ภูเขาไฟ

ลบ แก้ไข

\r\n \r\n

\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
 \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
 
 \r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
  
\r\n

ภูเขาไฟ

\r\n
\r\n
  
\r\n

\r\n \r\n

\r\n

\r\n การเกิดภูเขาไฟ \r\n

\r\n

\r\n                 เกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกถูกแรงดันอัดให้แทรกรอยแตกขึ้นสู่ผิวโลก โดยมีแรงปะทุหรือแรงระเบิดเกิดขึ้น สิ่งที่พุ่งออกมาจากภูเขาไฟเมื่อภูเขาไฟระเบิดก็คือ หินหนืด ไอน้ำ ฝุ่นละออง เศษหินและแก๊สต่างๆ โดยจะพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ (หินหนืดถ้าถูกพุ่งออกมาจากบนพื้นผิวโลกเรียกว่า ลาวา แต่ถ้ายังอยู่ใต้ผิวโลกเรียกว่า แมกมา) บริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟ แนวรอยต่อระหว่างเพลตจะเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดภูเขาไฟได้มากที่สุด โดยเฉพาะบริเวณที่มีการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ใต้พื้นมหาสมุทรลงไปสู่บริเวณใต้เปลือกโลกที่เป็นส่วนของทวีป เพราะเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกที่มุดตัวลงไปจะถูกหลอมกลายเป็นหินหนืด จึงแทรกตัวขึ้นมาบริเวณผิวโลกได้ง่ายกว่าบริเวณอื่น บริเวณที่อยู่ห่างจากรอยต่อระหว่างเปลือกโลก ก็อาจเกิดภูเขาไฟได้เช่นกัน ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการที่หินหนืดถูกดันขึ้นมาตามรอยแยกในชั้นหิน                \r\n

\r\n

\r\n ประเภทของภูเขาไฟ\r\n

\r\n

\r\n 1. ภูเขาไฟแบบกรวยสูง (Steep cone)  เกิดจากลาวาที่มีความเป็นกรด หรือ Acid lava cone  รูปกรวยคว่ำของภูเขาไฟเกิดจากการทับถมของลาวาที่เป็นกรด เพราะประกอบด้วยธาตุซิลิกอนมากกว่าธาตุอื่นๆ   ลาวามีความข้นและเหนียว จึงไหลและเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆ แต่จะแข็งตัวเร็ว ทำให้ไหล่เขาชันมาก    ภูเขาไฟแบบนี้จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง
\r\n 2. ภูเขาไฟแบบโล่ (Shield Volcano) เกิดจากลาวาที่มีความเป็นเบส (Basic lava volcano) เพราะประกอบด้วยแร่เหล็กและแมกนีเซียม      ลาวามีลักษณะเหลว ไหลได้เร็วและแข็งตัวช้า การระเบิดไม่รุนแรง จะมีเถ้าถ่านและเศษหินก้อนเล็ก และควันพ่นออกมาบริเวณปากปล่อง
\r\n 3. ภูเขาไฟแบบกรวยกรวด (Ash and cinder cone)
\r\n มีลักษณะเป็นกรวยสูงขึ้น ฐานแคบ เป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดรุนแรงที่สุด
\r\n 4. แบบสลับชั้น (Composite cone)
\r\n เป็นภูเขาที่มีรูปร่างสมมาตร (Symmetry) กรวยของภูเขาไฟมีหลายชั้น บางชั้นประกอบด้วยลาวา และเถ้าถ่านสลับกันไป
\r\n ถ้ามีการระเบิดรุนแรงจะมีลาวาไหลออกมาจากด้สนข้างของไหล่เขา เป็นภูเขาไฟที่มีปล่องขนาดใหญ่ และมีแอ่งปากปล่อง (Crater) ขนาดใหญ่ด้วย
\r\n

\r\n

\r\n \r\n

\r\n

\r\n ประโยชน์ของการเกิดภูเขาไฟ\r\n

\r\n \r\n

\r\n
\r\n 1.แผ่นดินขยายกว้างขึ้นหรือสูงขึ้น
\r\n 2.เกิดเกาะใหม่ภายหลังที่เกิดการปะทุใต้ทะเล
\r\n 3.ดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ
\r\n 4.เป็นแหล่งเกิดน้ำพุร้อน \r\n

\r\n
\r\n

\r\n โทษของการเกิดภูเขาไฟ\r\n

\r\n \r\n

\r\n
\r\n 1.เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าควันและก๊าซบางชนิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้
\r\n 2.การปะทุของภูเขาไฟอาจทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้
\r\n 3.ชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอันตราย
\r\n 4.สภาพภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด\r\n

\r\n
\r\n

\r\n ภูเขาไฟในประเทศไทย\r\n

\r\n \r\n

\r\n
\r\n - ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดด และปล่องภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู จังหวัดลำปาง
\r\n - ภูพระอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
\r\n - ภูเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย \r\n

\r\n
\r\n

\r\n  \r\n

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
 loading...


โดย pattie pattie ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ก.พ. 51 11:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 26,186 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 26,186 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง