การแสดงหนังใหญ่

ลบ แก้ไข

          การแสดงหนังใหญ่เป็นมหรสพที่เก่าแก่ของไทยอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมหรสพชั้นสูง เนื่องจากหนังใหญ่เป็นที่รวมของศิลปะที่มีคุณค่าหลายแขนง ดังมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ดั้งเดิมการแสดงหนังใหญ่เป็นต้นแบบของการเล่นโขนในปัจจุบัน ซึ่งท่าทางการแสดง การพากย์ การเจรจา การใส่เครื่องประดับต่าง ๆ ประกอบในผู้แสดงโขน และเนื้อเรื่องที่แสดงเค้าเรื่องเดิมมาจากเรื่องรามายณะของอินเดียเรียกว่า รามเกียรติ์ การแสดงหนังใหญ่ก็แสดงในเรื่องรามเกียรติ์ และแสดงเป็นตอน ๆ นอกจากจะมีตัวหนังแล้วยังต้องมีคนเชิด คนที่นำตัวหนังออกมาเชิดต้องมีจังหวะในการเชิด นอกจากนี้ยังต้องมีผู้พากย์ เจรจา ทำหน้าที่พูดแทนตัวหนัง และมีวงปี่พาทย์บรรเลงประกอบการแสดงด้วยหนังใหญ่เกิดจากการผสมผสานงานระหว่างศิลปะหลายแขนง ดังนี้
หัตถศิลป คือการใช้กรรมวิธีและความประณีตบรรจงในการแกะสลักแผ่นหนังให้กลายเป็นตัวหนังอันงดงามวิจิตร
วรรณศิลป คือการร้อยกรองถ้อยคำให้เป็นบทพากย์และบทประพันธ์อันไพเราะ
วาทศิลป คือการที่ผู้พากย์ ผู้เจรจา ต้องพากย์ ต้องเจรจา ตามแบบฉบับได้อย่างไพเราะและคล่องแคล่ว จนแผ่นหนังธรรมดา ๆ ดูประหนึ่งมีชีวิตจิตใจ
คีตศิลป คือการที่วงปี่พาทย์จะต้องบรรเลงเพลงให้สอดประสานเกี่ยวร้อยเรื่องราวต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กันอย่างชวนติดตาม
นาฏศิลป์ คือการที่ผู้เชิด เชิดตัวหนังใหญ่อย่างสวยงามคล่องแคล่ว สามารถสอดใส่วิญญาณให้แก่ตัวหนังได้อย่างเหมาะสม

          หนังใหญ่เป็นศิลปการแสดงชั้นสูงที่ไม่ง่ายต่อการฝึกหัด จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้ผู้สืบทอดศิลปะทางด้านการแสดงลดน้อยลง ดังจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันหนังใหญ่ที่ยังคงแสดงอยู่มีเพียงสองคณะคือ คณะหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรี และคณะหนังใหญ่ วัดขนอน จ.ราชบุรี โดยเฉพาะหนังใหญ่วัดขนอนจัดได้ว่าเป็นคณะหนังใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในด้านรูปแบบการแสดง ที่ยังคงยึดถือธรรมเนียมการแสดงแบบโบราณ มีความสมบูรณ์ในส่วนของรูปหนังที่ใช้ในการแสดง คือมีมากถึง 313 ตัว ที่สำคัญได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการฝึกหัดผู้แสดง มีการแสดงไปสู่ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศ และให้ความสนใจซ่อมแซมรูปหนังใหญ่อยู่เสมอ


ที่มา
http://www.anurakthai.com/thaidances/nangyai/nangyai1.asp


โปรแกรมประกาศผล Admissions'55 แยกตามมหาวิทยาลัย คณะ สาขาhttp://ez.eduzones.com/admissions55_result/admis51_result_uni.php

 โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 พ.ค. 55 22:33 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,526 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,526 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง