วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

ลบ แก้ไข

http://www.arraybiz.com/images/bank/vbweb/business-school001.jpg
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องการได้รับในช่วงระยะเวลาของการจัดทำแผน โดยทั่วไปเป้าหมายธุรกิจแบ่งออกเป็น เป้าหมายโดยรวมของกิจการ และเป้าหมายเฉพาะด้านในแต่ละแผนก/ลักษณะของงาน

นอกจากนี้เป้าหมายทางธุรกิจยังควรแบ่งเป็น เป้าหมายระยะสั้น ในช่วงระยะเวลา 1 ปี เป้าหมายระยะปานกลาง ระยะเวลา 3 - 5 ปี และเป้าหมายระยะยาว ที่นานกว่า 5 ปี

ลักษณะเป้าหมายธุรกิจที่ดี ประกอบไปด้วย
1ความเป็นไปได้ หมายถึง กิจการมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย
2สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ ความชัดเจนที่สามารถประเมินได้ว่ากิจการบรรลุตามเป้าหมายแล้วหรือไม่
3เป็นไปในทางเดียวกัน  คือ เป้าหมายย่อย ๆ ในแต่ละฝ่าย ควรมีลักษณะที่สอดคล้องกัน

http://somporn-construction.com/business.jpg

 
โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 มี.ค. 54 11:06 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 43,743 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 43,743 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง