สกว.พัฒนาเอนไซม์-โปรตีนมาร์คเกอร์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ พร้อมส่งเสริมนักวิัจัยรุ่นใหม่ตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ

ลบ แก้ไข

สกว.พัฒนาเอนไซม์-โปรตีนมาร์คเกอร์ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ
พร้อมส่งเสริมนักวิัจัยรุ่นใหม่ตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ

 
 	สกว.พัฒนาเอนไซม์-โปรตี


           เมธีวิจัยอาวุโส สกว. เผยผลงานพัฒนาเอนไซม์ใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรม และคิดค้นโปรตีนมาร์คเกอร์คุณภาพเทียบเคียงต่างประเทศเพื่อลดการนำเข้า และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ พร้อมผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ร่วมกันจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น เมธีวิจัยอาวุธโส สกว. สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์และการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ในการประชุมประจำปี 2559 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย หัวข้อ “ระบบเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีโดยกลไกทางชีวภาพและอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Enzymes Systems Biocatalysis and Biorefinery) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. รวมถึงการส่งเสริมนักวิจัยภายในกลุ่มวิจัยให้จัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ ผลจากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์” พบว่าเอนไซม์ที่ศึกษาอยู่ทุกตัวสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวม 4 ด้านด้วยกัน ประกอบด้วย

1) กลุ่มเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในการเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทางยาหรือสารเคมีที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีสะอาด
2) กลุ่มเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในกระบวนการเปลี่ยนผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรให้เป็นสารเคมีหรือพลังงานที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของภาคการผลิตในประเทศไทย และยังเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
3) กลุ่มเอนไซม์ที่มีประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดชีวภาพ ได้แก่ เอนไซม์ luciferase จากเชื้อแบคทีเรีย Vibrio campbellii และ Photobacterium leiognathi ที่แยกได้จากทะเลไทย มีประโยชน์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจวัดและการวินิจฉัยการแสดงออกของยีน
4) กลุ่มเอนไซม์ที่เป็นเป้าหมายใหม่สำหรับยาต้านเชื้อมาลาเรีย เพื่อคัดเลือกหาตัวยับยั้งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพ อาจสามารถนำไปสู่การค้นพบยาต้านมาลาเรียตัวใหม่ เมธีวิจัยอาวุโส

              สกว. ระบุว่า จากประสบการณ์และความชำนาญทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับเอนไซม์ผ่านมา ทำให้มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มวิจัยยังได้คิดค้นนวัตกรรมที่มีประโยชน์กับนักวิจัยไทย โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ได้จากกลุ่มวิจัย คือ โปรตีนมาร์คเกอร์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดสตาร์ทอัพของกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในนามของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ผลิตโปรตีนมาร์คเกอร์ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศไทย ทำให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย สามารถสั่งซื้อได้ในราคาที่ถูกลง ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ และยังคงมีคุณภาพเทียบเคียงกับต่างประเทศ ทั้งนี้โปรตีนมาร์คเกอร์เป็นโปรตีนมาตรฐานที่มีความจำเป็นสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิเคราะห์คุณภาพอาหาร และงานทางการแพทย์ที่มีการศึกษาและวิเคราะห์โปรตีน ซึ่งที่ผ่านมาโปรตีนมาร์คเกอร์เป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดผ่านตัวแทนจำหน่ายในไทย ทำให้มีราคาสูงและต้องใช้ระยะเวลานานในการสั่งซื้อ ส่งผลกระทบต่อการศึกษาและวิจัย นอกจากนี้บริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด ยังมีแผนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงานทางด้านวิจัย เช่น ชุดตรวจวิเคราะห์เอนไซม์เพื่อนักวิจัยไทยและต่างชาติ “โปรตีนมาร์คเกอร์เป็นผลงานประดิษฐ์ชิ้นแรกของบริษัท เอนซมาร์ท ไบโอเทค จำกัด

             จึงเป็นตัวอย่างของการดำเนินการวิจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความต้องการของตลาดวิจัยไทยที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้มีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ประเทศ ส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้า ทำให้เกิดการจ้างงาน อีกทั้งยังส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในหมู่นักวิจัยรุ่นใหม่ อันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลปัจจุบัน” เมธีวิจัยอาวุโส สกว. กล่าวสรุป

 
___________________________________________________________________
มาพบกับข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆกันใหม่นะคะ


<a href="http://line.me/ti/p/%40mdg3222h"><img height="36" border="0" alt="เพิ่มเพื่อน" src="http://biz.line.naver.jp/line_business/img/btn/addfriends_en.png"></a>

P'nook eduzones :)

 
 loading...


โดย PR eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 พ.ย. 59 14:51 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 682 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 682 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง