Haydn  
          แพสชั่น (Passion)   
          เป็นเพลงสวดที่มีเนื้อหา เนื้อเพลงเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพระเยซู 
          รีเควี่ยม (Requiem)   
          เป็นเพลงสวดที่เกี่ยวกับความตาย ร้องในโบสถ์โรมันคาทอลิคในพิธีฝังศพ หรือวันครบรองแห่งความตาย หรือวันรวมวิญญาณของศาสนาคริสต์คือ วันที่ 2 พ.ย. ของทุก ๆ ปี
 
2. เพลงที่ใช้ขับร้องในละครอุปรากร หรือละครโอเปร่า  
          เป็นละครชนิดหนึ่งที่แสดงโดยใช้การร้องเพลงโต้ตอบกันตลอดทั้งเรื่อง มีการร้องดังนี้ 
 
          อาเรีย (Aria)   
          เป็นเพลงขับร้องที่ร้องรำพันแสดงความรู้สึกทางจิตใจอย่างลึกซึ้ง เป็นการขับร้องเดี่ยวโดยมีเครื่องดนตรีประกอบ เพลงหนึ่ง ๆ มี 3 ท่อน ท่อนที่ 1 , 2 ทำนองไม่เหมือนกัน ส่วนท่อนที่ 3 ทำนองจะเหมือนท่อนที่ 1 
          คอรัส (Chorus)    
          เป็นเพลงขับร้องหมู่ อาจเป็นเสียงเดียวกันหรือคนละเสียงก็ได้ 
          คอนเสิรทไฟนอล (Concert Final)   
          เป็นเพลงขับร้องหมู่ ใช้ขับร้องตอนเร้าความรู้สึกสุดยอด (Climax) อาจเป็นตอนจบ หรือตอนอวสาน หรือตอนหนึ่งตอนใดก็ได้ 
          เรคซิเรทีพ (Recilative)   
          เป็นการขับร้องกึ่งพุด การพูดนี้มีลีลาลัษณะของเสียง สูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายกับการขับเสภาของเรา ใช้สำหรับให้ตัวละครร้องเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ในท้องเรื่องทั้งสั้นและยาว ซึ่งมี 2 แบบ คือ
          ดาย เรคซิเรทีพ (Dry Recilative) เป็นการร้องกึ่งพูดอย่างเร็ว มีเครื่องดนตรีประกอบเป็นครั้งคราว เพื่อกันเสียงหลง
          อินสทรูเมนท์ เรคซิเรทีพ (Instrument Recilative) เป็นการร้องที่ใช้ดนตรีทั้งวงประกอบ การร้องจะเน้นความรู้สึกและมีความประณีตกว่าแบบแรก
 
3. เพลงลีลาศ  
          ได้แก่เพลงทุกชนิดที่ใช้ในการลีลาศได้ เช่น เพลงแทงโก วอลท์ ช่าช่าช่า ฯลฯ มีทั้งชนิดขับร้องและบรรเลง
 
4. พลงชาวบ้าน 
          ในขณะที่ดนตรีศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้น ดนตรีที่ให้ความบันเทิงรื่นเริงก็ได้มีการเจริญเติบโตไปพร้อมกัน มีการนำเอาบทเพลงที่ประกอบไปด้วยจังหวะและทำนองมาประกอบการดำเนินชิวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการประกอบการทำงานต่าง ๆ เช่น เมื่อช่วยกันเกี่ยวข้าว เพลงชาวบ้านโดยมากเป็นเพลงง่าย ๆ การแต่งก็ไม่มีการบันทึกไว้เป็นโน้ต ร้องต่อ ๆ กันจนจำได้ มีทำนองซ้ำ ๆ กันหลายต่อหลายท่อนในเพลงแต่ละเพลง เช่น เพลงเต้นกำรำเคียวของไทย หรือในรัสเซียเพลงที่มีชื่อเสียงก็คือ Song of tht volga boatmen เป็นเพลงของชาวเรือในแม่น้ำโวลก้า พวกชาวเรือเหล่านั้นจะยืนอยู่บนริมฝัง และช่วยกันฉุดลากเรือเพื่อให้แล่นทวนกระแสน้ำ พร้อมกับร้องเพลงเพื่อให้จังหวะในการออกแรงอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือในอิตาลี เพลง Santa lucia ซึ่งเป็นเพลงของชาวเรือ เนเปิลส์ เพลงนี้ชาวเรือจะร้องในยามค่ำคืน รำพึงถึงความอ้างว้างของท้องทะเล และความงดงาม เพลงนี้ได้มีการนำมาใส่คำร้องเป็นภาษาไทย และเป็นเพลงประจำของคณะศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปกร (สาเหตุคงเป็นเพราะว่า ท่านอาจารย์ ศิลป์ พีระศรี ท่านเป็นชาวอิตาเลียน)
 
5. เพลงตะวันตก  
          หมายถึงเพลงที่ขับร้องกันในภาคตะวันตกของสหรัฐ เท่านั้น พวกที่บุกเบิกในการร้องคือ พวกกรรมกรรถไฟ พวกโคบาล พวกพเนจร พวกเจ้าของที่ถือครองเกษร เพลงลูกทุ่งของไทยจะเรียกว่าเลียนแบบเพลงตะวันตกหรือเพลงชาวบ้านก็ได้ เพลงตะวันตกนับได้ว่าเป็นเพลงอเมริกันแท้เพราะเกิดในอเมริกา และเกิดจากสิ่งแวดล้อมและจิตใจของคนที่อยู่อเมริกา
 
6 เพลง Chamber music 
          ประกอบขึ้นด้วยเครื่องดนตรี ตั้งแต่ 3 - 7 คนขึ้นไป และบางทีก็มีการร้องแทรกอยู่บ้าง เป็นเพลงสำหรับฟังเล่นเย็น ๆ ให้อารมณ์ผ่อนคลาย เปรียบได้กับเพลงจากวงดนตรีเครื่องสายไทย เพลง Chamber music มักจะต้องประกอบด้วยนักดนตรีฝีมือเยี่ยม เพราะถ้าใครเล่นผิดพลาดไปคนฟังก็สังเกตได
 
7. เพลงกล่อมเด็ก (Lullaby) 
          เป็นเพลงที่เกิดจากแรงดลใจภายในตัวแม่ เพื่อกล่อมลูกให้หลับแต่แล้วก็กลายเป็นทำนองอันไพเราะไป เพลงกล่อมเด็กแทบทุกเพลงมีทำน้องช้า ๆ โหยหวน ฟังแล้วชวนหลับ 
 
8. เพลง Sonata 
          เป็นเพลงที่แต่งขึ้นให้เล่นด้วยเครื่องดนตรีหนึ่งหรือ 2 ชิ้น ซึ่งโดยมากมักจะเป็น ไวโอลินกับเปียโน โดยมากเป็นเพลงช้า ๆ เล่นให้กับบรรยากาศขณะที่ศิลปินประกอบแต่งเพลงนั้น ๆ เพลง moonlight Sonata ของบีโธเฟนแต่งขึ้นเมื่อมีแสงจันทร์ส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่างเป็นต้น
 
9. เพลงเซอเรเนค (Seranade)  
          หมายถึงเพลงยามเย็น เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรัก การเกี้ยวพาราสี คล้ายกับเพลงยาวของไทย
 
10 เพลงพาเหรด (March)  
          ได้แก่เพลงซึ่งมีจังหวะเน้นหนักเบา โดยมากเพื่อประกอบการเดินแถวของพวกทหาร หรือเพื่อประโยชน์ในการปลุกใจ ฟังคึกคัก ตื่นเต้น เพลงเดินนี้เรียกว่า Military March มีเพลงชนิดหนึ่งมีจังหวะช้า ใช้ในการเดินขบวนแห่ โดยเฉพาะการแห่ศพ เรียกว่า Processional March
 
11. เพลงแจ๊ส (Jazz) 
          เพลงแจ๊สเป็นเพลงอเมริกันแท้อีกชนิดหนึ่ง ลักษณะสำคัญของเพลงแจ๊สคือ การมี Syncopation (ซินโคเปชั่น) หมายถึงการเน้นจังหวะที่จังหวะยก มากกว่าจังหวะตก โดยมากเพลงแจ๊สจะเป็นเพลงที่มีเสียงอึกทึกอยู่ไม่น้อย แต่เพลงแจ๊สที่เล่นอย่างช้า ๆและนุ่มนวลก็มีเช่นกัน เพลงแจ๊สรุ่นแรกเกิดขึ้นทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยพวกชนผิวดำที่ ที่มาเป็นทาส เพลงแจ๊สที่เกิดทางใต้นี้มีชื่อเรียกว่า Dixieland Jazz เพลงแจ๊สได้รับการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาจนกลายมาเป็นเพลง Blue ลักษณะของเพลง Blue นี้จะเล่นอย่างช้า ๆ เนิบนาบ
 
12. เพลงซิมโฟนี (Symphony)  
          หมายถึง ลักษณะของดนตรีที่พัฒนาถึงจุดสุดยอดในเรื่องของ จังหวะ ทำนอง ความแปรผัน และความละเอียดอ่อนทั้งหลาย นอกจากนั้นซิมโฟนียังเป็นดนตรีที่มีการแสดงออกในด้านต่าง ๆ อย่างบริบูรณ์ มีการเร้าอารมณ์โดยไม่ต้องมีคำอธิบาย ไม่ต้องตีความ ถ้าจะเปรียบกับการแต่งประโยคในการเรียงความ เพลงซิมโฟนีก็จะเป็นประโยคเชิงซ้อนมากมายตั้งแต่ต้นจนจบ โครงสร้างของเพลงซิมโฟนี ตามแบบมีดังนี้
          ก. ทำนองบอกกล่าว (Statement)
          ข. ทำนองนำ หรือทำนองเนื้อหา (Exposition)
          ค. ทำนองพัฒนา (Development)
          ง. ทำนองอวสาน (Conclusion)

          เพลงซิมโฟนีตามแบบมักจะมี 4 กระบวน (ท่อน) แต่ละกระบวนมีทำนองเนื้อหาของตนเอง
          ก. กระบวนที่ 1 มักจะเล่นในจังหวะ เร็วและแข็งขัน
          ข. กระบวนที่ 2 เรียบและเรื่อยเอื้อย หรือช้าและแช่มช้อย
          ค. กระบวนที่ 3 สั้น ๆ และระรื่น
          ง. กระบวนที่ 4 รวดเร็วดังและรุนแรง
          เพลงซิมโฟนีนอกแบบอาจมีถึง 5 - 6 กระบวนก็ได้ โดยปกติเพลงซิมโฟนีไม่มีการขับร้องแทรกปนเว้นแต่เพลงซิมโฟนีหมายเลข 9 ของบีโธเฟน และเพลงซิมโฟนีหมายเลข 7 ของกุสตาฟมาห์เลอร์ 
          วงดนตรีที่จะใช้เล่นเพลงซิมโฟนีให้ได้มาตรฐาน จะต้องมีเครื่องดนตรีไม่ต่ำกว่า 70 ชิ้น
 
13. เพลง Program music 
          อาจนับได้ว่าเป็นเพลงอยู่ในจำพวกซิมโฟนี เพราะมีหลักการโครงสร้างคล้ายกัน เนื้อเพลงอาจสั้นกว่าและอาจมีกระบวนหรือไม่มีก็ได้ แต่สาระสำคัญของเพลงประเภทนี้คือว่ามีการพยายามเล่าเรื่องหรือบรรยายภูมิประเทศด้วยเสียง แต่ความพยายามนี้ก็มิค่อยสำเร็จนัก จึงมักจะต้องมีการแจกบทความเล่าเรื่องนิยายหรือภาพนั้น ๆ ให้ผู้ฟังได้ทราบก่อนฟัง แล้วผู้ฟังจะจินตนาการหรือนึกภาพจากเสียงดนตรีอีกทีหนึ่ง เพลงนิยายมักจะมีชื่อบอกเนื้อเรื่องเช่น Don Juan le route d'ompha ถ้าแบ่งเป็นกระบวนก็จะเรียกว่า Suite (อ่านว่า สวีท) เช่น Grand canyon suite หรือ peer gynt suite เป็นต้น
 
14. เพลง (Concerto) 
          มีลักษณะของการประกอบแต่งเช่นเดียวกันกับเพลงซิมโฟนีเกือบทุกประการ แต่วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสามารถและฝีมือเล่นเดี่ยวของเครื่องดนตรีชนิดนั้น ๆ ซึ่งจะเล่นแทรกขึ้นมาเดี่ยว ๆ แล้ววงดนตรีก็จะประโคมรับ หรือเล่นให้เบาลงเป็นแบคกราว ถ้าจะว่าก็คล้ายคลึงกับบทขับร้อง แต่แทนที่จะเป็นการขับร้อง ก็กลายเป็นการนำเครื่องดนตรีมาบรรเลงเดี่ยว 
 
15. เพลงโอเวอร์เจอร์ (Overture)
 
          เป็นเพลงเล่นด้วยวงดนตรีสำหรับซิมโฟนี หรือวงดนตรีขนาดใหญ่ เล่นประกอบอุปรากรหรือละครดนตรี เล่นโหมโรงก่อนเปิดฉากการแสดงอุปรากรหรือละครดนตรีและโดยมากมักเอาทำนองเพลงต่าง ๆ ที่จะขับร้องในอุปรากรเรื่องนั้น ๆ มาปะติดปะต่อกันเข้าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่ง
 
เพลงอมตะ (Immoral song) 
          หมายถึง เพลงใด ๆ ก็ได้ ที่ได้รับการยอมรับยกย่องว่า มีความไพเราะ และเป็นที่นิยมอยู่ทุกยุคทุกสมัย หรือ เป็นที่นิยมรู้จัก ฟังไพเราะอยู่เสมอไม่ว่า เวลาใด ยุคใด สมัยใด เช่นเพลงบัวขาว แสงทิพย์ ของไทย 

 
โดย omike say hi ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 51 16:32 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,327 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,327 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย มามะซัง
IP : 61.19.67.***
งงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมั๊ก ม้ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ลบ แจ้งลบ
โดย beer
IP : 61.19.220.***

อะไรเนี้ยอ.ให้เราหาองค์ประกอบการขับร้องเพลงสากล เจออะไรก็ไม่รู้แย่จัง

ลบ แจ้งลบ
โดย นะโต
IP : 202.143.142.***
อยากได้โน้ตเพลงวงโยมาก
ลบ แจ้งลบ
โดย บุคลนิลนาม
IP : 58.9.175.***

หาข้อมุลใหม่ใหม่มาหน่อย

 

ลบ แจ้งลบ
โดย สิรินนา วงศ์จันทร์
IP : 118.172.116.***

การขับร้องเพลงสากล

            การร้องเพลง เกิดขึ้นพร้อมๆกับมนุษย์  เมื่อต้องการจะแสดงความรู้สึกนึกคิดแสดงอารมณ์ หรือสิ่งที่ได้พบเห็นออกมาเป็นคำพูด  การระบายออกมาเป็นคำพูดครั้งแรกยังไม่มีความไพเราะงดงามลึกซึ้งพอกับความต้องการของตน  จึงบรรยายออกเป็นร้อยกรอง  มีจังหวะ ต่อมาการแสดงความรู้สึกนั้นมีมากเกินกว่าจะสรรหาคำพูดที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนั้นได้ จึงหาวิธีระบายออกที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกจนกลายเป็นการร้องเพลงในที่สุด

            การร้องเพลงในขั้นต้น เป็นการร้องในพิธีศาสนาในการสวดอ้อนวอนพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ เพื่อขอสิ่งที่ตนต้องการ  ต่อมาได้กลายเป็นเสียงเพลงในการบันเทิงผ่อนคลายความตึงเครียดในยามว่าง เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและผ่อนคลายอริยาบถ เช่น เพลงร้องและระบำต่างๆ

 

            สิ่งที่จำเป็นในการขับร้องเพลง

            ในการขับร้องเพลงของคนเรานั้น  สิ่งที่นับว่ามีความจำเป็นสำหรับการขับร้องเพลง ได้แก่  สิ่งต่างๆดังนี้ คือ เสียง ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาธิ และวิธีฝึกที่ถูกต้อง

            1.  เสียง  เสียงของคนเราเกิดจากการสั่นสะเทือนของ สายเสียง(Vocal Cord) ในลำคอ เสียงที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเสียงขั้นต้น ไม่มีความดังกังวานเพียงพอ  ต้องอาศัยอวัยะส่วนอื่นๆช่วยปรับแต่งให้เสียงดังกังวานและมีระดับเสียงต่ำ เสียงกลาง เสียงสูง บริเวณที่ช่วยขยายเสียงให้ระดับเสียงต่างๆดังกลาว ได้แก่

            -บริเวณลำคอและทรวงอก  ช่วยขยายเสียงระดับต่ำ

            -บริเวณลำคอและโพรงจมูก  ช่วยขยายเสียงระดับกลาง

            -บริเวณหน้าผากและโพรงกะโหลกศีรษะ  ช่วยขยายเสียงระดับสูง

            ในกรณีที่ใช้เสียงดังมากเกินไป เช่น ตะโกน หรือเกิดอาการเจ็บป่วยที่บริเวณที่ทำให้เกิดเสียง ก็จะทำให้เสียงแหบแห้ง หรือเสียงหายไป  การที่คนเราจะมีเสียงไพเราะน่าฟังหรือไม่นั้น โดยปกติแล้วจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาให้คู่กับตัวเรา  แต่การที่จะทำให้เสียงมีพลัง มีความดังสม่ำเสมอ และสามารถควบคุมได้นั้น จะต้องอาศัยการฝึกหัดให้เกิดความเคยชิน การฝึกเสียงให้มีพลัง มีความดังสม่ำเสมอและสามารถควบคุมระดับเสียงได้ตามต้องการนั้นจะต้องฝึกการหายใจควบคู่ไปกับการออกเสียง 

            2.  ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกประการหนึ่งสำหรับการขับร้องเพลง โดยปกติแล้วการขับร้องเพลงจะต้องใช้พลังของเสียงกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการออกเสียงและการหายใจ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการทำงานอย่างหนึ่งที่ต้องใช้พลังที่มีอยู่ในร่างกาย  ถ้าร่างกายไม่เแข็งแรงสมบูรณ์พลังเสียงที่จะใช้ในการขับร้องก็จะไม่ดังพอและเสียงไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร  เสียงเพลงที่ออกมาก็จะไม่มีความไพเราะ  ในการเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นั้นมีแนวปฏิบัติดังนี้

                        2.1  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ว่ายน้ำ วิ่งเหยาะๆ กระโดดเชือก ฯลฯ

                        2.2  พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย (ไม่มากหรือน้อยเกินไป)

                        2.3  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย

                        2.4  ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด

                        2.5  พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีมลพิษ

            3.  สมาธิ  สมาธิในที่นี้หมายถึงการทำจิตใจให้จดจ่อกับสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ เช่น กำลังจะเริ่มร้องเพลงแต่ในขณะนั้นจิตใจวอกแวก ไม่ได้จดจ่อกับเสียงดนตรี ทำนอง และจังหวะของเพลง ก็จะทำให้การร้องเพลงไม่ดีเท่าที่ควร  ในกรณีที่เริ่มฝึกหัดร้องเพลงใหม่ๆ ถ้าไม่มีสมาธิแล้วก็จะมีปัญหาในการร้องเพลงมาก  เพราะจะไม่สามารถจับจังหวะเสียงของดนตรีและทำนองเพลงได้  จะทำให้การขับร้องเพลงไม่ลงจังหวะเสียงร้องขัดกับเสียง ดนตรี หรือร้องผิดทำนองผิดระดับเสียง

 

            แนวปฏิบัติในการขับร้อง

            การขับร้องเพลงไทย (เดิม)  จะต่างไปจากการขับร้องเพลงตามแนวสากลอยู่บ้าง กล่าวคือ  การขับร้องเพลงไทยมีการเอื้อนทำนองเพลงคลุกเคล้าไปกับคำร้องโดยตลอด  ผู้ขับร้องจะต้องรู้จักหลักการใส่อารมณ์และความรู้สึกลงไปในการเอื้อนทำนองร้อง รู้จักแต่งลีลาในการขับร้องให้สละสลวย  โดยสรุปแล้วการขับร้องเพลงไทยและการขับร้องเพลงตามแนวสากลก็จะมีแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน

            แนวปฏิบัติในการขับร้องเพลงมีดังนี้

            1.  ศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจว่าเป็นเพลงประเภทใด ให้อารมณ์อย่างไร เช่น อารมณ์โศกเศร้า สนุกสนาน หรือเป็นเพลงที่ต้องการความสง่าผ่าเผย หรือปลุกใจให้ฮึกเหิมเข้มแข็ง เป็นต้น ในการขับร้องเพลงนั้นจะต้องใส่อารมณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับทำนองเพลงนั้นๆ

            2.  ศึกษาคำร้องให้เข้าใจว่ามีความหมายอย่างไร ตรงไหนควรเน้นเสียงหรือทอดเสียงตรงไหนควรใช้สำเนียงการร้องอย่างไรจึงจะได้อารมณ์ที่เหมาะสมกับบทเพลง

            3.  ปรับจิตใจและอารมณ์ของผู้ขับร้องให้คล้อยตามอารมณ์ของเพลง ถ้าผู้ขับร้องสามารถเข้าถึงบทเพลงขับร้องด้วยความรู้สึกที่เป็นไปตามบทเพลงจริงๆก็จะสามารถโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตามได้

            4.  แสดงท่าทางและสีหน้าให้เข้ากับบรรยากาศของเพลง อย่าขับร้องด้วยกิริยาอาการที่เฉยเมย ไม่แสดงกิริยาท่าทางมากจนเกินไป และขณะที่ขับร้องเพลงไม่ความล้วง แคะ แกะ เกา

            5.  ร้องให้ถูกต้องตามคำร้อง ทำนอง และร้องให้ตรงตามจังหวะ ในกรณีที่เป็นเพลงไทย (เดิม) จะต้องเอื้อนให้ถูกต้องตามทำนองเพลง

            6.  ร้องให้ตรงตามระดับเสียงของทำนองเพลง ไม่ควรหลบเสียง

7.  ร้องให้เต็มเสียง  ออกเสียงพยัญชนะและอักขระให้ถูกต้องชัดเจน

            8.  แบ่งวรรคตอนของการหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมกับบทเพลงนั้นๆ

 

การฝึกหายใจ

            การที่จะร้องเพลงให้เกิดความไพเราะ  นอกจากต้องร้องให้ถูกทำนอง ถูกจังหวะ ถูกอักขระวิธีแล้ว  ยังต้องรู้จักทอดเสียงนั้น ยาว หนัก เบา ด้วยเทคนิคต่างๆได้ดีอีกด้วย  การที่จะขับร้องให้ไพเราะและถูกต้องนี้อยู่ที่การฝึกใช้ลม ฝึกการหายใจ และรู้จักแบ่งวรรคตอนของเพลงอีกด้วย 

            การที่จะต้องร้องเพลงเสียงสูงๆ และยาวได้โดยไม่ขาดตกบกพร่อง ต้องอาศัยปอดและอวัยวะการออกเสียงที่แข็งแรง การฝึกให้ใช้อวัยวะเหล่านั้นได้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพทำได้ดังนี้ คือ

            1.  ฝึกหัดหายใจด้วยท้อง  โดยตามปกติคนเราจะหายใจด้วยปอด  แต่ในการฝึกขับร้องนี้ให้สูดลมเข้าไปในช่องท้องด้วย  เมื่อสูดลมเข้าไปถูกวิธีท้องจะป่องออกมาเล็กน้อย  ให้อัดลมเข้าไว้ให้มากที่สุด

            2.  ค่อยๆ ระบายลมออกมาทางปากช้าๆจนหมด  แล้วจึงสูดลมเข้าไปใหม่

            3.  การที่จะอัดลมไว้ได้มากและระบายลมได้สม่ำเสมอเป็นเวลานาน ควรนั่งหรือยืนตัวตรง  ศีรษะตั้งตรง

            4.  เมื่อฝึกการหายใจเข้าและเก็บลมไว้ได้มาก  ตลอดจนรู้จักวิธีระบายลมออกมาอย่างสม่ำเสมอได้แล้ว ให้ระบายลมออกมาด้วยการออกเสียงด้วย เช่น ออกเสียงว่า  เออ...... หรือ ลา.... นานๆ  โดยการนับหรือเคาะจังหวะไปด้วย
ลบ แจ้งลบ
โดย ดาวคะ 16 กทม
IP : 125.24.88.***

คือ ครู ให้เราหาการแสดง สากล

 เจอไรก็ไม่รู้ งะ งงงงง

ปวดหัว แล้ว ด้วย

ลบ แจ้งลบ
โดย nn
IP : 117.47.113.***

ถ้าอยากเก่งต้องซ้อมเยอะๆ  ส่วนโน๊ตเพลงชาตินะหาง่ายเเต่ถ้าขี้

เกียจก็จะบอกให้ ดดมซซซลซฟลซ  มฟมรร  รรมรดด  ดดมซซซลซฟลซ

ซลทซร รลทลซ  ซลซฟรฟลซมด  ดดมรรรลทลซ  ดดมซซซลทดรม 

รดลซลทดมดรดด

ลบ แจ้งลบ
โดย แทมมี่
IP : 117.47.235.***
อยากเล่นไวโอลินเก่งจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย .....
IP : 124.157.189.***

อยากเป่า  ฮอล เก่งๆๆอ่ะ

และอยากได้เนื้อเพลงชาติด้วย

 เพราะพึ่งเล่นมาได้3วัน ล่ะ

 ไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควร อ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย nn
IP : 117.47.52.***

มีโน้ตเพลงเปียโนของบีโธเฟนเกรดสูงๆไหมที่ไว้เเข่งอ่ะ

ส่วนเรื่องเกรดตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งสูงน่ะเเละอย่าเถียงเพราะคนเขียนเรียน

เกรดสูงเเล้ว  เกรดนะมีตั้งเเต่ G13-G1จะถึงเกรด1เนี่ยเป็นสิบๆปีเลยล่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย nn
IP : 117.47.52.***

มีวิธีฝึกซ้อมเปียโนใหเก่งปะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง