ยุคหินเก่า (Paleolithic Age)

ลบ แก้ไข

http://human.tru.ac.th/elearning/local/global01/images/pic/paleolithic02.jpg

ยุคหินเก่า (Paleolithic Age)
หลักฐานเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเท่าที่มีการค้นพบในปัจจุบัน คือ เครื่องมือหินกะเทาะพบที่เขาป่าหนาม บ้านแม่ทะ และบ้านดอนมูล จังหวัดลำปาง เครื่องมือหินกะเทาะทั้งสองแห่งนี้พบอยู่ใต้ชั้นหินบะซอลต์ซึ่งเป็นการทับถม ของลาวาภูเขาไฟ อายุราว 700,000 ปีมาแล้ว แต่ไม่มีการพบร่องรอยของมนุษย์แต่อย่างใด ร่องรอยของมนุษย์เก่าแก่ที่สุดคือ ฟันมนุษย์ที่ถ้ำวิมานนาคินทร์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิกำหนดอายุได้ในราว 180,000 ปีมาแล้ว

หลักฐานที่สามารถสรุปเรื่องราวได้มากคือหลักฐานที่ได้จากการขุดค้นถ้ำ หลังโรงเรียนจังหวัดกระบี่ซึ่งมนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยในถ้ำแห่งนี้เมื่อ ประมาณ 38,000- 27,000 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีแหล่งโบราณคดีแหล่งอื่นที่พบเครื่องมือหินกะเทาะ เช่น พบในแหล่งโบราณคดีถ้ำพระ จังหวัดเชียงราย ซึ่ง นายฟริทซ์ สสารสิน (Fritz Sarasin) นักโบราณคดีชาวสวิสเรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่าไซแอมเมียน หรือวัฒนธรรมสยาม (Siamian Culture) แหล่งโบราณคดีที่แควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งนายแวน ฮีกเกอเร็น(H.R. Van Heekeren) นักโบราณคดีชาวเนเธอร์แลนด์ที่ถูกจับเป็นเชลยศึกของญี่ปุ่นในช่องสงครามโลก ครั้งที่ 2 ค้นพบขณะก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะ เรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า ฟิงานอยเอียน (Fingnoian Culture) หรือวัฒนธรรมแควน้อย และแหล่งโบราณคดีบ้านผาหมู อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นต้น

เครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคหินเก่าในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะทำจากหินกรวดแม่น้ำที่เก็บได้ตามริมฝั่งแม่น้ำ มักจะกลมมนเนื่องจากถูกกระแสน้ำพัดพาและเกิดการขัดฝน มนุษย์จะนำเอาหินกรวดแม่น้ำเหล่านี้มากะเทาะเป็นเครื่องมือรูปต่าง ๆ แล้วมาใช้งาน เช่น ตัดโค่นต้นไม้ ปอกเปลือกไม้ ผ่าไม้กะเทาะหรือทุบเปลือกหอย ลูกไม้เปลือกแข็งหรือกระดูกสัตว์ ล่าสัตว์ แล่หนังสัตว์ หั่นและตักเนื้อสัตว์ นอกจากนี้อาจใช้เครื่องมือหินในการทำไม้เป็นอาวุธหรือเครื่องมือสำหรับล่า สัตว์

สภาพชีวิตของมนุษย์ในยุคหินเก่านี้แม้ว่าจะไม่พบหลักฐานมากมายนักใน ประเทศไทย แต่เราก็สามารถ กล่าวถึง เรื่องราวของมนุษย์ในยุคนี้ได้ โดยเปรียบเทียบกับแหล่งอื่นที่พบหลักฐานมากกว่า ทำให้เราทราบว่ามนุษย์ในยุคนี้ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บอาหารที่หา ได้ตามธรรมชาติ เช่น พืชและผลไม้ป่าเป็นอาหารลักษณะสังคมเป็นแบบสังคมนายพรานหรือล่าสัตว์ เร่ร่อนไปตามฝูงสัตว์ ไม่มีถิ่นฐานแน่นอน มักพบหลักฐานว่าอยู่อาศัยตามถ้ำ และที่ราบริมน้ำ ส่วนที่ล่าเป็นสัตว์ยุคเก่าซึ่งหลายหลายชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว

ที่มา http://www.baanjomyut.com/library/stone_age/01.html
 โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 7 ธ.ค. 54 10:47 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 7,932 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,932 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง