คำมูล คำประสม

ลบ แก้ไข

 
คำมูล คือ คำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
 
 1. คำมูลเป็นพยางค์เดียวโดดๆ จะเป็นคำมาจากภาษาใดก็ได้ แต่ต้องเป็นคำเดียว เช่น
  • ภาษาไทย - พ่อ แม่ หมู หมา แมว น้อง

  • ภาษาจีน - เกี๊ยะ เกี๊ยว เจี๊ยะ แป๊ะ ซิ้ม

  • ภาษาอังกฤษ - ไมล์ เมตร ปอนด์ ฟุต

 2. ถ้าเป็นคำหลายพยางค์ เมื่อแยกแต่ละพยางค์แล้ว อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำมูลนั้นเลย เช่น กระดาษ ศิลปะ กำมะลอ


 3. คำมูลคำเดียวในภาษาไทยอาจมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น
  • นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่ง

  • พวกเงาะชอบกินลูกเงาะเมื่อเรามีความคิดใหม่ๆ และความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้น เราก็มีวิธีคิดคำเพิ่มขึ้น โดยนำเอาคำมูลตั้งแต่ 2 คำขึ้นไปมาประสมกันเรียกว่า คำประสม เกิดเป็นคำใหม่ มีความหมายใหม่ขึ้น เช่น พัดลม เตารีด ไฟฟ้า ตู้เย็น ลูกคิด ตากล้อง ผู้แทน เรือบิน รถราง น้ำอัดลม ฯลฯ 

คำประสมที่เกิดความหมายใหม่ขึ้นจะมีความสัมพันธ์กับความหมายเดิมในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ความหมายของคำประสมมีเค้าความหมายเดิมของคำมูลมารวมกันโดยตรง เช่น รองเท้า ไม้แขวนเสื้อ ไม้กวาด


 2. ความหมายของคำประสมในทำนองเปรียบเทียบ เช่น หางเสือ ลูกเสือ หัวแข็ง ปากแข็ง ปากกา และบางคำเป็นสำนวน เช่น ยกเมฆ ชักดาบ โคมลอย น้ำพักน้ำแรง ล่มหัวจมท้าย ฯลฯ


 3. คำประสมที่เกิดจากนำคำมูลที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันเป็นคำขึ้นเช่น ว่องไว ว่ากล่าว เหลียวแล ช้านาน ถ้อยคำ วิ่งเต้น รูปภาพ เรือนหอ ฯลฯ


 4. นำคำมูลที่มีความหมายกว้างๆ มาประสมกับคำมูลคำอื่นๆ ทำให้เกิดความหมายเฉพาะขึ้น เช่น
  • ชาว (ย่อมาจากผู้ที่อยู่) เช่น ชาวบ้าน ชาวเขา ชาวเกาะ

  • นัก (ย่อมาจากผู้ที่กระทำ) เช่น นักเรียน นักร้อง นักดนตรี

  • เครื่อง (ย่อมาจากสิ่งที่ประกอบกันหรือของที่เข้าสำรับกัน) เช่น เครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกีฬา เครื่องเขียน

  • ช่าง (ย่อมาจากผู้ที่ชำนาญ) เช่น ช่างกล ช่างยนต์ ช่างเครื่อง

  • ที่ (ย่อมาจากตำแหน่งหรือถิ่น) เช่น ที่นอน ที่อยู่

  • ผู้ เช่น ผู้หญิง ผู้ใหญ่ ผู้น้อยคำมูลหลายพยางค์ ควรดูว่าในคำหลายพยางค์นั้นมีความหมายทุกพยางค์หรือไม่ ถ้ามีความหมายบ้างไม่มีความหมายบ้างเป็นคำมูลหลายพยางค์ เช่น

มะละกอ = คำมูล 3 พยางค นาฬิกา = คำมูล 3 พยางค์
มะ = ไม่มีความหมาย นา = มีความหมาย
ละ = ไม่มีความหมาย ฬิ = ไม่มีความหมาย
กอ = มีความหมาย กา = มีความหมาย


 1. คำประสมจะเป็นวิทยาการสมัยใหม่ เช่น เตารีด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น เครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ

 2. คำประสมเป็นคำเดียวกันจะแยกออกจากกันไม่ได้ ความหายจะไม่เหมือนเดิม เช่น นางแบบ รับรอง มนุษย์กบ คำประสมจะเป็นคำใหม่เกิดขึ้น

 3. วิธีสังเกตค่ำประสมนักจะมีลักษณะนามให้เห็นอย่างเด่นชัด เช่น ใบนี้ คนนี้ ชุดนี้ ฯลฯ เช่น วันนี้ไม่มีคนใช้คนนี้เลย (คำประสม)

 4. คำประสมที่ขึ้นตนด้วยคำว่า "ลูก แม่" ต้องหมายถึงคนจึงจะเป็นคำประสม เช่น ลูกเสือ (คน) แม่มด (คน) ถ้าเป็นลูกของเสือ แม่ของมด จะเป็นคำเรียงกันธรรมดา ยกเว้น ลูกน้ำเป็นคำประสม เพราะมีความหมายเปลี่ยนไป ไม่ใช่ลูกของน้ำ แต่เป็นลูกของยุง เป็นต้น


ที่มา http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=70229

 โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ม.ค. 55 16:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 56,306 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 56,306 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง