การปฐมพยาบาล

ลบ แก้ไข

การปฐมพยาบาล


ความหมายของการปฐมพยาบาล     
     การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
 
วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล     
     การปฐมพยาบาลมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
          1. เพื่อช่วยชีวิต
          2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
          3. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
          4. เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

ขอบเขตและหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาล     
     ผู้ปฐมพยาบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น จะหมดหน้าที่เมื่อผู้บาดเจ็บปลอดภัยหรือได้รับการรักษาจากแพทย์หรือสถานพยาบาลแล้ว ขอบเขตหน้าที่ของผู้ปฐมพยาบาลมี 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
     1. วิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือได้ถูกต้อง มีขั้นตอนดังนี้
          1.1 ซักประวัติของอุบัติเหตุ จากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดี
          1.2 ซักถามอาการผิดปกติหลังได้รับอุบัติเหตุ เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมากที่บริเวณใด ฯลฯ
          1.3 ตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บทุกครั้งก่อนให้การปฐมพยาบาล โดยตรวจตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เพื่อค้นหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น อาการบวม บาดแผล กระดูกหัก เป็นต้น
     2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยช่วยเป็นลำดับขั้นดังนี้
          2.1 ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต้องเคลื่อนย้ายออกมาก่อน เช่น ตึกพังถล่มลงมา ไฟไหม้ในโรงภาพยนต์ เป็นต้น
          2.2 ช่วยชีวิต โดยจะตรวจดูลักษณะการหายใจว่ามีการอุดตันของทางเดินหายใจหรือไม่ หัวใจหยุดเต้นหรือไม่ ถ้ามีก็ให้รีบช่วยกู้ชีวิตซึ่งจะกล่าวในตอนต่อไป
          2.3 ช่วยมิให้เกิดอันตรายมากขึ้น ถ้ามีกระดูกหักต้องเข้าเฝือกก่อน เพื่อมิให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อมากขึ้น ถ้ามีบาดแผลต้องคลุมด้วยผ้าสะอาด เพื่อมิให้ฝุ่นละอองเข้าไปทำให้ติดเชื้อ ในรายที่สงสัยว่ามีการหักของกระดูกสันหลัง ต้องให้อยู่นิ่งที่สุด และถ้าจะต้องเคลื่อนย้ายจะต้องให้แนวกระดูกสันหลังตรง โดยนอนราบบนพื้นไม้แข็ง มีหมอนหรือผ้าประคองศีรษะมิให้เคลื่อนไหว ให้คำปลอบโยนผู้บาดเจ็บ ให้กำลังใจ อยู่กับผู้บาดเจ็บตลอดเวลา พลิกตัว หรือ จับต้องด้วยความอ่อนโยนและระมัดระวัง ไม่ละทิ้งผู้บาดเจ็บอาจต้องหาผู้อื่นมาอยู่ด้วยถ้าจำเป็น

หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล     
     1. เมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ต้องรีบช่วยเหลือทันที ยกเว้นในกรณีที่มีอุปสรรคต่อการช่วยเหลือ เช่น มีแก็สพิษ มีวัสดุกีดขวาง เป็นต้น ให้ย้ายผู้ป่วยออกมาในที่ปลอดภัยเสียก่อนจึงดำเนินการช่วยเหลือ
     2. ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีที่จะมีอันตรายต่อชีวิตโดยรีบด่วนก่อน
     3. อย่าให้มีคนมุง ทั้งนี้เพื่อให้มีอากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีบริเวณกว้างขวางเพียงพอ อีกทั้งสะดวกในการให้การปฐมพยาบาลด้วย
     4. จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการปฐมพยาบาล และไม่เพิ่มอันตรายแก่ผู้บาดเจ็บด้วย ควรจัดให้อยู่ในท่านอนหงายและทางเดินหายใจโล่ง พร้อมทั้งสังเกตอาการต่างๆ ของผู้บาดเจ็บ และวางแผนการให้การช่วยเหลืออย่างมีสติ ไม่ตื่นเต้นตกใจ สังเกตสิ่งแวดล้อมว่ามีสิ่งของอันตรายอยู่ใกล้เคียงหรือไม่ ลักษณะของผู้บาดเจ็บนั้นบ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตาย (suicide) หรือ ถูกทำร้าย (homocide) หรือ เป็นอุบัติเหตุที่แท้จริง
     5. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ อาการ ลักษณะของผู้บาดเจ็บเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ได้ทำลงไป พร้อมทั้งนำติดตัวไปกับผู้บาดเจ็บเสมอเพื่อประโยชน์ในการรักษาต่อไป
     6. อย่าทำการรักษาด้วยตนเอง ให้เพียงการปฐมพยาบาลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง แล้วนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทันที

การเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้การปฐมพยาบาล     
     ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามความรุนแรง ซึ่งอาจแบ่งได้หลายแบบ ได้ดังนี้
     แบบที่ 1 ลำดับแรก จะต้องให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกรณีที่ทางเดินลมหายใจอุดตัน (obstructed airway) โดยมีอาการหายใจลำบาก หรือ หยุดหายใจ และ มักจะมีการหยุดเต้นของหัวใจตามมา ขั้นต่อไปคือ การเสียเลือดอย่างรุนแรง ศีรษะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง แผลทะลุที่ช่องอกและท้อง ได้รับสารพิษ หัวใจวาย และช็อคขั้นรุนแรง
     ลำดับที่สอง ให้การปฐมพยาบาลแผลไหม้ทุกชนิด กระดูกหัก และการบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง
     ลำดับที่สาม ให้การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ เช่น กระดูกนิ้วหักมีเลือดซึม
     อย่างไรก็ตามการเรียงความสำคัญก็ต้องขึ้นกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้นด้วย
     แบบที่ 2

ลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ
ลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ

 โดย poggiee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 51 14:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 135,717 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นยอดนิยม

ลบ แจ้งลบ
โดย Morkza LA Cutz
IP : 223.207.87.***
ดีมากคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย แคท
IP : 118.172.51.***
ได้ทำรายงานครูแล้ว

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 135,717 ครั้ง ตอบ 20 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ปรัชณียา ศรีช่วย
IP : 61.19.69.***
สุดยอดค่ะ ดีมากๆ
ลบ แจ้งลบ
โดย Morkza LA Cutz
IP : 223.207.87.***
ดีมากคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เยาวเรศ
IP : 118.173.215.***
อิอิอิอิ55555
ลบ แจ้งลบ
โดย เยาวเรศ
IP : 118.173.215.***
อิอิอิอิ55555
ลบ แจ้งลบ
โดย เหรอ
IP : 125.26.119.***
งานเส็ดเรย
ลบ แจ้งลบ
โดย จิดา
IP : 223.205.113.***
นี่มันปฐมบาล หรือ ประถมอนุบาลอ่ะ
เพราะมันไม่มีวิธีการทำเรย มีแต่อะรัยก้อมะรู้
ลบ แจ้งลบ
โดย may
IP : 49.228.254.***
ขอบคุณค่า
ลบ แจ้งลบ
โดย แคท
IP : 118.172.51.***
ได้ทำรายงานครูแล้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย หวาย
IP : 223.205.32.***
น้อยจัง
ลบ แจ้งลบ
โดย นส่รนนรย่
IP : 110.77.238.***
ไม่เฃ้าใจเลยคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย amp
IP : 202.143.159.***
ไม่เข้าใจเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย นินิว
IP : 182.93.211.***
ได้ความรุมากมายเรยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย natchanont
IP : 180.180.111.***

ขอบคุณครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย kjhp;9p
IP : 118.172.67.***
iycxv;jk,nbkปี๊     pee
ลบ แจ้งลบ
โดย สมชาย
IP : 118.172.67.***

ดีมาก      ผมชื่อ wave

ลบ แจ้งลบ
โดย สมชาย
IP : 118.172.67.***
ดีมาก ครับ wave
ลบ แจ้งลบ
โดย ดา
IP : 125.27.125.***
ดีมากเลยค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย คนงานไม่เสร็จ
IP : 124.157.129.***

ไม่ได้เรื่องเลยแง๊ๆๆลานไม่มีส่ง

ลบ แจ้งลบ
โดย PPT
IP : 117.47.101.***

ดีมากเลยสำหรับคนที่ต้องการความรู้หรือหาขอความส่งอาจาร์ย

เพราะหาคนหนึ่งที่งานส่งอาจาร์ยขอบคุณครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย not
IP : 222.123.44.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง