โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) จัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

ลบ แก้ไข

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB)
จัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์


              กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้มีการทําจัดกิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ได้ร่วมมือกับวัดพระราม 9 และโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกจัดโครงการสอนภาษาอังกฤษขึ ้นที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา

              นาย วิคเตอร์เกียม Head of School โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้ร่วมลงนามในความร่วมมือในโครงการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมกับพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ)วัดพระราม 9 และ นายสายัณห์ พรหมผ่องแผ้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก พร้อมด้วยคณะนักเรียนผู้ปกครองและครู โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกที่เข้าร่วมในพิธี
              โครงการสอนภาษาอังกฤษนี ้มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษกชั ้นประถม 1-6เป็นเวลา 18 สัปดาห์ เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีความรู้พื ้นฐานภาษาอังกฤษ นอกจากการปรับพื ้นฐานการอ่าน การพูด และทักษะความเข้าใจ


 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

              การเรียนการสอนได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2016 และจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08:30-12:00 น. ที่โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ สาขาประชาอุทิศ โดยที่ผู้เรียนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สําหรับการเรียน ทั้งนี ้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนดําเนินการโดยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนอาสาสมัครของทางโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ เอง

               SISB มุ่งมั่นในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน และกลุ่มผู้เรียนต่างๆ โดยการนําทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกอันมีประสิทธิภาพที่มีอยู่มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม นอกจากนี ้แล้วยังเปิดโอกาสให้บุคลากรได้อาสาสมัครแบ่งปันความรู้และมีส่วนบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมขน ดังเช่นพันธกิจของ SISB ที่ว่า "ให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถชุมชนการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อการเป็นพลเมืองโลก"


 
___________________________________________________________________
มาพบกับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆกันใหม่นะคะ


เพิ่มเพื่อน

P'nook eduzones :)
 loading...


โดย PR eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ต.ค. 59 15:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 592 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 592 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง